Dokument & lagar (30 träffar)

Yttrande 1988/89:AU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1988/89:AUly Vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. 1988/89 AUly Till finansutskottet Finansutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1988/89:47 om vissa ekonomisk-politiska

1988-12-31

Yttrande 1988/89:AU1 (pdf, 771 kB)

Yttrande 1988/89:TU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1988/89:TUly Miljöskatt på inrikes flygtrafik 1988/89 TUly Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 8 november 1988 beslutat bereda trafikutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1988/89:39 om miljöskatt på inrikes

1988-12-31

Yttrande 1988/89:TU1 (pdf, 422 kB)

Yttrande 1988/89:KrU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1988/89:KrU5y Riksdagens revisorers förslag angående Aktiebolaget Tipstjänsts stöd till idrotten 1988/89 KrU5y Till finansutskottet Finansutskottet har den 9 mars 1989 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över

1988-12-31

Yttrande 1988/89:KrU5 (pdf, 306 kB)

Yttrande 1988/89:KrU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1988/89:KrU4y Sekretesskydd för uppgifter i bibliotekens låntagarregister 1988/89 KrU4y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 16 mars 1989 beslutat bereda kulturutskottet dllfälle att yttra sig över proposition

1988-12-31

Yttrande 1988/89:KrU4 (pdf, 344 kB)

Yttrande 1988/89:KrU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1988/89:KrU3y Länsstyrelsernas resurser för kulturmiljövård 1988/89 KrU3y Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har den 31 januari 1989 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över vad i budgetpropositionen prop.

1988-12-31

Yttrande 1988/89:KrU3 (pdf, 124 kB)

Yttrande 1988/89:KrU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1988/89 KrU2y Bidrag till studieförbunden m.m. 1988/89 KrU2y Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 7 februari 1989 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över proposidon 1988/89:100 bil. 10 punkt

1988-12-31

Yttrande 1988/89:KrU2 (pdf, 176 kB)

Yttrande 1988/89:KrU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturiitskötliets yttfäricJé 1988/89:Kryiy:Ändring i beskaftriinenäv bingospel 1988/89. i. Till skatteutskott:erSkatteutskottet har den 8november 1988 beslutat bereda.kulturutskottet, tillfälle att yttra sig överiproposition 1988/89:28 omändring i beskattningen

1988-12-31

Yttrande 1988/89:KrU1 (pdf, 198 kB)

Yttrande 1988/89:FiU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1988/89:FiU2y Sverige och EG 1988/89 FiU2y Till utrikesutskottet Utrikesufskoftet har den 14 februari 1989 beslutat bereda finansutskottet tillfälle aft yttra sig över följande mofioner om EG: 1988/89:U503, U519, U535, U536, U560-U599,

1988-12-31

Yttrande 1988/89:FiU2 (pdf, 183 kB)

Yttrande 1988/89:FiU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1988/89:FiUly Inkomstskatten för år 1989, extra avdrag för folkpensionärer, uppbörd av B-skatt och kvarskatteavgift på fyllnadsinbetalningar, m.m. prop. 1988/89:46 1988/89 FiUly Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 8 november

1988-12-31

Yttrande 1988/89:FiU1 (pdf, 1104 kB)

Yttrande 1988/89:AU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1988/89:AU4y Arbetsmarknadspolitikens inriktning m. m. Till finansutskottet Finansutskottet har dels beslutat överlämna vissa delar av proposition 1988/89:150 jämte motioner till arbetsmarknadsutskottet, dels berett arbetsmarknadsutskottet

1988-12-31

Yttrande 1988/89:AU4 (pdf, 351 kB)

Yttrande 1988/89:AU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1988/89:AU3y Sverige och den västeuropeiska integrationen 1988/89 AU3y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över motioner om EG inom arbetsmarknadsutskottets

1988-12-31

Yttrande 1988/89:AU3 (pdf, 523 kB)

Yttrande 1988/89:AU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1988/89:AU2y Föräldraledighet  1988/89 AU2y Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälleatt yttra sig över proposition 1988/89:69 om utbyggnad av föräldraförsäkringen

1988-12-31

Yttrande 1988/89:AU2 (pdf, 250 kB)

Yttrande 1986/87:KrU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1986/87:7 y om vissa hantverksfrågor KrU 1986/87:7 y Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 7 april 1987 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över motionerna 1986/87:N382 och 1986/87:N410 yrkande 4.

1986-12-31

Yttrande 1986/87:KrU7 (pdf, 128 kB)

Yttrande 1986/87:KrU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1986/87:6 y om Sveriges Riksradios programverksamhet för utlandet prop. 1986/87:108 KrU 1986/87:6y Till utrikesiitskottet Utrikesutskottet har den 26 mars 1987 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över proposition

1986-12-31

Yttrande 1986/87:KrU6 (pdf, 182 kB)

Yttrande 1986/87:KrU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1986/87:5 y om totalförsvarets fortsatta utveckling prop. 1986/87:95 delvis KrU 1986/87:5y Till försvarsutskottet Försvarsutskottet barden 17 mars 1987 beslutat hemställa om yttrande från kulturutskottet senast den 23 april 1987

1986-12-31

Yttrande 1986/87:KrU5 (pdf, 164 kB)

Yttrande 1986/87:KrU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1986/87:4 y om vissa forskningsfrågor prop. 1986/87:80 bil. 6 delvis KrU 1986/87:4 y Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 19 mars 1987 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över den med anledning

1986-12-31

Yttrande 1986/87:KrU4 (pdf, 169 kB)

Yttrande 1986/87:KrU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1986/87:3 y om vissa byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde  ino,o-1986/87:3 y prop. 1986/87:100 bil. 10 delvis Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 3 februari 1987 beslutat bereda kulturutskottet

1986-12-31

Yttrande 1986/87:KrU3 (pdf, 112 kB)

Yttrande 1986/87:KrU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1986/87:2 y om bidrag till studieförbunden m. m. prop. 1986/ 87:100 bil. 10 delvis KrU 1986/87:2 y Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 3 februari 1987 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle an yttra sig över

1986-12-31

Yttrande 1986/87:KrU2 (pdf, 129 kB)

Yttrande 1986/87:KrU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1986/87:1 y om följdlagstiftning till den nya plan- och bygglagen, lagen om exploateringssamverkan samt lagen om hushållning med naturresurser m. m. 1986/87:1 y prop. 1985/86:90 Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har den 8 oktober

1986-12-31

Yttrande 1986/87:KrU1 (pdf, 390 kB)

Yttrande 1986/87:FiU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1986/87:4 y om ny riksbankslag och ändrat huvudmannaskap för riksgäldskontoret prop. 1986/87:143 FiU 1986/87:4 y Till konstitutionsutskottet Konstitufionsutskottet har berett finansutskottet tillfälle att yttra sig över de i proposifion

1986-12-31

Yttrande 1986/87:FiU4 (pdf, 254 kB)
Paginering