Dokument & lagar (44 träffar)

Yttrande 1992/93:KrU10

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1992/93:KrU10y Radioprogramverksamhet till utlandet Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 9 mars 1993 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att yttra sig över följande motioner om radioprogramverksamhet till utlandet,

1992-12-31

Yttrande 1992/93:KrU10 (pdf, 148 kB)

Yttrande 1992/93:FiU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1992/93:FiU5y Forskning i frontlinjen Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 23 mars 1993 berett finansutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1992/93:171 Forskning i frontlinjen jämte motion 1992/93:Ub94

1992-12-31

Yttrande 1992/93:FiU5 (pdf, 244 kB)

Yttrande 1992/93:FiU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1992/93:FiU4y Investeringar i trafikens infrastruktur m.m. Till trafikutskottet Trafikutskottet har den 23 mars 1993 berett finansutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur

1992-12-31

Yttrande 1992/93:FiU4 (pdf, 347 kB)

Yttrande 1992/93:FiU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1992/93:FiU3y Regeringens behandling av riksdagens skrivelser 1992/93 FiU3y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 10 december 1992 berett övriga riksdagsutskott tillfålle att yttra sig över regeringens redogörelse

1992-12-31

Yttrande 1992/93:FiU3 (pdf, 109 kB)

Yttrande 1992/93:FiU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1992/93:FiU2y Överföring av ärenden rörande kreditväsendet till finansutskottet  1992/93 FiU2y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 1 december 1992 berett finansutskottet tillfålle att yttra sig över en

1992-12-31

Yttrande 1992/93:FiU2 (pdf, 32 kB)

Yttrande 1992/93:FiU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1992/93:FiUly Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES 1992/93 FiUly Till EES-utskottet Riksdagens EES-utskott har den 5 maj 1992 berett övriga utskott tillSlle att avge yttrande över dels proposition 1991/92:170 om Europeiska

1992-12-31

Yttrande 1992/93:FiU1 (pdf, 539 kB)

Yttrande 1992/93:AU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1992/93:AU6y Ytterligare platser i gymnasieskolan för ett tredje gymnasieår 1992/93 AU6y Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1992/93:194

1992-12-31

Yttrande 1992/93:AU6 (pdf, 148 kB)

Yttrande 1992/93:AU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1992/93:AU8y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1992/93:150 kompletteringspropositionen och med anledning av den

1992-12-31

Yttrande 1992/93:AU8 (pdf, 1954 kB)

Yttrande 1992/93:AU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1992/93:AU7y Höjd pensionsålder Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet behandlar för närvarande proposition 1992/93:155 om höjd pensionsålder jämte motioner. Genom beslut den 2 april 1993 har socialförsäkringsutskottet

1992-12-31

Yttrande 1992/93:AU7 (pdf, 175 kB)

Yttrande 1992/93:AU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1992/93:AU5y Statens ägaransvar vid bolagisering m.m. Till näringsutskottet Näringsutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfålle att yttra sig över motionerna 1992/93:A216, 1992/93.A267, yrkande 21, 1992/93:A423,

1992-12-31

Yttrande 1992/93:AU5 (pdf, 125 kB)

Yttrande 1992/93:AU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1992/93:AU4y Lönebidragsmedel till SVAR Till kulturutskottet Arbetsmarknadsutskottet får härmed under förutsättning av kulturutskottets medgivande för fortsatt beredning överlämna motion 1992/93:A219 av Jan Erik Ägren kds

1992-12-31

Yttrande 1992/93:AU4 (pdf, 62 kB)

Yttrande 1992/93:AU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1992/93:AU3y Länsstyrelserna m.m. Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1992/93:100 bilaga 14 Länsstyrelserna m.m. s. 3278 i berörd del och därtill

1992-12-31

Yttrande 1992/93:AU3 (pdf, 194 kB)

Yttrande 1992/93:AU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1992/93:AU2y Åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin 1992/93 AU2y Till finansutskottet Finansutskottet har den 3 november 1992 beslutat bereda arbetsmarknadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition

1992-12-31

Yttrande 1992/93:AU2 (pdf, 1676 kB)

Yttrande 1992/93:AU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1992/93:AUly EES-avtalet Till EES-utskottet EES-utskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1991/92:170 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet jämte motioner såvitt gäller utskottets

1992-12-31

Yttrande 1992/93:AU1 (pdf, 362 kB)

Yttrande 1992/93:KrU9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1992/93:KrU9y Finansieringen av ökat stöd till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet 1992/93 KrU9y Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har genom beslut den 11 februari 1993 beslutat inhämta kulturutskottets

1992-12-31

Yttrande 1992/93:KrU9 (pdf, 114 kB)

Yttrande 1992/93:KrU14

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1992/93:KrU 14y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har den 29 april 1993 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1992/93:150 kompletteringspropositionen jämte eventuella

1992-12-31

Yttrande 1992/93:KrU14 (pdf, 185 kB)

Yttrande 1992/93:KrU13

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1992/93:KrU13y Ny ordningslag m.m. 1992/93 KrU13y Till justitieutskottet Justitieutskottet har den 30 mars 1993 beslutat bereda kulturutskottet, tillfålle att avge yttrande över proposition 1992/93:210 om ny.ordnings lag m.m. samt

1992-12-31

Yttrande 1992/93:KrU13 (pdf, 98 kB)

Yttrande 1992/93:KrU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1992/93 KrU8y Kulturstöd vid ombyggnad m.m. Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har den 9 februari 1993 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1992/93:100 bilaga 12 såvitt avser anslaget B 30.

1992-12-31

Yttrande 1992/93:KrU8 (pdf, 108 kB)

Yttrande 1992/93:KrU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1992/93 KrU7y Länsstyrelsernas ansvar för kulturmiljövård Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har genom beslut den 9 februari 1993 berett kulturutskottet tillfålle att såvitt rör kulturutskottets beredningsområde yttra sig över

1992-12-31

Yttrande 1992/93:KrU7 (pdf, 104 kB)

Yttrande 1992/93:KrU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1992/93:KrU6y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen 1992/93 KrU6y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har genom beslut den 10 december 1992 berett kulturutskottet tillfålle att i

1992-12-31

Yttrande 1992/93:KrU6 (pdf, 86 kB)
Paginering