Dokument & lagar (29 träffar)

Yttrande 1987/88:UbU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1987/88:3 y om Sverige och den västeuropeiska integrationen prop. 1987/88:66 UbU 1987/88:3 y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 4 februari 1988 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig

1987-12-31

Yttrande 1987/88:UbU3 (pdf, 273 kB)

Yttrande 1987/88:UbU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1987/88:2 y om lokalförsörjning m.m. prop. 1987/88:100, bil. 9 delvis UbU 1987/88:2 y Till finansutskottet Utbildningsutskottet får med anledning av de förslag som regeringen förelagt riksdagen i proposition 1987/88:100, bilaga

1987-12-31

Yttrande 1987/88:UbU2 (pdf, 56 kB)

Yttrande 1987/88:UbU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1987/88:1 y om aktivt folkstyre i kommuner och landsting prop. 1986/87:91 UbU 1987/88:1 y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 10 september 1987 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att

1987-12-31

Yttrande 1987/88:UbU1 (pdf, 159 kB)

Yttrande 1987/88:LU10

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1987/88:10 y om djurskyddslag, m.m. LU 1987/88:10 y Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har berett lagutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1987/88:93 om djurskyddslag, m.m. avsnitt 2.2.6 i den del propositionen

1987-12-31

Yttrande 1987/88:LU10 (pdf, 306 kB)

Yttrande 1987/88:LU9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1987/88:9 y om ändringar i regeringsformen och tryckfrihetsförordningen, m. m. prop. 1987/88:32  1987/88:9y och prop. 1987/88:124 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett lagutskottet tillfälle att yttra sig över

1987-12-31

Yttrande 1987/88:LU9 (pdf, 366 kB)

Yttrande 1987/88:LU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1987/88:8 y om miljöskadeförsäkring m.m. prop. 1987/88:85 delvis LU 1987/88:8 y Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har beslutat inhämta lagutskottets yttrande över proposition 1987/88:85 om miljöpolitiken inför 1990-talet

1987-12-31

Yttrande 1987/88:LU8 (pdf, 380 kB)

Yttrande 1987/88:LU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1987/88:7y om Sverige och den västeuropeiska integrationen prop. 1987/88:66 LU 1987/88:7 y Till Utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett lagutskottet dllfälle att yttra sig över proposition 1987/88:66 om Sverige och den västeuropeiska

1987-12-31

Yttrande 1987/88:LU7 (pdf, 158 kB)

Yttrande 1987/88:LU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1987/88:6 y om ändring i arvs- och gåvoskattelagstiftningen med anledning av äktenskapsbalken, m.m. prop. 1987/ 88:61 LU 1987/88:6 y Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett lagutskottet tillfälle att yttra sig över proposition

1987-12-31

Yttrande 1987/88:LU6 (pdf, 487 kB)

Yttrande 1987/88:LU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1987/88:5 y om offentliga utskottsutfrågningar prop. 1987/88:22 delvis LU. 1987/88:5 y Till konstitutionsutskottet Konstitudonsutskottet har berett lagutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1987/88:22 om vissa grundlagsfrågor

1987-12-31

Yttrande 1987/88:LU5 (pdf, 64 kB)

Yttrande 1987/88:LU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1987/88:4 y om förslag till lag om styrelserepresentation för de privatanställda, m. m. prop. 1987/88:10 LU 1987/88:4 y Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har berett lagutskottet tillfälle att yttra sig över proposition

1987-12-31

Yttrande 1987/88:LU4 (pdf, 240 kB)

Yttrande 1987/88:LU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1987/88:3 y om ändring i lagen 1970:741 om statlig lönegaranti vid konkurs prop. 1987/88:2 LU 1987/88:3 y Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har berett lagutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1987/88:2

1987-12-31

Yttrande 1987/88:LU3 (pdf, 302 kB)

Yttrande 1987/88:LU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1987/88:2 y om skyldighet för Sveriges Radio att tillhandahålla kopior eller utskrifter av sända program LU 1987/88:2 y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett lagutskottet tillfälle att yttra sig över motion

1987-12-31

Yttrande 1987/88:LU2 (pdf, 234 kB)

Yttrande 1987/88:LU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1987/88:1 y om ändringar i tryckfrihetsförordningen m.m. prop. 1986/87:151 LU 1987/88:1 y Till konstitutionsutskottet Konsfitutionsutskottet har berett lagutskottet tillfälle att yttra sig över motion 1986/87:K127 av Bengt Westerberg

1987-12-31

Yttrande 1987/88:LU1 (pdf, 237 kB)

Yttrande 1987/88:KrU9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1987/88:9 y om särskilda regionalpolitiska insatser i Norrbottens län m. m. prop. 1987/88:86 bil. 8 KrU 1987/88:9 y Till arbetsmarknadsutskottet Kulturutskottet har beslutat att yttra sig till arbetsmarknadsutskottet över proposition

1987-12-31

Yttrande 1987/88:KrU9 (pdf, 144 kB)

Yttrande 1987/88:KrU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1987/88:8 y om bidrag till studieförbunden m.m. prop. 1987/ 88:100 bil. 10 delvis KrU 1987/88:8y Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 2 februari 1988 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över

1987-12-31

Yttrande 1987/88:KrU8 (pdf, 169 kB)

Yttrande 1987/88:KrU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1987/88:7 y om Sverige och den västeuropeiska integrationen prop. 1987/88:66 mm KrU 1987/88:7y Till utrikesutskottet Ulrikesutskottet har den 4 februari 1988 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle all yttra sig över proposition

1987-12-31

Yttrande 1987/88:KrU7 (pdf, 178 kB)

Yttrande 1987/88:KrU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1987/88:6 y om kulturporto/bokporto m.m. KrU 1987/88:6y Till trafikutskottet Trafikutskottet har berett kulturutskottet tillfälle all yttra sig över fyra motioner om införande av etl kullurporto/bokporlo eller, i en av motionerna,

1987-12-31

Yttrande 1987/88:KrU6 (pdf, 114 kB)

Yttrande 1987/88:KrU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1987/88:5 y om lagstiftningsåtgärder mot våldsskildringar i videogram, m.m. prop. 1986/87:151 delvis KrU 1987/88:5 y Till konstitutionsutskottet Konslitutionsutskoitet har den 27 maj 1987 beslutat bereda kulturutskottet fillfälle

1987-12-31

Yttrande 1987/88:KrU5 (pdf, 561 kB)

Yttrande 1987/88:KrU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1987/88:4 y om ny organisation på lokal- och stiftsplanet i svenska kyrkan, m.m. prop. 1987/88:31 KrU 1987/88:4 y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskotlel har berett kullurulskotlet tillfälle att yttra sig över proposition

1987-12-31

Yttrande 1987/88:KrU4 (pdf, 357 kB)

Yttrande 1987/88:KrU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1987/88:3 y om Stöd till kulturverksamhet i delar av Bergslagen  och norra Sveriges inland prop. 1987/88:64 bil. 2  1987/88:3 y delvis Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 2 februari 1988 beslutat bereda kulturutskottet

1987-12-31

Yttrande 1987/88:KrU3 (pdf, 189 kB)
Paginering