Dokument & lagar (10 träffar)

Yttrande 1987/88:UbU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1987/88:3 y om Sverige och den västeuropeiska integrationen prop. 1987/88:66 UbU 1987/88:3 y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 4 februari 1988 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig

1987-12-31

Yttrande 1987/88:UbU3 (pdf, 273 kB)

Yttrande 1987/88:UbU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1987/88:2 y om lokalförsörjning m.m. prop. 1987/88:100, bil. 9 delvis UbU 1987/88:2 y Till finansutskottet Utbildningsutskottet får med anledning av de förslag som regeringen förelagt riksdagen i proposition 1987/88:100, bilaga

1987-12-31

Yttrande 1987/88:UbU2 (pdf, 56 kB)

Yttrande 1987/88:UbU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1987/88:1 y om aktivt folkstyre i kommuner och landsting prop. 1986/87:91 UbU 1987/88:1 y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 10 september 1987 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att

1987-12-31

Yttrande 1987/88:UbU1 (pdf, 159 kB)

Yttrande 1987/88:FiU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1987/88:5 y  om höjning av tobaksskatten och energiskatten på Olja prop. 1987/88:150 bil. 3 FiU 1987/88:5 y Till skatteutskottet Regeringen finansdepartementet har i proposifion 1987/88:150 komplef-teringsproposifionen bilaga

1987-12-31

Yttrande 1987/88:FiU5 (pdf, 262 kB)

Yttrande 1987/88:FiU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1987/88:4 y om Sverige och den västeuropeiska integrationen prop. 1987/88:66 FiU 1987/88:4 y Till utrikesutskottet Utrikesutskoftef har den 4 februari 1988 beslutat bereda finansutskottet fillfälle aft yttra sig över proposition

1987-12-31

Yttrande 1987/88:FiU4 (pdf, 540 kB)

Yttrande 1987/88:FiU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1987/88:3 y om trafikpolitiken inför 1990-talet prop. 1987/88:50 FiU 1987/88:3 y Till trafikutskottet Trafikutskottet har den 4 februari 1988 beslutat bereda finansutskottet fillfälle att yttra sig över proposition 1987/88:50

1987-12-31

Yttrande 1987/88:FiU3 (pdf, 740 kB)

Yttrande 1987/88:FiU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1987/88:2 y om ändringar i reglementet för allmänna pensionsfonden, m.m. prop. 1987/88:11 FiU 1987/88:2 y Till näringsutskottet Näringsufskottet har den 17 november beslutat bereda finansutskottet tillfälle att yttra sig över

1987-12-31

Yttrande 1987/88:FiU2 (pdf, 667 kB)

Yttrande 1987/88:FiU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1987/88:1 y om offentliga utskottsutfrågningar prop. 1987/88:22 FiU 1987/88:1 y Till konstitutionsutskottet Konsfitufionsutskottet har den 20 oktober 1987 berett finansutskottet tillfälle aft yttra sig över proposition 1987/88:22

1987-12-31

Yttrande 1987/88:FiU1 (pdf, 122 kB)

Yttrande 1987/88:AU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1987/88:2 y om datapolitik i statsförvaltningen AU 1987/88:2y Till finansutskottet Finansutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över, proposition 1987/88:95 om datapolitik för statsförvaltningen

1987-12-31

Yttrande 1987/88:AU2 (pdf, 227 kB)

Yttrande 1987/88:AU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1987/88:1 y om Sverige och den västeuropeiska integrationen AU 1987/88:1 y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1987/88:66 om Sverige och den

1987-12-31

Yttrande 1987/88:AU1 (pdf, 294 kB)