Dokument & lagar (1 056 träffar)

Motion 1987/88:Fi29 av Erling Bager (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Fi29 av Erling Bager fp med anledning av prop. 1987/88:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1988/89, m. m. kompletteringsproposition I motionen föreslås ett ungdomsbosparande, kringgärdat av en

1988-05-13

Motion 1987/88:Fi29 av Erling Bager (fp) (pdf, 82 kB)

Motion 1987/88:Fi28 av Bengt Westerberg m. fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 Fi28 av Bengt Westerberg m. fl. fp med anledning av proposition 1987/88:150 med Mot. förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för 1987/88 budgetåret 1988/89, m. m. kompletteringsproposition pi28 1. Inledning och sammanfattning

1988-05-13

Motion 1987/88:Fi28 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) (pdf, 1031 kB)

Motion 1987/88:Fi27 av Alf Svensson (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Fi27 av Alf Svensson c med anledning av prop. 1987/88:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1988/89, m. m. kompletteringsproposition Sammanfattning Den ekonomiska utvecklingen måste vara socialt

1988-05-13

Motion 1987/88:Fi27 av Alf Svensson (c) (pdf, 540 kB)

Motion 1987/88:Fi30 av Lars Werner m. fl. (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Fi30 av Lars Werner m. fl. vpk med anledning av prop. 1987/88:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1988/89, m.m. kompletteringspropositionDen tredje vägen kapitalets väg Regeringen ägnar sig

1988-05-11

Motion 1987/88:Fi30 av Lars Werner m. fl. (vpk) (pdf, 716 kB)

Motion 1987/88:Fi25 av Marianne Andersson (c) MoT"""^

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Fi25 av Marianne Andersson c MoTmed anledning av prop. 1987/88:150 med förslag till 1987/88 slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret Fi25-27 1988/89, m. m. kompletteringsproposition Under den senaste tiden har det blivit


Utskottsberedning: -1988/89:LU35
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1987/88:Fi25 av Marianne Andersson (c) MoT"""^ (pdf, 147 kB)

Motion 1987/88:Fi24 av Olof Johansson m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Fi24 av Olof Johansson m. fl. c med anledning av prop. 1987/88:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1988/89, m. m. kompletteringsproposition 1 Sammanfattning Sverige måste internationellt verka

1988-05-11

Motion 1987/88:Fi23 av Oskar Lindkvist m. fl. (s) ^'

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Fi23 gg av Oskar Lindkvist m. fl. s med anledning av prop. 1987/88:150 med förslag till Mot. slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1987/88 1988/89, m. m. kompletteringsproposition Fi23-24 Inbetalning på likviditetskonto

1988-05-11

Motion 1987/88:Fi23 av Oskar Lindkvist m. fl. (s) ^' (pdf, 108 kB)

Motion 1987/88:Fi22 av Carl Bildt m. fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Fi22 av Carl Bildt m. fl. m med anledning av prop. 1987/88:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1988/89, m. m. kompletteringsproposition 1 Sammanfattning De borgerliga regeringarna klarade 1970-talets

1988-05-11

Motion 1987/88:Fi22 av Carl Bildt m. fl. (m) (pdf, 1502 kB)

Motion 1987/88:Fi21 av Per Olof Håkansson (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen av Per Olof Håkansson s Mot. med anledning av prop. 1987/88:150 med förslag till 1987/88 slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret Fi21-22 1988/89, m. m. kompletteringsproposition I prop. 1987/88:150 bilaga 3, punkt 2, föreslås

1988-05-11

Motion 1987/88:Fi21 av Per Olof Håkansson (s) (pdf, 95 kB)

Motion 1987/88:A53 av Rune Backlund m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:A53 av Rune Backlund m. fl. c med anledning av prop. 1987/88:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1988/89, m. m. kompletteringsproposition I propositionen föreslås vissa punktinsatser när det


Utskottsberedning: -1988/89:UbU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1987/88:A53 av Rune Backlund m. fl. (c) (pdf, 113 kB)

Motion 1987/88:A51 av Nils-Olof Gustafsson och Margareta Winberg

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:A51 av Nils-Olof Gustafsson och Margareta Winberg bådas Mot med anledning av prop. 1987/88:150 med förslag till 1987/88 slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1988/89, m. m. kompletteringsproposition A51-53 Arbetsmarknadssituationen

1988-05-11

Motion 1987/88:A51 av Nils-Olof Gustafsson och Margareta Winberg (pdf, 82 kB)

Motion 1987/88:Fi26 av Margit Gennser (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Fi26 av Margit Gennser m med anledning av prop. 1987/88:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1988/89, m. m. kompletteringsproposition I prop. 1987/88:150 kompletteringspropositionen återfinns

1988-05-10

Motion 1987/88:Fi26 av Margit Gennser (m) (pdf, 105 kB)

Motion 1987/88:A52

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 A52 avAlfWennerforsm.fi. med anledning av prop. 1987/88:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1988/89, m. m. kompletteringsproposition 1. Arbetsmarknadsutbildning Regeringen tar i kompletteringspropositionen

1988-05-10

Motion 1987/88:A52 (pdf, 82 kB)

Motion 1987/88:Sk55 av Knut Wachtmeister m. fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 Sk55 av Knut Wachtmeister m. fl. m med anledning av riksdagens revisorers förslag 1987/ Mot. 88:17 angående begränsning av statliga bolags rätt till 1987/88 förlustavdrag vid beskattningen Sk55 Revisorerna föreslår att rätten

1988-04-28

Motion 1987/88:Sk55 av Knut Wachtmeister m. fl. (m) (pdf, 86 kB)

Motion 1987/88:Sk54 av Kjell Johansson m. fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Sk54 av Kjell Johansson m. fl. fp med anledning av prop. 1987/88:164 om vissa frågor inför allmän fastighetstaxering år 1990 Propositionen innehåller vissa förändringar i bestämmelserna om fastighetstaxering inför 1990 års allmänna

1988-04-22

Motion 1987/88:Sk54 av Kjell Johansson m. fl. (fp) (pdf, 84 kB)

Motion 1987/88:Sk53 av Knut Wachtmeister m. fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 Sk53 av Knut Wachtmeister m. fl. m med anledning av prop. 1987/88:164 om vissa frågor inför allmän fastighetstaxering år 1990 De höjda taxeringsvärden som beror dels på allmänt stigande marknadsvärde, dels på fastighetens läge

1988-04-22

Motion 1987/88:Sk53 av Knut Wachtmeister m. fl. (m) (pdf, 165 kB)

Motion 1987/88:Sk52 av Agne Hansson m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Sk52 av Agne Hansson m. fl. c med anledning av prop. 1987/88:164 om vissa frågor Mot. inför allmän fastighetstaxering år 1990 1987/88 Sk52 54 I denna motion föreslår vi att man vid taxeringen skall beakta situationer där attraktiva

1988-04-21

Motion 1987/88:Sk52 av Agne Hansson m. fl. (c) (pdf, 166 kB)

Motion 1987/88:Sk51 av Britta Bjelle m. fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 Sk51 av Britta Bjelle m. fl. fp med anledning av prop. 1987/88:168 om ändring i lagen 1951:442 om förhandsbesked i taxeringsfrågor I propositionen föreslås en förlängning av det till riksskatteverket knutna allmänna ombudets

1988-04-20

Motion 1987/88:Sk51 av Britta Bjelle m. fl. (fp) (pdf, 73 kB)

Motion 1987/88:Sk49 av Ivar Franzén m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Sk49 av Ivar Franzén m. fl. c med anledning av prop. 1987/88:163 om ändring i lagen 1957:262 om allmän energiskatt, m. m. I proposition 1987/88:163 behandlas vissa frågor som rör beskattningen av el som förbrukas i s. k. avkopplingsbara

1988-04-20

Motion 1987/88:Sk49 av Ivar Franzén m. fl. (c) (pdf, 85 kB)

Motion 1987/88:Sk47 av Bengt Westerberg m. fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 Sk47 av Bengt Westerberg m. fl. fp med anledning av prop. 1987/88:156 om ändringar i lagen 1983:1053 om skatt på omsättning av vissa värdepapper Regeringen föreslår i propositionen att basen för skatt på värdepapper vidgas till

1988-04-20

Motion 1987/88:Sk47 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) (pdf, 100 kB)