Dokument & lagar (28 träffar)

utskottsdokument 2006/07:2271

Vissa uppgifter om skatteutskottets verksamhet under riksmötet 2006/07 Skatteutskottets beredningsområde Skatteutskottet ska enligt riksdagsordningen bereda ärenden om statliga och kommunala skatter och ärenden om taxering, skattebetalning, folkbokföring samt exekutionsväsendet. Ärenden om anslag inom utgiftsområde

2007-09-25

Skatteutskottets protokoll 2006/07:24

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:24 DATUM 2007-06-01 TID 08.00 08.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Återförvisat ärende Ordföranden konstaterade att utskottets betänkande 2006/07:SkU16 Skatt på trafikförsäkringspremier m.m. av kammaren återförvisats till utskottet för ytterligare beredning och

2007-06-01

Yttrande 2006/07:SkU3y

Skatteutskottets yttrande 2006/07:SkU3 Skattepolitiken i 2007 års ekonomiska vårproposition m.m. Till finansutskottet Sammanfattning I yttrandet tillstyrker skatteutskottet att regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken godkänns såvitt avser skattefrågor. Riktlinjern innebär bl.a. följande. Regeringen gör bedömningen

2007-05-25

Yttrande 2006/07:SkU3y (pdf, 285 kB)

Skatteutskottets protokoll 2006/07:23

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:23 DATUM 2007-05-24 TID 10.00-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. Protokollet från saksamrådet den 22 maj sänds ut till nästa samman- träde. Gunnar Andrén fp framhöll att det var ett mycket bra

2007-05-24

Skatteutskottets protokoll 2006/07:22

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:22 DATUM 2007-05-22 TID 10.00-10.50, 11.05-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Saksamråd med regeringen om EG-kommissionens strategi för företagsbeskattning Samråd hölls med finansministern som biträddes av statssekreteraren Ingemar Hansson, kanslirådet Bo Lindén,

2007-05-22

Skatteutskottets protokoll 2006/07:21

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:21 DATUM 2007-05-15 TID 11.00 11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2006/07:20. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, m.m.se bilaga 2. 3 Tillsättandet av ny kanslichef Ordföranden föredrog presidiets skrivelse

2007-05-15

Skatteutskottets protokoll 2006/07:20

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:20 DATUM 2007-05-08 TID 11.00 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2006/07:19. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, m.m. Ordföranden hälsade Marie Engström v välkommen åter till utskottet efter sin ledighet.

2007-05-08

Skatteutskottets protokoll 2006/07:19

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:19 DATUM 2007-04-26 TID 10.00 11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Skatteverket Rättschef Vilhelm Andersson och rättslige experten Pia Blank Thörnroos, Skatteverket, besvarade frågor angående proposition 2006/07:94 Skattelättnader för hushållstjänster, m.m. 2

2007-04-26

Yttrande 2006/07:SkU2y

Skatteutskottets yttrande 2006/07:SkU2 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen skr. 2006/07:75 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett skatteutskottet och övriga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2006/07:75 med redogörelse för behandlingen av

2007-04-19

Yttrande 2006/07:SkU2y (pdf, 99 kB)

Skatteutskottets protokoll 2006/07:18

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:18 DATUM 2007-04-17 TID 11.00 11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2006/07: 17. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. Utskottet beslutade att remittera proposition 2006/07:109 Införande av

2007-04-17

Skatteutskottets protokoll 2006/07:17

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:17 DATUM 2006-04-06 TID 10.00 10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ulla Wester s som varit delegationsledare på utskottets resa till Sjuhäradsbygden den 34 april inledde sammanträdet med att tacka Ulf Sjösten m och Anne-Marie Ekström fp samt övriga ledamöter

2007-04-06

Skatteutskottets protokoll 2006/07:16

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:16 DATUM 2007-03-29 TID 10.00 11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Finansdepartementet Statssekreterare Ingemar Hansson och finansrådet Anita Saldén Enérus, Finansdepartementet, informerade och besvarade frågor på skatte- och tullområdet inom EU med särskild inriktning

2007-03-29

Skatteutskottets protokoll 2006/07:15

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:15 DATUM 2007-02-27 TID 11.00 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Anne-Marie Wallouch v särskilt välkommen till sammanträdet. Hon ersätter Marie Engström v under hennes ledighet. Samtidigt hälsade ordföranden från Marie Engström som tackade för

2007-02-27

Skatteutskottets protokoll 2006/07:14

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:14 DATUM 2007-02-14 TID 11.00 11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2006/07: 13. 2 Inkomna skrivelser m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. Det antecknades att utskottet dels gjort ett studiebesök på Sveriges Bryggerier

2007-02-14

Skatteutskottets protokoll 2006/07:13

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:13 DATUM 2007-01-30 TID 11.00 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ordföranden hälsade Jacob Johnson v välkommen till sitt första sammanträde med skatteutskottet. Protokollsjustering Justerades protokoll 2006/07:12. 2 Inkomna skrivelser m.m. Anmäldes inkomna

2007-01-30

Skatteutskottets protokoll 2006/07:12

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:12 DATUM 2007-01-25 TID 10.00 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utskottet beslutade att Margareta Hjort från EU-nämndens kansli fick närvara under informationsstunden med finansdepartementet. Ordföranden hälsade också Walburga Habsburg Douglas m välkommen

2007-01-25

Skatteutskottets protokoll 2006/07:11

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:11 DATUM 2006-12-13 TID 18.55 19.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ordföranden hälsade Karin Nilsson c och Christer Nylander fp särskilt välkomna till sammanträdet. Återförvisat ärende Ordföranden konstaterade att utskottets betänkande 2006/07:SkU8 Ändring i

2006-12-13

Skatteutskottets protokoll 2006/07:10

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:10 DATUM 2006-12-07 TID 17.15 17.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Återstående ärende Fortsattes behandlingen av fråga om initiativ om ändring av ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till slopandet av skattereduktion för avgift till fackförening och a-kassa.

2006-12-07

Skatteutskottets protokoll 2006/07:9

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:9 DATUM 2006-12-07 TID 09.0009.35, 09.4009.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2006/07:8. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, m.m. 3 Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad

2006-12-07

Skatteutskottets protokoll 2006/07:8

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:8 DATUM 2006-12-05 TID 11.00 11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering m.m. Justerades protokoll 2006/07:7. Utskottet beslutade att under förutsättning av Riksdagsstyrelsens godkännande göra en EU-resa till Luxemburg och Bryssel den 47 februari

2006-12-05

Paginering