Dokument & lagar (6 träffar)

Yttrande 1988/89:JoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1988/89:JoU6y Mjölksubventioner Till finansutskottet Finansutskottet har den 9 maj 1989 beslutat bereda jordbmksutskottet tillfälle att senast den 18 maj avge yttrande över proposition 1988/89:150 kompletteringspropositionen

1988-12-31

Yttrande 1988/89:JoU6 (pdf, 140 kB)

Yttrande 1988/89:JoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1988/89:JoU5y Resursförstärkningar till länsstyrelserna m.m. 1988/89 JoU5y Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har den 31 januari 1989 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfälle att avge yttrande över vad i budgetpropositionen

1988-12-31

Yttrande 1988/89:JoU5 (pdf, 192 kB)

Yttrande 1988/89:JoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1988/89:JoU4y Vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. 1988/89 JoU4y Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 november 1988 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1988/89:47 om vissa

1988-12-31

Yttrande 1988/89:JoU4 (pdf, 346 kB)

Yttrande 1988/89:JoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1988/89:3y Miljöskatt på inrikes flygtrafik 1988/89 JoU3y Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 8 november 1988 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över proposifion 1988/89:39 om miljöskatt på inrikes

1988-12-31

Yttrande 1988/89:JoU3 (pdf, 309 kB)

Yttrande 1988/89:JoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1988/89:JoU2y Tull för äpplen och päron 1988/89 JoU2y Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 8 november 1988 beslutat bereda jordbruksutskottet fillfälle att avge yttrande över proposifion 1988/89:51 om bemyndigande för

1988-12-31

Yttrande 1988/89:JoU2 (pdf, 195 kB)

Yttrande 1988/89:JoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1988/89:JoUl y Dödsboägande och samägande av jordbruksfastighet m.m. 1988/89 JoUly Till lagutskottet Lagutskottet har den 18 oktober 1988 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1988/89:9

1988-12-31

Yttrande 1988/89:JoU1 (pdf, 229 kB)