Dokument & lagar (20 träffar)

utskottsdokument 1997/98:EDA

Jordbruksutskottets beredningsområde Jordbruksutskottet bereder ärenden som rör jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring, jakt och fiske. Utskottet bereder även ärenden som kärnsäkerhet, naturvård samt ärenden om miljövård i övrigt som inte tillhör annat utskotts beredning. Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 20 Allmän

1998-07-03

Yttrande 1997/98:JOU4Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över 1998 års ekonomiska vårproposition 1997/98:150 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1998 yrkandena 10-49 jämte motioner, allt i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JOU3Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 beslutat bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde. Jordbruksutskottet behandlar i sitt yttrande de förslag i propositionen som avser utgiftsområdena

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JOU2Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 yrkandena 13-23 jämte motioner, allt i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JOU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 volym 1 jämte motioner i bl.a. de delar som berör utgiftsramarna inom jordbruksutskottets beredningsområde. Jordbruksutskottet behandlar i sitt yttrande

1998-01-01

Yttrande 1990/91:JoU9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1990/91:Jo U9y Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. 1990/91 JoU9y Till finansutskottet Finansutskottet har den 2 maj 1991 berett jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JoU9 (pdf, 56 kB)

Yttrande 1990/91:JoU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1990/91:Jo U8y Förstärkt konkurrens på livsmedelsområdet Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 9 april 1991 berett jordbruksutskottet tillfålle att senast den 2 maj 1991 avge yttrande över proposition 1990/91:147 om

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JoU8 (pdf, 519 kB)

Yttrande 1990/91:JoU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1990/91 JoU7y Totalförsvarets civila del:Funktionen Livsmedelsförsörjning m.m. m 1990/91 JoU7y Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har den 12 mars 1991 berett jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JoU7 (pdf, 202 kB)

Yttrande 1990/91:JoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1990/91:Jo U6y Skogsvårtisavgiften Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 5 februari 1991 berett jordbruksutskottet tillfålle att yttra sig över fristående motioner som rör skogsvårdsavgiften. Motionerna innebär sammanfattningsvis

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JoU6 (pdf, 87 kB)

Yttrande 1990/91:JoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1990/91 JoU5y Ärendefördelningen mellan riksdagens utskott m.m. 1990/91 JoU5y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 5 februari 1991 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över motioner

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JoU5 (pdf, 676 kB)

Yttrande 1990/91:JoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1990/91:Jo U4y Anslag till länsstyrelserna m.m. Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har den 5 februari 1991 berett jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1990/91:100 bil. 15, civildepartementet, såvitt

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JoU4 (pdf, 153 kB)

Yttrande 1990/91:JoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1990/91 JoU3y Vissa frågor inför allmän fastighetstaxering år 1992 1990/91 JoU3y Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 6 november 1990 berett jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1990/91:47

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JoU3 (pdf, 512 kB)

Yttrande 1990/91:JoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1990/91:JoU2y Sverige och den västeuropeiska integrationen 1990/91 JoU2y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 29 maj 1990 berett jordbruksutskottet m,fl. utskott tillfålle att avge yttrande över vissa under den allmänna

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JoU2 (pdf, 514 kB)

Yttrande 1990/91:JoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1990/91 JoUly Fastighetsbildning för landsbygdens behov m.m. 1990/91 JoUly Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har den 22 maj 1990 berett jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1989/90:151 om fastighetsbildning

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JoU1 (pdf, 280 kB)

Yttrande 1986/87:JoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1986/87:6 y om totalförsvarets fortsatta utveckling prop. 1986/87:95, bilaga 8 JoU 1986/87:6 y Till försvarsutskottet Regeringen har i proposition 1986/87:95, bilaga 8 föreslagit riksdagen att 1. godkänna vad i propositionen

1986-12-31

Yttrande 1986/87:JoU6 (pdf, 342 kB)

Yttrande 1986/87:JoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1986/87:5 y om länsstyrelsernas naturvårdsenheter m. m. JoU 1986/87:5 y Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har genom beslut den 17 februari 1987 berett jordbruksutskottet tnifälle att yttra sig över motionerna 1986/87:Bo308,

1986-12-31

Yttrande 1986/87:JoU5 (pdf, 77 kB)

Yttrande 1986/87:JoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1986/87:4y om följdlagstiftningen till nya plan- och bygglagen m. fl. lagar JoU 1986/87:4 y Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har genom beslut den 8 oktober 1986 berett jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över

1986-12-31

Yttrande 1986/87:JoU4 (pdf, 390 kB)

Yttrande 1986/87:JoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1986/87:3 y om vissa åtgärder m.m. efter Tjernobylolyckan prop. 1986/87:18 bil. 2 JoU 1986/87:3 y Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 14 oktober 1986 anhållit om jordbruksutskottets yttrande över proposition 1986/87:18

1986-12-31

Yttrande 1986/87:JoU3 (pdf, 652 kB)

Yttrande 1986/87:JoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jöräbruksutskottets yttrande 1986/87:2y: om nybyggnation av fiskefartyg som är lämpliga för minröjning JoU 1986/87:2 y Till försvarsutskottet  Försvarsutskottet har genom beslut den 10 april 1986 berett jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över motion

1986-12-31

Yttrande 1986/87:JoU2 (pdf, 98 kB)

Yttrande 1986/87:JoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1986/87:1 y om räkenskapsperiod enligt bokföringslagen JoU 1986/87:ly Till lagutskottet Lagutskottet har genom beslut den 11 februari 1986 berett jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över mofion 1985/86:L239 av Lars Ernestam

1986-12-31

Yttrande 1986/87:JoU1 (pdf, 106 kB)