Dokument & lagar (141 träffar)

Socialutskottets protokoll 2009/10:27

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:27 DATUM 2010-03-23 TID 11.00-11:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan. Utskottet godkände föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet från 16 mars justerades. 3 Fortsatt behandling av proposition

2010-03-23

Finansutskottets protokoll 2009/10:30

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:30 DATUM 2010-03-23 TID 11:00-12:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om aktuella EU-frågor Statsrådet Mats Odell informerade utskottet och svarade på frågor. Medföljande från Finansdepartementet var: Stefan Svanström, Mia Widell, Beatrice Larsson, Maria Hedin, Magnus

2010-03-23

Yttrande 2009/10:FiU7y

2009/10:FiU7y Riksrevisionens styrelses redogörelse om utsläppsrätter Finansutskottets yttrande 2009/10:FiU7y Riksrevisionens styrelses redogörelse om utsläppsrätter Till miljö- och jordbruksutskottet Miljö- och jordbruksutskottet har beslutat att bereda finansutskottet tillfälle att yttra sig över Riksrevisionens

2010-03-19

Yttrande 2009/10:FiU7y (pdf, 41 kB)

Finansutskottets protokoll 2009/10:29

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:29 DATUM 2010-03-18 TID 09:00-09:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Utlåtande om EUs framtidsstrategi 2020 FiU29 Peder Wachtmeister och Monica Green berättade kort om det interparlamentariska möte i Bryssel som

2010-03-18

Civilutskottets protokoll 2009/10:20

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:20 DATUM 2010-03-18 TID kl. 09.30-10.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 11 mars 2010. 2 Uppvaktning En uppvaktning ägde rum med ordföranden Peter Lennartsson och Christer Karlsson från ST inom Flygledningen med anledning

2010-03-18

Yttrande 2009/10:CU2y

2009/10:CU2y Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Civilutskottets yttrande 2009/10:CU2y Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Till finansutskottet Kammaren har i enlighet med 10 kap. 4 riksdagsordningen hänvisat dels Europeiska kommissionens arbetsdokument Samråd

2010-03-17

Yttrande 2009/10:CU2y (pdf, 41 kB)

Socialutskottets protokoll 2009/10:26

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:26 DATUM 2010-03-16 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan. Utskottet godkände föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet från den 11 mars justerades. 3 Fortsatt behandling av motioner

2010-03-16

Finansutskottets protokoll 2009/10:28

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:28 DATUM 2010-03-16 TID 11:00-11:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Anmälningar Personal Ordföranden hälsade vikarierande föredragande Elisabeth Johansson välkommen till utskottet. Elisabeth kommer närmast

2010-03-16

Yttrande 2009/10:FiU2y

2009/10:FiU2y En reformerad grundlag Finansutskottets yttrande 2009/10:FiU2y En reformerad grundlag Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har beslutat att ge finansutskottet tillfälle att yttra sig över lagförslagen i regeringens proposition 2009/10:80 En reformerad grundlag. I propositionen föreslås att

2010-03-15

Yttrande 2009/10:FiU2y (pdf, 70 kB)

Socialutskottets protokoll 2009/10:25

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:25 DATUM 2010-03-11 TID 09.30-10:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan. Utskottet godkände föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet från den 9 mars justerades. 3 Fortsatt behandling av proposition

2010-03-11

Finansutskottets protokoll 2009/10:27

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:27 DATUM 2010-03-11 TID 09:00-10:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om Lettland och Island Statssekreterare Susanne Ackum från Finansdepartementet informerade utskottet och svarade på frågor. Deltog gjorde även departementsrådet Åke Törnqvist och kanslirådet Anna Björnemark.

2010-03-11

Civilutskottets protokoll 2009/10:19

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:19 DATUM 2010-03-11 TID kl. 08.30-08.35 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 9 mars 2010. 2 Yttrande till FiU Fortsattes behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över Europa 2020 En strategi för smart och

2010-03-11

Socialutskottets protokoll 2009/10:24

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:24 DATUM 2010-03-09 TID 11.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om arbetet mot antibiotikaresistens Professor Otto Cars, STRAMA, åtföljd av smittskyddsläkaren Mats Erntell lämnade information om arbetet mot antibiotikaresistens. 2 Godkännande av

2010-03-09

Civilutskottets protokoll 2009/10:18

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:18 DATUM 2010-03-09 TID kl. 11.00-12.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 4 mars 2010. 2 Information från regeringen Miljöministern Andreas Carlgren, statsekreteraren Elisabet Falemo och kanslirådet Camilla Adolfsson,

2010-03-09

Socialutskottets protokoll 2009/10:23

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:23 DATUM 2010-03-04 TID 09.30-10:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan. Utskottet godkände föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet från den 18 februari justerades. 3 Fortsatt behandling av proposition

2010-03-04

Finansutskottets protokoll 2009/10:26

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:26 DATUM 2010-03-04 TID 09:00-11:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning med riksbankschefen. Riksbankschef  Stefan Ingves utfrågades och svarade på frågor om den aktuella penningpolitiken. Vid protokollet Emelie Nilsson Justeras Stefan Attefall Bilaga  1 Närvaro-

2010-03-04

Civilutskottets protokoll 2009/10:17

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:17 DATUM 2010-03-04 TID kl. 09.30-09.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 18 februari 2010. 2 Fastighetsrätt Fortsattes behandlingen av motioner om fastighetsrätt. Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av

2010-03-04

Finansutskottets protokoll 2009/10:25

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:25 DATUM 2010-03-02 TID 11:00-12.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Anmälningar Besök hos Swedfund den 3 mars Kanslichefen tog upp anmälningar till studiebesöket den 3 mars. Planering Kanslichefen föreslog att

2010-03-02

Socialutskottets protokoll 2009/10:22

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:22 DATUM 2010-02-18 TID 09.30-09.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan. Utskottet godkände föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet från den 16 februari justerades. 3 Preliminär behandling av proposition

2010-02-18

Civilutskottets protokoll 2009/10:16

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:16 DATUM 2010-02-18 TID kl. 09.30-09.35 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 11 februari 2010. 2 Upphävande av förköpslagen Föredrogs och behandlades proposition 2009/10:82 om upphävande av förköpslagen och den med anledning

2010-02-18