Dokument & lagar (6 träffar)

Yttrande 1988/89:SoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1988/89:SoU6y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har berett socialutskottet tillfälle ätt yttra sig över proposition 1988/89:150 Reviderad finansplan 1989 kompletteringspropositionen jämte de motioner

1988-12-31

Yttrande 1988/89:SoU6 (pdf, 552 kB)

Yttrande 1988/89:SoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1988/89:SoU5y Sekretesskyddet för barn gentemot vårdnadshavaren 1988/89 SoU5y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett socialutskottet fillfälle att yttra sig över dels proposifion 1988/89:67 om sekretessfrågor

1988-12-31

Yttrande 1988/89:SoU5 (pdf, 365 kB)

Yttrande 1988/89:SoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1988/89:SoU4y Sverige och den västeuropeiska integrationen 1988/89 SoU4y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett berörda utskott fillfälle att yttra sig över följande motioner om EG:1988/89:U503, U519, U535, U536, U560-U606,

1988-12-31

Yttrande 1988/89:SoU4 (pdf, 455 kB)

Yttrande 1988/89:SoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets y ttrahde 1988/89 SoU3y Alkoholärenden vid länsstyrelserna 1988/89 SoU3y Till bostadsutskottet  Bostadsutskottet har berett socialutskottet tillfälle att yttra sig över vad i budgetpropositionen prop. 1988/89:100 bil. 15 s:72-119 föreslagits

1988-12-31

Yttrande 1988/89:SoU3 (pdf, 163 kB)

Yttrande 1988/89:SoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1988/89:SoU2y Förlängning och utvidgning av frikommunförsöket 1988/89 SoU2y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett socialutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1988/89:1 om förlängning och utvidgning

1988-12-31

Yttrande 1988/89:SoU2 (pdf, 172 kB)

Yttrande 1988/89:SoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1988/89:SoUly Sekretess inom sjukvård och socialtjänst 1988/89 SoUly Till konstitutionsutskottet Konstitufionsutskottet har berett socialutskottet tillfälle att yttra sig över ett antal motioner som rör vissa frågor om sekretess

1988-12-31

Yttrande 1988/89:SoU1 (pdf, 2497 kB)