Dokument & lagar (101 träffar)

Socialutskottets protokoll 2009/10:28

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:28 DATUM 2010-03-25 TID 09.30-09.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan. Utskottet godkände föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet från den 23 mars justerades. 3 Preliminär behandling av proposition

2010-03-25

Finansutskottets protokoll 2009/10:31

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:31 DATUM 2010-03-25 TID 09:00-10:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning om riksbankens uppföljningsrapport Riksbankschef Stefan Ingves, Per Jansson chef för avdelningen för penningpolitikJesper Hansson bitr.chef för avdelningen för penningpolitikCarl-Andreas Claussen

2010-03-25

Socialutskottets protokoll 2009/10:27

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:27 DATUM 2010-03-23 TID 11.00-11:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan. Utskottet godkände föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet från 16 mars justerades. 3 Fortsatt behandling av proposition

2010-03-23

Finansutskottets protokoll 2009/10:30

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:30 DATUM 2010-03-23 TID 11:00-12:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om aktuella EU-frågor Statsrådet Mats Odell informerade utskottet och svarade på frågor. Medföljande från Finansdepartementet var: Stefan Svanström, Mia Widell, Beatrice Larsson, Maria Hedin, Magnus

2010-03-23

Yttrande 2009/10:FiU7y

2009/10:FiU7y Riksrevisionens styrelses redogörelse om utsläppsrätter Finansutskottets yttrande 2009/10:FiU7y Riksrevisionens styrelses redogörelse om utsläppsrätter Till miljö- och jordbruksutskottet Miljö- och jordbruksutskottet har beslutat att bereda finansutskottet tillfälle att yttra sig över Riksrevisionens

2010-03-19

Yttrande 2009/10:FiU7y (pdf, 41 kB)

Finansutskottets protokoll 2009/10:29

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:29 DATUM 2010-03-18 TID 09:00-09:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Utlåtande om EUs framtidsstrategi 2020 FiU29 Peder Wachtmeister och Monica Green berättade kort om det interparlamentariska möte i Bryssel som

2010-03-18

Socialutskottets protokoll 2009/10:26

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:26 DATUM 2010-03-16 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan. Utskottet godkände föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet från den 11 mars justerades. 3 Fortsatt behandling av motioner

2010-03-16

Finansutskottets protokoll 2009/10:28

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:28 DATUM 2010-03-16 TID 11:00-11:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Anmälningar Personal Ordföranden hälsade vikarierande föredragande Elisabeth Johansson välkommen till utskottet. Elisabeth kommer närmast

2010-03-16

Yttrande 2009/10:FiU2y

2009/10:FiU2y En reformerad grundlag Finansutskottets yttrande 2009/10:FiU2y En reformerad grundlag Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har beslutat att ge finansutskottet tillfälle att yttra sig över lagförslagen i regeringens proposition 2009/10:80 En reformerad grundlag. I propositionen föreslås att

2010-03-15

Yttrande 2009/10:FiU2y (pdf, 70 kB)

Socialutskottets protokoll 2009/10:25

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:25 DATUM 2010-03-11 TID 09.30-10:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan. Utskottet godkände föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet från den 9 mars justerades. 3 Fortsatt behandling av proposition

2010-03-11

Finansutskottets protokoll 2009/10:27

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:27 DATUM 2010-03-11 TID 09:00-10:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om Lettland och Island Statssekreterare Susanne Ackum från Finansdepartementet informerade utskottet och svarade på frågor. Deltog gjorde även departementsrådet Åke Törnqvist och kanslirådet Anna Björnemark.

2010-03-11

Socialutskottets protokoll 2009/10:24

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:24 DATUM 2010-03-09 TID 11.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om arbetet mot antibiotikaresistens Professor Otto Cars, STRAMA, åtföljd av smittskyddsläkaren Mats Erntell lämnade information om arbetet mot antibiotikaresistens. 2 Godkännande av

2010-03-09

Socialutskottets protokoll 2009/10:23

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:23 DATUM 2010-03-04 TID 09.30-10:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan. Utskottet godkände föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet från den 18 februari justerades. 3 Fortsatt behandling av proposition

2010-03-04

Finansutskottets protokoll 2009/10:26

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:26 DATUM 2010-03-04 TID 09:00-11:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning med riksbankschefen. Riksbankschef  Stefan Ingves utfrågades och svarade på frågor om den aktuella penningpolitiken. Vid protokollet Emelie Nilsson Justeras Stefan Attefall Bilaga  1 Närvaro-

2010-03-04

Finansutskottets protokoll 2009/10:25

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:25 DATUM 2010-03-02 TID 11:00-12.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Anmälningar Besök hos Swedfund den 3 mars Kanslichefen tog upp anmälningar till studiebesöket den 3 mars. Planering Kanslichefen föreslog att

2010-03-02

Socialutskottets protokoll 2009/10:22

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:22 DATUM 2010-02-18 TID 09.30-09.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan. Utskottet godkände föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet från den 16 februari justerades. 3 Preliminär behandling av proposition

2010-02-18

Socialutskottets protokoll 2009/10:21

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:21 DATUM 2010-02-16 TID 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan. Utskottet godkände föredragningslistan. 2 Beslut enligt RO 4 kap. 13 andra stycket Utskottet medgav att EU-nämndens föredragande Thomas Alvin fick närvara under

2010-02-16

Finansutskottets protokoll 2009/10:24

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:24 DATUM 2010-02-16 TID 11:00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Anmälningar Anmäldes Riksbanksärenden: Årsredovisning för Sveriges riksbank för räkenskapsåret 2009 RB1 Förslag till disposition av Riksbankens

2010-02-16

Finansutskottets protokoll 2009/10:23

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:23 DATUM 2010-02-09 TID 11:00-11:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragslistan godkändes. 2 Anmälningar Ledamöter Ordförande hälsade finansutskottets nya ledamot Nina Lundström från Folkpartiet välkommen till utskottet. Personal Ordföranden

2010-02-09

Finansutskottets protokoll 2009/10:22

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:22 DATUM 2010-02-02 TID 10:00-12:35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om Svenska myndigheters agerande med anledning av den ekonomiska krisen i Baltikum Erik Berglöf, chefsekonom vid European Bank for Reconstruction and Development, Stefan Ingves, riksbankschef,

2010-02-02