Dokument & lagar (101 träffar)

Socialutskottets protokoll 2009/10:20

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:20 DATUM 2010-01-28 TID 09.30-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppet seminarium. Utskottet höll ett öppet seminarium om Socialtjänstlagen med fokus på dess utformning och tillämpning inom socialtjänstlagen. Program och deltagarlista bifogas som bilaga 2 respektive

2010-01-28

Socialutskottets protokoll 2009/10:19

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:19 DATUM 2010-01-28 TID 09.30-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppet seminarium. Utskottet höll ett öppet seminarium om Socialtjänstlagen med fokus på dess utformning och tillämpning inom socialtjänstlagen. Program och deltagarlista bifogas som bilaga 2

2010-01-28

Finansutskottets protokoll 2009/10:21

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:21 DATUM 2010-01-28 TID 09:00-10:02 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning med Sjätte AP-fonden Ordförande Lennart Jeansson, vice ordförande Lars Lundqvist och VD Erling Gustafsson informerade utskottet och svarade på frågor. 2 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan

2010-01-28

Socialutskottets protokoll 2009/10:18

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:18 DATUM 2010-01-26 TID 11:00-11:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkände föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 21 januari justerades. 3 Preliminär behandling av en del

2010-01-26

Finansutskottets protokoll 2009/10:20

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:20 DATUM 2010-01-26 TID 11:00-12:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning om bonusar Statsråd Mats Odell, departementssekreterare Johan Barrefelt, departementssekreterare Jenny Tiger och politiskt sakkunnig Stefan Svanström informerade utskottet och svarade på frågor.

2010-01-26

Socialutskottets protokoll 2009/10:16

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:16 DATUM 2010-01-19 TID 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Statssekreterare Karin Johansson informerade om barnkonventionen och barnrättskommitténs synpunkter på Sveriges tillämpning av konventionen. Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 2. 2 Godkännande

2010-01-19

Finansutskottets protokoll 2009/10:19

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:19 DATUM 2009-12-17 TID 14:55-15:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde förslag till preliminär ärende- och sammanträdesplan för våren 2010, samt kommenterade några justeringar som

2009-12-17

Socialutskottets protokoll 2009/10:15

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:15 DATUM 2009-12-15 TID 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan m.m. Utskottet godkände föredragningslistan. Ordföranden välkomnade riksdagsstipendiaten Christina Ribbhagen som tjänstgör vid kansliet under tiden 7 december

2009-12-15

Finansutskottets protokoll 2009/10:18

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:18 DATUM 2009-12-15 TID 11:00-12:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om konvergensprogrammet Statssekreterare Per Jansson, finansråd Mattias Hector, departementssekreterare Åsa Eriksson, ämnesråd Tomas Eisensee och departementsråd Mårten Bjellerup informerade utskottet

2009-12-15

Socialutskottets protokoll 2009/10:14

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:14 DATUM 2009-12-03 TID 09:30-09:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkände föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollen från sammanträdena den 1 december justerades. 3 Slutjustering av SoU1 Utgiftsområde

2009-12-03

Finansutskottets protokoll 2009/10:16

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:16 DATUM 2009-12-03 TID 09:00-10:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 UO25 Allmänna bidrag till kommuner FiU3 Föredrogs och behandlades förslag till betänkande FiU3. Utskottet beslutade enligt förslaget och justerade

2009-12-03

Socialutskottets protokoll 2009/10:13

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:13 DATUM 2009-12-01 TID 11:45-12:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkände föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollen från sammanträdena den 24 och 26 november justerades. 3 Preliminär justering av

2009-12-01

Socialutskottets protokoll 2009/10:12

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:12 DATUM 2009-12-01 TID 10:00-11:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppet seminarium. Socialutskottet och Utrikesutskottet höll ett öppet seminarium om Hiv/aids på Världsaidsdagen. Program bifogas som bilaga 2. Vid protokollet  Marlene Quiñones Justeras  2009-12-03

2009-12-01

Socialutskottets protokoll 2009/10:11

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:11 DATUM 2009-11-26 TID 09:00-11:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppet seminarium. Utskottet höll ett öppet seminarium om äldrefrågor. Program bifogas som bilaga 2. Vid protokollet Marlene Quiñones Justeras  2009-12-01 Kenneth Johansson Bilagor: 1. Närvarolista

2009-11-26

Finansutskottets protokoll 2009/10:15

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:15 DATUM 2009-11-26 TID 09:00-10:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Ändring av stadgarna för IMF och Världsbanken FiU16 Föredrogs och behandlades förslag till betänkande FiU16. Utskottet beslutade enligt förslaget

2009-11-26

Socialutskottets protokoll 2009/10:10

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:10 DATUM 2009-11-24 TID 11.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information av Socialdepartementet Statssekreterarna Karin Johansson och Ragnwi Marcelind lämnade EU-information. Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 2 och kansliets PM som bilaga 3.

2009-11-24

Finansutskottets protokoll 2009/10:14

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:14 DATUM 2009-11-24 TID 11:00-11:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes efter att punkt 1, Information om aktuella EU-frågor inom området finansiella tjänster strukits, p.g.a att statsrådet Mats Odell blivit sjuk. 2 Anmälningar

2009-11-24

Finansutskottets protokoll 2009/10:13

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:13 DATUM 2009-11-17 TID 11:00-11:07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Stabilitetsavgift FiU7 Föredrogs och behandlades förslag till betänkande FiU7. Utskottet beslutade enligt förslaget efter vissa tillägg och

2009-11-17

Socialutskottets protokoll 2009/10:9

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:9 DATUM 2009-11-12 TID 09.30-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning av Riksrevisionen Riksrevisionen informerade om dels RiR 2009:10 Psykiatrin och effektiviteten i det statliga stödet, dels uppföljningsrapporten 2009. Deltagarlista bifogas som bilaga

2009-11-12

Finansutskottets protokoll 2009/10:12

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:12 DATUM 2009-11-12 TID 09:00- 10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning av Finansbolagens förening ang prop 2009/10:30 Stabilitetsavgift Tom Ekelund, Finansbolagens förening, ordförande, Lars Zacharoff, Finansbolagens förening, Jonas Eriksson, ledamot i föreningens

2009-11-12