Dokument & lagar (101 träffar)

Yttrande 2009/10:FiU1y

2009/10:FiU1 Obligatoriskt utgiftstak Finansutskottets yttrande 2009/10:FiU1 Obligatoriskt utgiftstak Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beredde den 13 oktober 2009 finansutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2009/10:5 Obligatoriskt utgiftstak samt en följdmotion, motion 2009/10:K1

2009-11-11

Yttrande 2009/10:FiU1y (pdf, 52 kB)

Socialutskottets protokoll 2009/10:8

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:8 DATUM 2009-11-10 TID 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av företrädare för Donationsrådet Donationsrådet informerade. Deltagarlista bifogas som bilaga 2. 2 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkände föredragningslistan. 3 Justering

2009-11-10

Finansutskottets protokoll 2009/10:11

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:11 DATUM 2009-11-10 TID 11:00-12:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning om förbättrad statistik för små och medelstora företags krediter Gunnar Blomberg och Jyry Hokkanen från Riksbanken samt Anders Lindström från Statistiska Centralbyrån, informerade och svarade

2009-11-10

Socialutskottets protokoll 2009/10:7

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:7 DATUM 2009-11-05 TID 09.30-09.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkände föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollen från sammanträdena den 20 och 22 oktober samt den 3 november justerades. 3 Preliminär

2009-11-05

Finansutskottets protokoll 2009/10:10

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:10 DATUM 2009-11-05 TID 09:30- 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning med riksbankschefen. Riksbankschef  Stefan Ingves utfrågades och svarade på frågor om den aktuella penningpolitiken. Vid protokollet Pia Sandberg Justeras Stefan Attefall Bilaga  1 Närvaro-

2009-11-05

Finansutskottets protokoll 2009/10:9

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:9 DATUM 2009-11-05 TID 08:30-09.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes med den ändringen att punkt 2, anmälningar och  punkt 6, justering av protokoll ströks. 2 Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna FiU1 Föredrogs

2009-11-05

Finansutskottets protokoll 2009/10:8

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:8 DATUM 2009-11-04 TID OBS Sammanträdet blev inställt NÄRVARANDE 1 Intern utfrågning om beställning av försvarsmateriel Förteträdare för If Metall, SEKO och Säkerhets-och försvarsföretagens förening SOFF lämnar synpunkter på regeringens förslag om beställning av splitterskyddade

2009-11-04

Socialutskottets protokoll 2009/10:6

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:6 DATUM 2009-11-03 TID 11.00-12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut enligt RO 4 kap. 13 andra stycket Utskottet medger att Anders Andersson, som ersätter Chatrine Pålsson Ahlgren från den 1 november, får närvara under sammanträdet. Han förväntas bli ledamot

2009-11-03

Finansutskottets protokoll 2009/10:7

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:7 DATUM 2009-11-03 TID 11:00-13:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggningar med statssekreterare Urban Karlström om finansiell tillsyn i EU, kapitaltäckning och alternativa investeringsfonder Överläggningar hölls med statssekreterare Urban Karlström från Finansdepartementet

2009-11-03

Yttrande 2009/10:SoU1y

2009/10:SoU1 Ramen för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Socialutskottets yttrande 2009/10:SoU1 Ramen för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Till finansutskottet Finansutskottet har den 24 september 2009 beslutat att bereda bl.a. socialutskottet tillfälle att avge yttrande över

2009-10-28

Yttrande 2009/10:SoU1y (pdf, 63 kB)

Socialutskottets protokoll 2009/10:5

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:5 DATUM 2009-10-22 TID 09.30-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppet seminarium. Utskottet tillsammans med Statens medicinsk etiska råd SMER höll ett öppet seminarium om en ny fosterdiagnostisk metod. Program bifogas som bilaga 2. Vid protokollet  Mattias Andersson

2009-10-22

Finansutskottets protokoll 2009/10:6

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:6 DATUM 2009-10-22 TID 09:00-10.35 10.45-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning om kommunernas ekonomi Finansdepartementets statssekreterare Dan Ericsson, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:s ordförande Anders Knape moch kommunalråd Lena Micko s informerade

2009-10-22

Socialutskottets protokoll 2009/10:4

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:4 DATUM 2009-10-20 TID 11.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkände föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 13 oktober justerades. 3 Behandling av skrivelse 2008/09:125

2009-10-20

Finansutskottets protokoll 2009/10:5

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:5 DATUM 2009-10-20 TID 11:00-12:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning om AP-fonderna Anna Hedborg och Johan Magnusson från Första AP-fonden informerade och svarade på utskottets frågor. Därefter informerade Claes de Neergard, Gustaf Hagerud och Christina Hillesöy

2009-10-20

Finansutskottets protokoll 2009/10:4

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:4 DATUM 2009-10-15 TID 09:00-09.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Anmälningar Ärenden KU har berett FiU tillfälle att yttra sig över prop.5 obligatoriskt utgiftstak, FiU beslutade att yttra sig. NU har berett

2009-10-15

Socialutskottets protokoll 2009/10:3

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:3 DATUM 2009-10-13 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkände föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 1 oktober justerades. 3 Behandling av proposition 2008/09:193

2009-10-13

Socialutskottets protokoll 2009/10:2

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:2 DATUM 2009-10-01 TID 09.30-10.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut enligt RO 4 kap. 13 andra stycket Utskottet medgav att EU-nämndens föredragande Pia Törsleff-Hertzberg fick närvara under 2 EU-information från Socialdepartementet. 2 EU-information av Socialdepartementet

2009-10-01

utskottsdokument 2009/10:247114

Socialutskottets verksamhet riksmötet 2009/10 Beredningsområde Socialutskottet bereder ärenden som rör omsorger om barn och ungdom, utom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, omsorg om äldre och handikappade, åtgärder mot missbruk och andra socialtjänstfrågor. Utskottet bereder även ärenden om alkoholpolitiska

2009-09-29

Finansutskottets protokoll 2009/10:2

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:2 DATUM 2009-09-29 TID 11:00- NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning inför Världsbankens och IMF:s höstmöten den 3-4 oktober i Istanbul  gemensamt med utrikesutskottetFinansminister Anders Borg, biståndsminister Gunilla Carlsson och  riksbankschef  Stefan Ingves informerade

2009-09-29

Finansutskottets protokoll 2009/10:1

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:1 DATUM 2009-09-24 TID 09:00-10:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om aktuella frågor vid Riksgäldskontoret Riksgäldkontorets generaldirektör Bo Lundgren, Magnus Thor, chef för Garantiavdelningen, och Daniel Barr, chef för Bankstödsavdelningen, informerade utskottet

2009-09-24