Dokument & lagar (2 486 träffar)

Civilutskottets protokoll 2019/20:32

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:32 DATUM 2020-04-23 TID 9.1510.00 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplad per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter samt en tjänsteman från kansliet att vara

2020-04-23

Civilutskottets protokoll 2019/20:32 (docx, 42 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:31

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:31 DATUM 2020-04-23 TID 8.408.45 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:29 och protokoll 2019/20:30. 2 Bostadspolitik CU10 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet

2020-04-23

Civilutskottets protokoll 2019/20:31 (docx, 36 kB)

Socialutskottets protokoll 2019/20:36

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:36 DATUM 2020-04-22 TID 13.3015.35 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter vara uppkopplade per telefon: Kristina

2020-04-22

Socialutskottets protokoll 2019/20:36 (docx, 52 kB)

Socialutskottets protokoll 2019/20:35

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:35 DATUM 2020-04-16 TID 10.0011.05 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Ann-Christin Ahlberg, Per Ramhorn, Mikael

2020-04-16

Socialutskottets protokoll 2019/20:35 (docx, 52 kB)

Socialutskottets protokoll 2019/20:34

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:34 DATUM 2020-04-16 TID 09:1009:15 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Stöd till personer med funktionsnedsättning SoU8 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om frågor om stöd till personer med funktionsnedsättning. Utskottet

2020-04-16

Socialutskottets protokoll 2019/20:34 (docx, 51 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:30

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:30 DATUM 2020-04-16 TID 11.3012.15 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplad per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter samt en tjänsteman från kansliet att vara

2020-04-16

Civilutskottets protokoll 2019/20:30 (docx, 34 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:29

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:29 DATUM 2020-04-16 TID 9.359.45 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:26, protokoll 2019/20:27 och protokoll 2019/20:28. 2 Ersättningsrätt och insolvensrätt CU12 Utskottet

2020-04-16

Civilutskottets protokoll 2019/20:29 (docx, 34 kB)

Socialutskottets protokoll 2019/20:33

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:33 DATUM 2020-04-15 TID 14.3015.25 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Kristina Nilsson, Ann-Christin Ahlberg,

2020-04-15

Socialutskottets protokoll 2019/20:33 (docx, 52 kB)

Socialutskottets protokoll 2019/20:32

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:32 DATUM 2020-04-15 TID 09:0009:10 09:2009:25 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19 SoU20 Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2019/20:155

2020-04-15

Socialutskottets protokoll 2019/20:32 (docx, 51 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:28

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:28 DATUM 2020-04-14 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter samt en tjänsteman från kansliet att vara

2020-04-14

Civilutskottets protokoll 2019/20:28 (docx, 32 kB)

Socialutskottets protokoll 2019/20:31

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:31 DATUM 2020-04-09 TID 09:0011:15 11:3012:05 12:1012:15 12:2512:30 12:3512:50 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta ordinarie ledamöter och suppleanter

2020-04-09

Socialutskottets protokoll 2019/20:31 (docx, 53 kB)

Socialutskottets protokoll 2019/20:30

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:30 DATUM 2020-04-08 TID 14.3015.10 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta ordinarie ledamöter och suppleanter enligt bilaga 1, samt 2 tjänsteman från socialutskottets

2020-04-08

Socialutskottets protokoll 2019/20:30 (docx, 51 kB)

Proposition 2019/20:155

Regeringens proposition 2019/20:155 Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen Prop. med anledning av det virus som orsakar 2019/20:155 covid-19 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 april 2020 Stefan Löfven Lena Hallengren Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2019/20:SoU20
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 3 Sista motionsdag: 2020-04-08

Proposition 2019/20:155 (pdf, 389 kB)

Proposition 2019/20:152

Regeringens proposition 2019/20:152 Undantag från plan- och bygglagen vid Prop. spridning av en samhällsfarlig sjukdom 2019/20:152 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 april 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2019/20:CU27
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-04-14

Proposition 2019/20:152 (pdf, 302 kB)

Proposition 2019/20:144

Regeringens proposition 2019/20:144 Covid-19 och ändringar i smittskyddslagen Prop. 2019/20:144 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 april 2020 Stefan Löfven Lena Hallengren Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner


Utskottsberedning: 2019/20:SoU19
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Sista motionsdag: 2020-04-22

Proposition 2019/20:144 (pdf, 282 kB)

Socialutskottets protokoll 2019/20:29

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:29 DATUM 2020-04-02 TID 10.0011.10 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta ordinarie ledamöter och suppleanter enligt bilaga 1, samt en tjänsteman från socialutskottets

2020-04-02

Socialutskottets protokoll 2019/20:29 (docx, 51 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:27

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:27 DATUM 2020-04-02 TID 10.1010.45 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter samt två tjänstemän att vara uppkopplade

2020-04-02

Civilutskottets protokoll 2019/20:27 (docx, 33 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:26

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:26 DATUM 2020-04-02 TID 9.009.20 NÄRVARANDE LAGRÅDS- REMISS Se bilaga 1 Se bilaga 2 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:25. 2 Större komplementbyggnader CU22 En fråga om att inhämta Lagrådets yttrande över ett lagförslag

2020-04-02

Civilutskottets protokoll 2019/20:26 (docx, 71 kB)

Socialutskottets protokoll 2019/20:28

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:28 DATUM 2020-04-01 TID 08.0008.45 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta ordinarie ledamöter och suppleanter enligt bilaga 1, samt en tjänsteman från socialutskottets

2020-04-01

Socialutskottets protokoll 2019/20:28 (docx, 50 kB)

Proposition 2019/20:143

Regeringens proposition 2019/20:143 Tillfälliga åtgärder för att underlätta Prop. genomförandet av bolags- och 2019/20:143 föreningsstämmor Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 mars 2020 Ibrahim Baylan Mikael Damberg Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Spridningen


Utskottsberedning: 2019/20:CU26
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Sista motionsdag: 2020-04-01

Proposition 2019/20:143 (pdf, 257 kB)