Dokument & lagar (2 489 träffar)

Civilutskottets protokoll 2019/20:26

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:26 DATUM 2020-04-02 TID 9.009.20 NÄRVARANDE LAGRÅDS- REMISS Se bilaga 1 Se bilaga 2 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:25. 2 Större komplementbyggnader CU22 En fråga om att inhämta Lagrådets yttrande över ett lagförslag

2020-04-02

Civilutskottets protokoll 2019/20:26 (docx, 71 kB)

Socialutskottets protokoll 2019/20:28

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:28 DATUM 2020-04-01 TID 08.0008.45 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta ordinarie ledamöter och suppleanter enligt bilaga 1, samt en tjänsteman från socialutskottets

2020-04-01

Socialutskottets protokoll 2019/20:28 (docx, 50 kB)

Proposition 2019/20:143

Regeringens proposition 2019/20:143 Tillfälliga åtgärder för att underlätta Prop. genomförandet av bolags- och 2019/20:143 föreningsstämmor Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 mars 2020 Ibrahim Baylan Mikael Damberg Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Spridningen


Utskottsberedning: 2019/20:CU26
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Sista motionsdag: 2020-04-01

Proposition 2019/20:143 (pdf, 257 kB)

Socialutskottets protokoll 2019/20:27

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:27 DATUM 2020-03-26 TID 10.0011.05 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta ordinarie ledamöter och suppleanter enligt bilaga 1, samt Elisabeth Falkhaven MP att

2020-03-26

Socialutskottets protokoll 2019/20:27 (docx, 52 kB)

Skrivelse 2019/20:128

Regeringens skrivelse 2019/20:128 Riksrevisionens rapport om konsumentskyddet Skr. på det finansiella området 2019/20:128 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 26 mars 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen har i rapporten Konsumentskyddet


Utskottsberedning: 2019/20:CU24 Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-04-15

Skrivelse 2019/20:128 (pdf, 1249 kB)

Skrivelse 2019/20:121

Regeringens skrivelse 2019/20:121 Riksrevisionens rapport om Inspektionen för Skr. vård och omsorg 2019/20:121 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2020 Stefan Löfven Lena Hallengren Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen sin


Utskottsberedning: 2019/20:SoU18 Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-04-14

Skrivelse 2019/20:121 (pdf, 1310 kB)

Proposition 2019/20:120

Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet Regeringens proposition 2019/20:120 Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet Prop. 2019/20:120 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2020 Stefan Löfven Lena Micko Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen


Utskottsberedning: 2019/20:CU23
Riksdagsbeslut (8 förslag): , 8 bifall,
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-04-08

Proposition 2019/20:120 (pdf, 1428 kB)

Proposition 2019/20:125

Regeringens proposition 2019/20:125 Några fastighetsrättsliga frågor Prop. 2019/20:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2020 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår ett flertal åtgärder på fastighetsrättens


Utskottsberedning: 2019/20:CU20
Riksdagsbeslut (8 förslag): , 8 bifall,
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-04-08

Proposition 2019/20:125 (pdf, 916 kB)

Socialutskottets protokoll 2019/20:26

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:26 DATUM 2020-03-19 TID 10.1511.30 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade per telefon: Ann-Christin

2020-03-19

Socialutskottets protokoll 2019/20:26 (docx, 53 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:25

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:25 DATUM 2020-03-19 TID 9.2009.40 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade per telefon: Emma Hult

2020-03-19

Civilutskottets protokoll 2019/20:25 (docx, 35 kB)

Socialutskottets protokoll 2019/20:25

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:25 DATUM 2020-03-17 TID 11.0012.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ledamöter att vara uppkopplade per telefon: Ann-Christin Ahlberg SMikael Dahlqvist SUlrika Heindorff

2020-03-17

Proposition 2019/20:107

Regeringens proposition 2019/20:107 Förbättrade möjligheter till bilstöd Prop. 2019/20:107 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2020 Stefan Löfven Lena Hallengren Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa förändringar i socialförsäkringsbalken


Utskottsberedning: 2019/20:SoU17
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2020-04-01

Proposition 2019/20:107 (pdf, 335 kB)

Proposition 2019/20:116

Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter Regeringens proposition 2019/20:116 Kompletteringar till nya EU-regler om Prop. aktieägares rättigheter 2019/20:116 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2020 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet


Utskottsberedning: 2019/20:CU21
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-04-01

Proposition 2019/20:116 (pdf, 1471 kB)

Socialutskottets protokoll 2019/20:24

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:24 DATUM 2020-03-12 TID 10.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Socialstyrelsen och SKR Generaldirektör Olivia Wigzell, Socialstyrelsen, med medarbetare informerade om den nationella lägesbilden när det gäller det nya coronaviruset.

2020-03-12

Civilutskottets protokoll 2019/20:24

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:24 DATUM 2020-03-12 TID 09.3010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:21 och 2019/20:23. 2 Konsumenträtt CU14 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2019/20:CU14.

2020-03-12

Civilutskottets protokoll 2019/20:24 (docx, 33 kB)

Socialutskottets protokoll 2019/20:23

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:23 DATUM 2020-03-10 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Socialdepartementet Statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet, med medarbetare informerade om den förnyade ANDT-strategin. 2 Information från Socialdepartementet

2020-03-10

Socialutskottets protokoll 2019/20:23 (docx, 51 kB)

Proposition 2019/20:92

Regeringens proposition 2019/20:92 Personlig assistans för samtliga hjälpmoment Prop. som avser andning och måltider i form av 2019/20:92 sondmatning Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 2020 Stefan Löfven Lena Hallengren Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2019/20:SoU16
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-03-25

Proposition 2019/20:92 (pdf, 448 kB)

Socialutskottets protokoll 2019/20:22

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:22 DATUM 2020-03-03 TID 11.4513.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om det nya coronaviruset Socialminister Lena Hallengren, generaldirektör Johan Carlson, Folkhälsomyndigheten och generaldirektör Olivia Wigzell, Socialstyrelsen, alla med medarbetare,

2020-03-03

Socialutskottets protokoll 2019/20:22 (docx, 48 kB)

Civilutskottets protokoll 2019/20:23

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:23 DATUM 2020-03-03 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:22. 2 Hushållningen av mark- och vattenområden CU15 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Ärendet bordlades. 3 Information

2020-03-03

Civilutskottets protokoll 2019/20:23 (docx, 30 kB)

Proposition 2019/20:84

Regeringens proposition 2019/20:84 Förbättringar för barn inom den psykiatriska Prop. tvångsvården 2019/20:84 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 februari 2020 Stefan Löfven Lena Hallengren Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnar regeringen


Utskottsberedning: 2019/20:SoU15
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 3 Sista motionsdag: 2020-03-18

Proposition 2019/20:84 (pdf, 814 kB)