Dokument & lagar (39 träffar)

Civilutskottets protokoll 2012/13:36

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:36 DATUM 2013-06-13 TID 08.30-08.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:35 efter viss ändring i 5. 2 Handläggningen av vissa associationsrättsliga ärenden CU22 Utskottet behandlade proposition

2013-06-13

Civilutskottets protokoll 2012/13:35

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:35 DATUM 2013-06-11 TID 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:34. 2 EU-förslag om förenkling av godtagandet av vissa officiella handlingar i Europeiska unionen Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen

2013-06-11

Civilutskottets protokoll 2012/13:34

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:34 DATUM 2013-05-30 TID 09.30-09.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:33. 2 Riksrevisionens rapport om statens tillsyn av information på tjänstepensionsmarknaden CU18 Utskottet fortsatte behandlingen

2013-05-30

Civilutskottets protokoll 2012/13:33

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:33 DATUM 2013-05-23 TID 09.30-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:32. 2 Information från Konsumentverket Generaldirektören Gunnar Larsson m.fl. informerade utskottet om Konsumentverkets

2013-05-23

Yttrande 2012/13:CU3y

2012/13:CU3y Verksamheten i Europeiska unionen under 2012 Civilutskottets yttrande 2012/13:CU3y Verksamheten i Europeiska unionen under 2012 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 11 april 2013 att ge bl.a. civilutskottet tillfälle att yttra sig över Årsboken om EU, regeringens skrivelse 2012/13:80 Berättelse

2013-05-02

Yttrande 2012/13:CU3y (pdf, 35 kB)

Civilutskottets protokoll 2012/13:32

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:32 DATUM 2013-05-02 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:31. 2 Skadeståndsansvar för oljeskador till sjöss CU17 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:81. Utskottet

2013-05-02

Civilutskottets protokoll 2012/13:31

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:31 DATUM 2013-04-25 TID 09.30-09.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:30. 2 Konsumenträtt CU13 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2012/13:CU13. MP-SD-

2013-04-25

Civilutskottets protokoll 2012/13:30

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:30 DATUM 2013-04-23 TID 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:29. 2 Aktuell EU-fråga Tjänstemän från Justitiedepartementet, Konsumentenheten informerade utskottet om förslag till förordning

2013-04-23

Civilutskottets protokoll 2012/13:29

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:29 DATUM 2013-04-18 TID 09.30-09.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:28. 2 Ett mer tillförlitligt fastighetsregister CU19 Utskottet behandlade proposition 2012/13:76. Ärendet bordlades. 3

2013-04-18

Civilutskottets protokoll 2012/13:28

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:28 DATUM 2013-04-16 TID 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:27. 2 Överläggning med regeringen Utskottet beslutade med stöd av 10 kap. 4 andra stycket riksdagsordningen att begära överläggningar

2013-04-16

Civilutskottets protokoll 2012/13:27

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:27 DATUM 2013-04-09 TID 11.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:26. 2 Ersättningsrätt CU10 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2012/13:CU10. S-MP-

2013-04-09

Civilutskottets protokoll 2012/13:26

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:26 DATUM 2013-03-27 TID 08.30-08.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:25. 2 Hyresrätt m.m. CU11 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Därefter justerade utskottet förslag till betänkande

2013-03-27

Civilutskottets protokoll 2012/13:25

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:25 DATUM 2013-03-26 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:23 och 2012/13:24. 2 Hyresrätt m.m. CU11 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Ärendet bordlades till nästa sammanträde.

2013-03-26

Civilutskottets protokoll 2012/13:24

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:24 DATUM 2013-03-21 TID 09.30-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om uppföljningsrapporten Kontraheringsplikt vid tecknandet av barnförsäkringar Joakim Skotheim, utvärderings- och forskningssekretariatet  informerade, vid utskottets öppna

2013-03-21

Civilutskottets protokoll 2012/13:23

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:23 DATUM 2013-03-14 TID 08.00-08.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:22. 2 Överläggning med regeringen Utskottet beslutade med stöd av 10 kap. 4 andra stycket riksdagsordningen att begära överläggningar

2013-03-14

Civilutskottets protokoll 2012/13:22

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:22 DATUM 2013-03-07 TID 09.30-10.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:21. 2 Information från Fastighetsmäklarinspektionen Ordföranden och chefen Eva Westberg m.fl.informerade utskottet om myndighetens

2013-03-07

Civilutskottets protokoll 2012/13:21

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:21 DATUM 2013-03-05 TID 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:20. 2 Planering och byggande CU9 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Därefter justerade utskottet förslag till

2013-03-05

Civilutskottets protokoll 2012/13:20

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:20 DATUM 2013-02-21 TID 09.30-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:18 och 2012/13:19. 2 Aktuella EU-frågor på civilutskottets beredningsområde Företrädare för Justitiedepartementet informerade

2013-02-21

Civilutskottets protokoll 2012/13:19

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:19 DATUM 2013-02-19 TID 10.00-11.20, 11.30-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utskottet höll en offentlig utfrågning om sms-lån situationen i dag Program och deltagarförteckning för utfrågningen framgår av bilaga 2. Vid protokollet Hana Svecova Justeras

2013-02-19

Civilutskottets protokoll 2012/13:18

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:18 DATUM 2013-02-14 TID 09.30-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:17. 2 Information från Boverket Generaldirektören Janna Valik m.fl.informerade utskottet om Boverkets verksamhet. 3 Konsumenträtt

2013-02-14

Paginering