Dokument & lagar (1 träffar)

Yttrande 1971:TU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande nr 1 år 1971 TU 1971:1 y Till finansutskottet Genom beslut den 19 oktober 1971 har finansutskottet hemställt att trafikutskottet avger yttrande över motionen 1971: 1490 av herr Fäll-din m. fl. c såvitt avser yrkandet att riksdagen

1971-12-31

Yttrande 1971:TU1 (pdf, 79 kB)