Dokument & lagar (1 träffar)

Yttrande 1983/84:TU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1983/84:1 y om turist- och rekreationspolitiken prop. 1983/84:145 Till kulturutskottet Kulturutskottet har hemställt om yttrande av trafikutskottet över proposition 1983/84:145 om turist- och rekreationspolitiken m.m. bil. 1 jämte

1983-12-31

Yttrande 1983/84:TU1 (pdf, 118 kB)