Dokument & lagar (1 träffar)

Yttrande 1985/86:TU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1985/86:1 y över motion 1985/86:365 om Sveriges Radios verksamhet m. m. TU 1985/86:1 y Till kulturutskottet Genom beslut den 15 april 1986 har kulturutskottet beslutat inhämta trafikutskottets yttrande över den med anledning av

1985-12-31

Yttrande 1985/86:TU1 (pdf, 80 kB)