Dokument & lagar (4 träffar)

Yttrande 1985/86:TU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1985/86:1 y över motion 1985/86:365 om Sveriges Radios verksamhet m. m. TU 1985/86:1 y Till kulturutskottet Genom beslut den 15 april 1986 har kulturutskottet beslutat inhämta trafikutskottets yttrande över den med anledning av

1985-12-31

Yttrande 1985/86:TU1 (pdf, 80 kB)

Yttrande 1977/78:TU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1911 pS:3 y över propositionen 1977/78:125 med förslag om tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1977/78 såvitt avser viss avskrivning av oreglerade kapitalmedelsförluster jämte motion TU 1977/78:3 y Till finansutskottet

1977-12-31

Yttrande 1977/78:TU3 (pdf, 87 kB)

Yttrande 1977/78:TU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. TU 1911 p:2 y Trafikutskottets yttrande 1977/78:2 y över propositionen 1977/78:140 med förslag om allmän bered-skapsbudgef för budgetåret 1978/79 såvitt avser kommunikationsdepartementets verksamhetsområde jämte motion Till finansutskottet Finansutskottet

1977-12-31

Yttrande 1977/78:TU2 (pdf, 59 kB)

Yttrande 1977/78:TU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1977/78:1 y över propositionen 1977/78:98 med förslag till lag om skatt på vissa resor, m. m. jämte motioner Till skatteutskottet Genom beslut den 7 mars 1978 har skatteutskottet berett trafikutskottet tillfälle att avge yttrande

1977-12-31

Yttrande 1977/78:TU1 (pdf, 108 kB)