Dokument & lagar (4 träffar)

Yttrande 1985/86:TU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1985/86:1 y över motion 1985/86:365 om Sveriges Radios verksamhet m. m. TU 1985/86:1 y Till kulturutskottet Genom beslut den 15 april 1986 har kulturutskottet beslutat inhämta trafikutskottets yttrande över den med anledning av

1985-12-31

Yttrande 1985/86:TU1 (pdf, 80 kB)

Yttrande 1985/86:AU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1985/86:3 y om anslag till statens arbetsgivarverk AU 1985/86:3 y Till finansutskottet I betänkande FiU 1985/86:17 har finansutskottet behandlat bl. a. regeringens framställning om anslag för budgetåret 1986/87 lill statens

1985-12-31

Yttrande 1985/86:AU3 (pdf, 175 kB)

Yttrande 1985/86:AU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1985/86:2 y om höjning av arbetsmarknadsavgiften AU 1985/86:2 y Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskotlet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över yrkande 1 i motion 1985/86:Sf432

1985-12-31

Yttrande 1985/86:AU2 (pdf, 130 kB)

Yttrande 1985/86:AU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1985/86:1 y om svenskundervisning för vuxna invandrare AU 1985/86:1 y Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1985/86:67 med vissa bestämmelser

1985-12-31

Yttrande 1985/86:AU1 (pdf, 142 kB)