Dokument & lagar (18 träffar)

Motion 1992/93:So289 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1992/93:So289 av Gudrun Schyman m.fl. v Ungdomars situation Sammanfattning I denna ungdomsmotion behandlas ungdomars situation utifrån ett helhetsperspektiv. Ungdomars bostads- och arbetsmarknadssituation behandlas såväl som den bristande jämställdheten mellan pojkar och flickor. I motionen


Utskottsberedning: ------------1992/93:KrU12 1992/93:LU32 1992/93:LU49 1992/93:NU24 1992/93:SoU27 1992/93:UbU20
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 2 avslag, , 12 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Sf268 av Doris Håvik m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Sf268 av Doris Håvik m.fl. s Delpensionen De föreslagna förändringarna av reglerna för delpension skulle innebära en fullständig avveckling av denna försäkring inom några år. Med begränsning av arbetstidsminskningen till högst 10 timmar/vecka, sänkning av kompensationsgraden från 65


Utskottsberedning: ---1992/93:FiU10 1992/93:SfU12
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 1 avslag, , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:L716 av Ingbritt Irhammar och Elving Andersson (c)

Motion till riksdagen 1992/93:L716 av Ingbritt Irhammar och Elving Andersson c Obligatorisk märkning av miljöfarliga ämnen På marknaden finns fortfarande en stor mängd varor, som trots att de kan misstänkas innehålla miljöskadliga ämnen inte är försedda med miljömärkning. Samtidigt finns ett stort miljöintresse hos


Utskottsberedning: --1992/93:LU32 1992/93:UU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 1 avslag, , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:L715 av Lars Stjernkvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:L715 av Lars Stjernkvist m.fl. s Ekonomisk rådgivning i folkbildningsregi m.m. Samtidigt som arbetslösheten ökar, lågkonjunkturen fördjupas och allt fler får ekonomiska bekymmer tvingas många kommuner banta sin konsumentrådgivning. Under 80-talet lockade banker och andra långivare med


Utskottsberedning: -1992/93:LU32
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:L712 av Marianne Carlström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:L712 av Marianne Carlström m.fl. s Konsumentpolitiken I en del läroböcker och i propagandan beskrivs konsumenten som härskare över marknadsekonomin. Konsumenten påstås ha full information om alla alternativ, och endast det som är bra, önskvärt och rimligt prissatt kommer därför att kunna


Utskottsberedning: -1992/93:LU32
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:L711 av Harry Staaf och Rose-Marie Frebran (kds)

Motion till riksdagen 1992/93:L711 av Harry Staaf och Rose-Marie Frebran kds Konsumentpolitiken Den kristdemokratiska grundsynen bygger på ett tänkande inspirerat av den judiskt-kristna etiken. Denna inspiration har framför allt givit oss synen på människans unika ställning i skapelsen samt varje människas ansvar


Utskottsberedning: --1992/93:LU32
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 2 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:L710 av Lisbet Calner m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:L710 av Lisbet Calner m.fl. s Konsumentpolitiken inför EES EG:s konsumentpolitik vilar på tre ben:marknaden regler konsumentstöd Marknaden: Den stora marknaden skall gynna konsumenterna genom större sortiment, lägre kostnader och pressade priser. Detta är en av grunderna för EG. Regler:


Utskottsberedning: -1992/93:LU32
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:L707 av Ulf Melin och Göte Jonsson (m)

Motion till riksdagen 1992/93:L707 av Ulf Melin och Göte Jonsson m Kosmetikamärkning om djurtest Sveriges riksdag har vid två tillfällen, 1985 och 1988, beslutat om att kosmetiska produkter skall förses med märkning som visar om de testats på djur. Vid första tillfället fick Socialstyrelsen i uppdrag att utreda hur


Utskottsberedning: --1992/93:LU32
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 2 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:L706 av Inga Berggren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1992/93:L706 av Inga Berggren m.fl. m En ny konsumentpolitik Statens uppgift på den fria marknaden är att sätta upp de ramar och spelregler som behövs för att mötet såväl mellan konsumenter och producenter som mellan näringsidkare skall ske på lika villkor. Inte genom att detaljreglera utan


Utskottsberedning: -1992/93:LU32
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:L704 av Berit Oscarsson och Margareta Israelsson (s)

Motion till riksdagen 1992/93:L704 av Berit Oscarsson och Margareta Israelsson s Allergimärkning av kläder Allergierna ökar. Orsakerna till detta är många. För en allergiker är det avgörande att innehållet i en vara deklaras tillfredsställande, så att allergiframkallande ämmen kan undvikas. Särskilt upprörande är


Utskottsberedning: -1992/93:LU32
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:L703 av Birger Andersson och Rune Thorén (c)

Motion till riksdagen 1992/93:L703 av Birger Andersson och Rune Thorén c Faxreklam Den tekniska utvecklingen går allt snabbare. För några år sedan var t.ex. persondatorer, mobiltelefoner och faxar ovanliga i de svenska hemmen. Nu är förhållandet helt annorlunda. Försäljningen av faxar, persondatorer och mobiltelefoner


Utskottsberedning: -1992/93:LU32
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:L701 av Kurt Ove Johansson och Lars-Erik Lövdén (s)

Motion till riksdagen 1992/93:L701 av Kurt Ove Johansson och Lars-Erik Lövdén s Konsumentpolitik och konsumentforskning I början av 1970-talet skedde en kraftig satsning på konsumentpolitiken. Ett led i denna utbyggnad var att Konsumentverket inrättades år 1973. Förutom sina konsumentpolitiska uppgifter fick verket


Utskottsberedning: -1992/93:LU32
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Jo707 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1992/93:Jo707 av Gudrun Schyman m.fl. v Miljöpolitik Motionen delad mellan flera utskott Sammanfattning Att komma till rätta med miljöproblemen är avgörande för mänsklighetens framtid. Människan har alltför länge förbrukat jordens tillgångar istället för att enbart bruka dem. Denna insikt måste


Utskottsberedning: -------------1992/93:AU18 1992/93:BoU11 1992/93:FöU7 1992/93:JoU12 1992/93:JoU27 1992/93:LU32 1992/93:SkU34 1993/94:AU2
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): 1 avslag, , 13 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Jo630 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Jo630 av Ingvar Carlsson m.fl. s En god livsmiljö för hållbar utveckling Innehåll 1. Inledning1 2. Sverige efter Rio-konferensen om miljö och utveckling3 3. Europa och miljön7 4. Utveckling av styrmedlen10 5. Ett kemikalie- och avfallssnålt samhälle14 6. Ett miljöanpassat trafiksystem17


Utskottsberedning: ----------------------------------1992/93:BoU18 1992/93:BoU25 1992/93:FiU22 1992/93:JoU14 1992/93:JoU19 1992/93:JoU27 1992/93:KU36 1992/93:LU32 1992/93:NU28 1992/93:SkU25 1992/93:SkU34 1992/93:TU35 1992/93:UbU20 1993/94:JoU8
Riksdagsbeslut (69 yrkanden): 1 avslag, , 34 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Bo516 av Elvy Söderström (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Bo516 av Elvy Söderström s Gideälven Gideälven är en av de största norrländska skogsälvarna. Uppströms Björna utgör Gideälven tillsammans med några mindre sträckor i Moälven de sista resterna av Västernorrlands läns skogsälvforsar. Gideälven har därför stor betydelse för upprätthållandet


Utskottsberedning: -1992/93:BoU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Bo24 av Annika Åhnberg (-)

Motion till riksdagen 1992/93:Bo24 av Annika Åhnberg med anledning av prop. 1992/93:80 Utökat älvskydd Utökat älvskydd Regeringen föreslår i proposition 1992/93:80 att ett antal älvsträckor skall erhålla skydd enligt naturresurslagen. Detta är ett stort och glädjande framsteg ur naturvårdssynpunkt. Propositionen överensstämmer


Utskottsberedning: -1992/93:BoU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:L13 av Maj-Lis Lööw m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:L13 av Maj-Lis Lööw m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:144 Medlemsantalet i ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar I propositionen föreslås att det minsta antalet medlemmar som enligt lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar skall ingå i en sådan förening sänks från fem till


Utskottsberedning: -1992/93:LU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:L12 av Sten Söderberg (-)

Motion till riksdagen 1992/93:L12 av Sten Söderberg med anledning av prop. 1992/93:144 Medlemsantalet i ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar Motionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det minsta antal medlemmar som enligt lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar skall ingå i en sådan förening


Utskottsberedning: -1992/93:LU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation