Dokument & lagar (1 träffar)

Motion 1992/93:Jo630 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Jo630 av Ingvar Carlsson m.fl. s En god livsmiljö för hållbar utveckling Innehåll 1. Inledning1 2. Sverige efter Rio-konferensen om miljö och utveckling3 3. Europa och miljön7 4. Utveckling av styrmedlen10 5. Ett kemikalie- och avfallssnålt samhälle14 6. Ett miljöanpassat trafiksystem17


Utskottsberedning: ----------------------------------1992/93:BoU18 1992/93:BoU25 1992/93:FiU22 1992/93:JoU14 1992/93:JoU19 1992/93:JoU27 1992/93:KU36 1992/93:LU32 1992/93:NU28 1992/93:SkU25 1992/93:SkU34 1992/93:TU35 1992/93:UbU20 1993/94:JoU8
Riksdagsbeslut (69 yrkanden): 1 avslag, , 34 saknar beslutsinformation