Dokument & lagar (337 träffar)

Motion 2014/15:3045 av Per Klarberg och Tony Wiklander (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3045 av Per Klarberg och Tony Wiklander SD med anledning av prop. 2014/15:83 Komplettering av lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att klampningen för att vara verkningsfull


Utskottsberedning: 2014/15:TU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:3045 av Per Klarberg och Tony Wiklander (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:3045 av Per Klarberg och Tony Wiklander (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2014/15:2941 av Sara-Lena Bjälkö (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2941 av Sara-Lena Bjälkö SD Reflexer på hästar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa krav på reflexer på ridhästar. Motivering Det finns många ridhästar ute på landsvägarna, och


Utskottsberedning: 2014/15:TU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2941 av Sara-Lena Bjälkö (SD) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:2941 av Sara-Lena Bjälkö (SD) (pdf, 59 kB)

Motion 2014/15:2914 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2914 av Mikael Jansson SD Alternativ till höghastighetståg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda kostnader och möjligheter med ett DD-tåg för Götalandsbanan i stället för ett höghastighetståg. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2914 av Mikael Jansson (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2914 av Mikael Jansson (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:2891 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2891 av Per Klarberg m.fl. SD Utgiftsområde 22 Kommunikationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som


Utskottsberedning: 2014/15:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2891 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 51 kB) Motion 2014/15:2891 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 86 kB)

Motion 2014/15:2864 av Pyry Niemi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2864 av Pyry Niemi m.fl. S Infrastrukturen i Uppsala län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för bättre fungerande vägar och järnvägar i Uppsala län. Riksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:TU13 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2864 av Pyry Niemi m.fl. (S) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2864 av Pyry Niemi m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2014/15:2825 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2825 av Thomas Strand m.fl. S Europabanan en viktig strategisk satsning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för Europabanan, som är av stor strategisk betydelse.


Utskottsberedning: 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2825 av Thomas Strand m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2825 av Thomas Strand m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:2800 av Peter Persson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2800 av Peter Persson m.fl. S Utbyggnaden av Götalandsbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för ett principbeslut om att bygga Götalandsbanan. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2800 av Peter Persson m.fl. (S) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2800 av Peter Persson m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2014/15:2799 av Olle Thorell m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2799 av Olle Thorell m.fl. S E18 KöpingVästjädra Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för motorvägsstandard på sträckan KöpingVästjädra. Motivering E18 ingår


Utskottsberedning: 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2799 av Olle Thorell m.fl. (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2799 av Olle Thorell m.fl. (S) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2794 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2794 av Krister Örnfjäder m.fl. S Möjliggörande för fler att ta körkort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga initiativ som ger fler ungdomar möjlighet att ta körkort. Motivering Antalet unga som tar körkort


Utskottsberedning: 2014/15:TU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2794 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2794 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:2778 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2778 av Roger Hedlund SD Utbyggnad av E4:an i Gävleborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för ytterligare investeringar i Europaväg 4 i Gävleborgs län. Motivering E4:an efter Norrlandskusten


Utskottsberedning: 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2778 av Roger Hedlund (SD) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:2778 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:2762 av Fredrik Eriksson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2762 av Fredrik Eriksson SD Förverkliga Den skandinaviska 8-miljonersstaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att projektet Den skandinaviska 8-miljonerstaden bör genomföras alternativt att motsvarande likvärdiga


Utskottsberedning: 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2762 av Fredrik Eriksson (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2762 av Fredrik Eriksson (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:2755 av Petter Löberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2755 av Petter Löberg m.fl. S Nationell standardisering av ledstråk och övergångsställen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för en nationell standardisering


Utskottsberedning: 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2755 av Petter Löberg m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2755 av Petter Löberg m.fl. (S) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:2754 av Johan Löfstrand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2754 av Johan Löfstrand m.fl. S Behov av resurser vid planering av Ostlänken hos berörda länsstyrelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att beakta behoven av planeringsresurser för Ostlänken hos berörda länsstyrelser.


Utskottsberedning: 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2754 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2754 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:2747 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2747 av Roger Hedlund SD Utbyggnad av E16 mellan Gävle och Oslo Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för ytterligare investeringar i Europaväg 16 mellan Gävle och Oslo. Motivering Riksväg


Utskottsberedning: 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2747 av Roger Hedlund (SD) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:2747 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:2738 av Helena Lindahl och Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2738 av Helena Lindahl och Per Åsling C Inlandsbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Trafikverket i samverkan med Inlandsbanan AB och näringslivet i uppdrag att se över möjligheten att rusta upp Inlandsbanan


Utskottsberedning: 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2738 av Helena Lindahl och Per Åsling (C) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2738 av Helena Lindahl och Per Åsling (C) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:2650 av Niklas Karlsson och Per-Arne Håkansson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2650 av Niklas Karlsson och Per-Arne Håkansson S Förbättrad infrastruktur för sjöfarten, varven och den marintekniska industrin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den svenska marintekniska industrins betydelse för


Utskottsberedning: 2014/15:NU10 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:2650 av Niklas Karlsson och Per-Arne Håkansson (S) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2650 av Niklas Karlsson och Per-Arne Håkansson (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2014/15:2629 av Finn Bengtsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2629 av Finn Bengtsson m.fl. M Stoppande av hoten mot Linköpings flygplats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten inte bör vidta några åtgärder för att lägga ner Linköping City Airport. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2014/15:TU1 2014/15:TU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2629 av Finn Bengtsson m.fl. (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2629 av Finn Bengtsson m.fl. (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2014/15:2621 av Lotta Olsson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2621 av Lotta Olsson M Bortförsel av fordon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bilar och fordon som lämnas. Motivering Markägare och enskilda vägarföreningar tar ett stort ansvar för att vägar ska vara både farbara


Utskottsberedning: 2014/15:TU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2621 av Lotta Olsson (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2621 av Lotta Olsson (M) (pdf, 58 kB)

Motion 2014/15:2601 av Patrik Jönsson och Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2601 av Patrik Jönsson och Josef Fransson SD Investeringar i E20 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att snarast påbörja projekteringen för att bygga ut E20 till motorväg eller mötesfri två-plus-två-väg genom Västra


Utskottsberedning: 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2601 av Patrik Jönsson och Josef Fransson (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2601 av Patrik Jönsson och Josef Fransson (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:2592 av Finn Bengtsson och Pia Hallström (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2592 av Finn Bengtsson och Pia Hallström M Högersväng vid rödljus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillåta högersväng vid rödljus. Motivering Rondeller har blivit allt vanligare trafiklösningar i Sverige under


Utskottsberedning: 2014/15:TU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2592 av Finn Bengtsson och Pia Hallström (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2592 av Finn Bengtsson och Pia Hallström (M) (pdf, 64 kB)