Dokument & lagar (2 607 träffar)

Motion 2006/07:A23 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:A23 av Sven-Erik Österberg m.fl. s med anledning av skr. 2006/07:36 Återkallelse av skrivelse 2005/06:213 Handlingsplan för jämställda löner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den övergripande analysen och de enskilda


Utskottsberedning: 2006/07:AU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:A23 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:A21 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:A21 av Sven-Erik Österberg m.fl. s Riksrevisionens styrelses framställning angående den offentliga arbetsförmedlingen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en översyn av arbetsförmedlingens roll och arbetsformer. Motivering


Utskottsberedning: 2006/07:AU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:A21 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:T3 av Peter Pedersen m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:T3 av Peter Pedersen m.fl. v Lättnader i mönstringen av intendenturpersonal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:31 Lättnader i mönstringen av intendenturpersonal. Bakgrund I regeringens proposition 2006/07:31 Lättnader i mönstringen av intendenturpersonal


Utskottsberedning: 2006/07:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T3 av Peter Pedersen m.fl. (v) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:A22 av Josefin Brink m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:A22 av Josefin Brink m.fl. v med anledning av skr. 2006/07:36 Återkallelse av skrivelse 2005/06:213 Handlingsplan för jämställda löner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att åtgärderna i skrivelse 2005/06:213 Handlingsplan för jämställda löner


Utskottsberedning: 2006/07:AU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:A22 av Josefin Brink m.fl. (v) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:A20 av Börje Vestlund (s)

Motion till riksdagen 2006/07:A20 av Börje Vestlund s Riksrevisionens styrelses framställning angående den offentliga arbetsförmedlingen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om riktlinjerna för en översyn av arbetsförmedlingens roll och arbetsformer liksom


Utskottsberedning: 2006/07:AU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:A20 av Börje Vestlund (s) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Ju7 av Lena Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Ju7 av Lena Olsson m.fl. v med anledning av prop. 2006/07:33 Godkännande av utkast till rådets beslut om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem SIS II Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2006/07:33 Godkännande av utkast


Utskottsberedning: 2006/07:JuU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ju7 av Lena Olsson m.fl. (v) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:So3 av Christina Axelsson och Christina Zedell (s)

Motion till riksdagen 2006/07:So3 av Christina Axelsson och Christina Zedell s Registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer till riksdagen med förslag om hur registerkontrollen av personal kan utvidgas


Utskottsberedning: 2006/07:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:So3 av Christina Axelsson och Christina Zedell (s) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:N5 av Ulf Holm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:N5 av Ulf Holm m.fl. mp Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 20062008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det inom ramen för Lissabonstrategin och dess genomförande inte ska överföras ytterligare


Utskottsberedning: 2006/07:NU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:N5 av Ulf Holm m.fl. (mp) (doc, 54 kB)

Motion 2006/07:N4 av Thomas Östros m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:N4 av Thomas Östros m.fl. s Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 20062008 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Motivering 2 3.1 Inledning 2 3.2 Regeringens politik försvagar Sveriges konkurrenskraft 3 3.2.1 En passiv näringspolitik med låga ambitioner 3


Utskottsberedning: 2006/07:NU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2006/07:N4 av Thomas Östros m.fl. (s) (doc, 72 kB)

Motion 2006/07:N3 av Anders Karlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:N3 av Anders Karlsson m.fl. s Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 20062008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att verka för att Lissabonstrategin även framöver ska betona en helhetssyn som innebär


Utskottsberedning: 2006/07:NU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:N3 av Anders Karlsson m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:N2 av Anne Ludvigsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:N2 av Anne Ludvigsson m.fl. s Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 20062008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om betydelsen av att den nationella handlingsplanen för tillväxt och sysselsättning inom


Utskottsberedning: 2006/07:NU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:N2 av Anne Ludvigsson m.fl. (s) (doc, 45 kB)

Motion 2006/07:Ju5 av Mehmet Kaplan m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ju5 av Mehmet Kaplan m.fl. mp Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inte fastställa en lägre nivå


Utskottsberedning: 2007/08:JuU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:Ju5 av Mehmet Kaplan m.fl. (mp) (doc, 54 kB)

Motion 2006/07:Ju1 av Karl Sigfrid (m)

Motion till riksdagen 2006/07:Ju1 av Karl Sigfrid m En ny vapenamnesti Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bevarande av historiskt och kulturhistoriskt värdefulla vapen. Motivering Införandet av en allmän vapenamnesti välkomnas, men propositionens


Utskottsberedning: 2006/07:JuU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ju1 av Karl Sigfrid (m) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:N1 av Josefin Brink m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:N1 av Josefin Brink m.fl. v Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 20062008 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 3.1 Skrivelsens huvudsakliga inriktning 2 4 Makroekonomisk politik 4 5 Mikroekonomisk politik 5 5.1 Tillväxt i små och


Utskottsberedning: 2006/07:NU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:N1 av Josefin Brink m.fl. (v) (doc, 73 kB)

Motion 2006/07:Ju6 av Thomas Bodström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ju6 av Thomas Bodström m.fl. s Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att förbättra möjligheterna


Utskottsberedning: 2006/07:JuU4 2007/08:JuU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2006/07:Ju6 av Thomas Bodström m.fl. (s) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:Ju4 av Lena Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Ju4 av Lena Olsson m.fl. v Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utveckling av de statistiska redovisningarna


Utskottsberedning: 2006/07:JuU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ju4 av Lena Olsson m.fl. (v) (doc, 45 kB)

Motion 2006/07:Ju2 av Lena Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Ju2 av Lena Olsson m.fl. v En ny vapenamnesti Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2006/07:20 En ny vapenamnesti. Motivering Att begränsa mängden vapen i samhället, inte minst de olagliga, är mycket viktigt. Ett sätt att göra det har varit genom den särskilda åtalsregel


Utskottsberedning: 2006/07:JuU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ju2 av Lena Olsson m.fl. (v) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:Ju3 av Thomas Bodström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ju3 av Thomas Bodström m.fl. s En ny vapenamnesti Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en tillfällig vapenamnesti gällande under sex månader. Motivering Skjutvapen används i stor utsträckning i olika våldsbrott. Under


Utskottsberedning: 2006/07:JuU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ju3 av Thomas Bodström m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:So2 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:So2 av Mona Sahlin m.fl. s Riksrevisionens styrelses framställning angående Socialstyrelsen och de nationella kvalitetsregistren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att överväga åtgärder för att utveckla nödvändiga


Utskottsberedning: 2006/07:SoU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:So2 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 48 kB)

Motion 2006/07:A18 av Josefin Brink m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:A18 av Josefin Brink m.fl. v En arbetslöshetsförsäkring för arbete 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Nya regler i lagen om arbetslöshetsförsäkring 4 4.1 Sänkta ersättningsnivåer leder till låglönejobb 5 4.2 Arbetsvillkoret 6 4.3 Studerandevillkoret 7


Utskottsberedning: 2006/07:AU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:A18 av Josefin Brink m.fl. (v) (doc, 89 kB)