Dokument & lagar (247 träffar)

Motion 2006/07:T15 av Kristina Zakrisson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T15 av Kristina Zakrisson m.fl. s Statens ansvar för vissa betaltjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vissa betaltjänster. Motivering För att vi ska kunna ha en positiv tillväxt och utveckling i hela landet krävs


Utskottsberedning: 2006/07:TU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T15 av Kristina Zakrisson m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:T13 av Börje Vestlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T13 av Börje Vestlund m.fl. s Statens ansvar för vissa betaltjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att återkomma med förslag om hur man ska lösa situationen för särskilda grupper före utgången av 2007. Riksdagen


Utskottsberedning: 2006/07:TU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:T13 av Börje Vestlund m.fl. (s) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:T11 av Monica Green (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T11 av Monica Green s Statens ansvar för vissa betaltjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av betalservice i hela landet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om omställning


Utskottsberedning: 2006/07:TU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:T11 av Monica Green (s) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:T12 av Berit Andnor och Stefan Wikén (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T12 av Berit Andnor och Stefan Wikén s Statens ansvar för vissa betaltjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vissa betaltjänster. Motivering En viktig förutsättning för en positiv utveckling i en region är att det


Utskottsberedning: 2006/07:TU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T12 av Berit Andnor och Stefan Wikén (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:T5 av Christer Engelhardt (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T5 av Christer Engelhardt s Ursprungskontroll av fordon, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ge trafikregistret på Gotland i uppdrag att utföra ursprungskontrollen av fordon. Motivering Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2006/07:TU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T5 av Christer Engelhardt (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:T448 av Bosse Ringholm (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T448 av Bosse Ringholm s Trafik i Stockholmsområdet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om trafiken i Stockholmsområdet. Motivering Stockholm behöver en långsiktig strategi som klarar att möta kommande decenniers krav på


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T448 av Bosse Ringholm (s) (doc, 45 kB)

Motion 2006/07:T444 av Gunilla Tjernberg (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:T444 av Gunilla Tjernberg kd Trafikförbindelse mellan Holmön och fastlandet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skyndsamt lägga fram förslag gällande trafikförbindelsen mellan Holmön och fastlandet. Motivering Holmön


Utskottsberedning: 2006/07:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T444 av Gunilla Tjernberg (kd) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:T443 av Anne-Marie Pålsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2006/07:T443 av Anne-Marie Pålsson m.fl. m Skånsk infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om de nationella och regionala vägarna och järnvägarna i Skåne. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:T443 av Anne-Marie Pålsson m.fl. (m) (doc, 54 kB)

Motion 2006/07:T426 av Monica Green (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T426 av Monica Green s Utbyggnad av E 20 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbyggnaden av E 20. Motivering E 20 spelar en viktig roll i det europeiska vägnätet genom sin betydelse som förbindelselänk mellan Stockholm


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T426 av Monica Green (s) (doc, 36 kB)

Motion 2006/07:T423 av Yvonne Andersson (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:T423 av Yvonne Andersson kd Överkapacitet i hamnarna på ostkusten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om överkapacitet i hamnarna på ostkusten. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om


Utskottsberedning: 2006/07:TU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:T423 av Yvonne Andersson (kd) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:T402 av Kent Härstedt (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T402 av Kent Härstedt s Sjösäkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att svenska ombordanställda får utbildning och träning i sjösäkerhet. Motivering Som en följd av Estoniaolyckan och andra stora fartygskatastrofer


Utskottsberedning: 2006/07:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T402 av Kent Härstedt (s) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:T400 av Kent Härstedt (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T400 av Kent Härstedt s Fartygstrafiken i Öresund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökad säkerhet i och kring Öresund i fråga om fartygstrafik. Motivering En kartläggning gjord av sjöfartsmyndigheten i Danmark visar


Utskottsberedning: 2006/07:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T400 av Kent Härstedt (s) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:T397 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T397 av Sylvia Lindgren m.fl. s Avveckling av Bromma flygplats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en avveckling av Bromma flygplats. Motivering 1936 invigdes Bromma flygplats. 1945 kom de första klagomålen från de kringboende


Utskottsberedning: 2006/07:TU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T397 av Sylvia Lindgren m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:T393 av Hans Rothenberg (m)

Motion till riksdagen 2006/07:T393 av Hans Rothenberg m Infrastrukturen i Västra Götalandsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om betydelsen av fungerande infrastruktur i Västra Götaland. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2006/07:TU1 2006/07:TU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:T393 av Hans Rothenberg (m) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:T386 av Johan Pehrson (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:T386 av Johan Pehrson fp Pendlingsmöjligheter mellan Örebro och Stockholm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förbättrade pendlingsmöjligheter mellan Örebro och Stockholm. Motivering Infrastruktur är en viktig förutsättning


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T386 av Johan Pehrson (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:T383 av Sven Gunnar Persson (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:T383 av Sven Gunnar Persson kd Statliga bredbandsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att följa upp hur statliga bredbandsmedel används. Motivering I en rapport från Svenska Kabel-TV-föreningen visas


Utskottsberedning: 2006/07:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T383 av Sven Gunnar Persson (kd) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:T361 av Torkild Strandberg och Ulf Nilsson (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:T361 av Torkild Strandberg och Ulf Nilsson fp Tunnel i Helsingborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att anta en tidsplan för en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Motivering Uppförandet av Öresundsbron


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T361 av Torkild Strandberg och Ulf Nilsson (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:T355 av Christer Winbäck m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:T355 av Christer Winbäck m.fl. fp Trafik i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Europaväg 6 byggs ut till fyrfältsväg genom hela Bohuslän. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2006/07:TU1 2006/07:TU9
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2006/07:T355 av Christer Winbäck m.fl. (fp) (doc, 52 kB)

Motion 2006/07:N294 av Anita Brodén och Nina Larsson (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:N294 av Anita Brodén och Nina Larsson fp Utvecklingen för Dalsland och Värmland Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 3 Utbildning 3 Vägar 3 Övrig infrastruktur 4 Samarbete över gränserna 5 Småföretag 5 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2006/07:SfU1 2006/07:SkU10 2006/07:TU1 2006/07:UbU10 2007/08:NU2 2007/08:NU7
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2006/07:N294 av Anita Brodén och Nina Larsson (fp) (doc, 52 kB)

Motion 2006/07:MJ337 av Anita Brodén m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ337 av Anita Brodén m.fl. fp Miljö och landsbygd, jord och skog, i ett västsvenskt perspektiv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Västsverige vore ett naturligt centrum för forskning vad gäller hållbar utveckling.


Utskottsberedning: 2006/07:MJU1 2006/07:MJU12 2006/07:MJU7 2006/07:TU1 2006/07:TU7 2007/08:NU2 2007/08:NU8
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2006/07:MJ337 av Anita Brodén m.fl. (fp) (doc, 54 kB)