Dokument & lagar (21 träffar)

Motion 2006/07:T16 av Kent Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:T16 av Kent Persson m.fl. v med anledning av prop. 2006/07:119 En effektivare lag om elektronisk kommunikation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en effektivare lag om elektronisk kommunikation. Motivering I budgetpropositionen


Utskottsberedning: 2007/08:TU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T16 av Kent Persson m.fl. (v) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:T14 av Peter Pedersen m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:T14 av Peter Pedersen m.fl. v Statens ansvar för vissa betaltjänster 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att staten även i fortsättningen ska ansvara för tillgången till betaltjänster i hela landet. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2006/07:TU16
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2006/07:T14 av Peter Pedersen m.fl. (v) (doc, 66 kB)

Motion 2006/07:T10 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:T10 av Karin Svensson Smith m.fl. mp Nya hastighetsgränser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om ändrade hastighetsgränser. Inledning I en proposition till riksdagen Nya hastighetsgränser, proposition 2006/07:73 föreslår regeringen att hastighetsreglerna på våra vägar


Utskottsberedning: 2006/07:TU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T10 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) (doc, 66 kB)

Motion 2006/07:T9 av Anders Karlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T9 av Anders Karlsson m.fl. s Nya hastighetsgränser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:73 Nya hastighetsgränser. Motivering I propositionen föreslår regeringen en komplettering av dagens fem hastighetsgränser på vägarna med ytterligare fem. Bakgrunden


Utskottsberedning: 2006/07:TU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T9 av Anders Karlsson m.fl. (s) (doc, 48 kB)

Motion 2006/07:T8 av Peter Pedersen m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:T8 av Peter Pedersen m.fl. v Nya hastighetsgränser 1Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07: 73 Nya hastighetsgränser. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Vägverket ska styra förändringsarbetet så att hastigheterna i landet i genomsnitt


Utskottsberedning: 2006/07:TU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:T8 av Peter Pedersen m.fl. (v) (doc, 57 kB)

Motion 2006/07:T6 av Peter Pedersen m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:T6 av Peter Pedersen m.fl. v Andra järnvägspaketet fortsatt EU-harmonisering av järnvägslagstiftningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förvaltningsuppgift i samband med haveriutredning som innefattar myndighetsutövning


Utskottsberedning: 2006/07:TU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:T6 av Peter Pedersen m.fl. (v) (doc, 49 kB)

Motion 2006/07:T4 av Anders Karlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T4 av Anders Karlsson m.fl. s Lättnader i mönstringen av intendenturpersonal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om mönstringen av intendenturpersonal. Motivering I regeringens proposition 2006/07:31 Lättnader i mönstringen


Utskottsberedning: 2006/07:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T4 av Anders Karlsson m.fl. (s) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:T3 av Peter Pedersen m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:T3 av Peter Pedersen m.fl. v Lättnader i mönstringen av intendenturpersonal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:31 Lättnader i mönstringen av intendenturpersonal. Bakgrund I regeringens proposition 2006/07:31 Lättnader i mönstringen av intendenturpersonal


Utskottsberedning: 2006/07:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T3 av Peter Pedersen m.fl. (v) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:T420 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:T420 av Karin Svensson Smith m.fl. mp Trafiksäkerhetsåtgärder Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut2 Inledning4 Forskningsläget4 Hastighet och trafikolyckor5 Högre fart ger längre stoppsträckor6 Hastigheternas miljöpåverkan6 Bullret ökar med hastigheten6 Mänskligare tätort


Utskottsberedning: 2006/07:CU17 2006/07:JuU6 2006/07:JuU8 2006/07:JuU9 2006/07:TU6
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2006/07:T420 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) (doc, 86 kB)

Motion 2006/07:T359 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:T359 av Karin Svensson Smith m.fl. mp Utgiftsområde 22 Kommunikationer Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 5 Bakgrund 6 Transportbehov och önskemål 7 Transporters miljöpåverkan 7 Potential för biobränslen 8 Trafikens kostnader 9 Prognoser 9 Kriterier för


Utskottsberedning: 2006/07:NU11 2006/07:NU4 2006/07:SkU12 2006/07:SkU19 2006/07:TU1 2006/07:TU12 2006/07:TU4 2006/07:TU6 2006/07:TU7 2006/07:TU8
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2006/07:T359 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) (doc, 252 kB)

Motion 2006/07:T332 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:T332 av Karin Svensson Smith m.fl. mp Fusket inom taxibranschen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att tömning av taxameter obligatoriskt ska ske i av tillsynsmyndigheten fastställd redovisningscentral. Riksdagen


Utskottsberedning: 2006/07:TU7
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2006/07:T332 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) (doc, 50 kB)

Motion 2006/07:T331 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:T331 av Karin Svensson Smith m.fl. mp Långsiktigt hållbar förbindelse till Gotland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ansvaret för Gotlandstrafiken överförs från Rikstrafiken till Vägverket. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2006/07:TU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:T331 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:T357 av Peter Pedersen m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:T357 av Peter Pedersen m.fl. v Flyget och miljön 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 3 4 Flygets miljöpåverkan 3 4.1 Sverige ska agera internationellt 3 4.2 Flyget i Sverige 4 4.3 Flygskatt på passagerare 4 4.4 Bränsleskatt eller landningsskatt 5 4.5 Andra


Utskottsberedning: 2006/07:MJU5 2006/07:SkU12 2006/07:TU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:T357 av Peter Pedersen m.fl. (v) (doc, 68 kB)

Motion 2006/07:T306 av Peter Pedersen m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:T306 av Peter Pedersen m.fl. v Kassaservice i framtiden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med ett förslag som möjliggör att full kostnadstäckning råder för post- och kassaservice. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs


Utskottsberedning: 2006/07:TU16
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2006/07:T306 av Peter Pedersen m.fl. (v) (doc, 49 kB)

Motion 2006/07:T304 av Peter Pedersen m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:T304 av Peter Pedersen m.fl. v Sjöfarten 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 3 4 För över transporter till sjöfarten 3 5 Rena sjöfartens utsläpp 3 6 Internationell sjöfartspolitik 4 7 Statligt ansvar för sjöfartsinfrastruktur 5 7.1 Gotland 6 7.2 Södertälje


Utskottsberedning: 2006/07:SkU12 2006/07:TU1 2006/07:TU9
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2006/07:T304 av Peter Pedersen m.fl. (v) (doc, 78 kB)

Motion 2006/07:T358 av Peter Pedersen m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:T358 av Peter Pedersen m.fl. v Trafiksäkerhet 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 4 4 Vem ska ansvara för trafiksäkerheten 4 5 Alkohol och trafik 5 6 Hastighetsövervakning 6 6.1 Minska hastigheterna 6 6.2 Automatisk fartövervakning 7 7 Trafiksäkra vägar 7


Utskottsberedning: 2006/07:JuU1 2006/07:TU6 2006/07:TU8
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2006/07:T358 av Peter Pedersen m.fl. (v) (doc, 83 kB)

Motion 2006/07:T356 av Peter Pedersen m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:T356 av Peter Pedersen m.fl. v IT och bredband 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 3 4 Den digitala klyftan tillgänglighet till infrastruktur 3 5 Den digitala klyftan kunskaper 4 6 Den digitala klyftan e-demokrati 5 7 Barn och Internet 5 8 Öppen källkod


Utskottsberedning: 2006/07:FöU5 2006/07:JuU1 2006/07:TU11
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2006/07:T356 av Peter Pedersen m.fl. (v) (doc, 64 kB)

Motion 2006/07:T203 av Gunilla Wahlén m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:T203 av Gunilla Wahlén m.fl. v Arbetsmarknadsregioner och infrastruktur 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nationella respektive lokala planer för arbetsmarknadsregioner och infrastruktur. 2 Bakgrund Sverige har genom


Utskottsberedning: 2006/07:TU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T203 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) (doc, 45 kB)

Motion 2006/07:T330 av Peter Pedersen m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:T330 av Peter Pedersen m.fl. v Gotlandstrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med ett förslag om att överföra ansvaret för Gotlandstrafiken till staten genom att lägga trafik- och kostnadsansvaret i Vägverket. Riksdagen begär att regeringen


Utskottsberedning: 2006/07:TU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:T330 av Peter Pedersen m.fl. (v) (doc, 45 kB)

Motion 2006/07:T303 av Peter Pedersen m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:T303 av Peter Pedersen m.fl. v Järnvägstrafiken 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Avreglering och bolagisering 3 5 Avkastningskravet 5 6 Ensamrätt på stomnätet för SJ men inför också trafikeringsplikt 5 7 Ansvaret för den interregionala och regionala


Utskottsberedning: 2006/07:NU4 2006/07:TU12
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2006/07:T303 av Peter Pedersen m.fl. (v) (doc, 77 kB)
Paginering