Dokument & lagar (282 träffar)

Motion 2006/07:T420 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:T420 av Karin Svensson Smith m.fl. mp Trafiksäkerhetsåtgärder Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut2 Inledning4 Forskningsläget4 Hastighet och trafikolyckor5 Högre fart ger längre stoppsträckor6 Hastigheternas miljöpåverkan6 Bullret ökar med hastigheten6 Mänskligare tätort


Utskottsberedning: 2006/07:CU17 2006/07:JuU6 2006/07:JuU8 2006/07:JuU9 2006/07:TU6
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2006/07:T420 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) (doc, 86 kB)

Motion 2006/07:T402 av Kent Härstedt (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T402 av Kent Härstedt s Sjösäkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att svenska ombordanställda får utbildning och träning i sjösäkerhet. Motivering Som en följd av Estoniaolyckan och andra stora fartygskatastrofer


Utskottsberedning: 2006/07:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T402 av Kent Härstedt (s) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:T400 av Kent Härstedt (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T400 av Kent Härstedt s Fartygstrafiken i Öresund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökad säkerhet i och kring Öresund i fråga om fartygstrafik. Motivering En kartläggning gjord av sjöfartsmyndigheten i Danmark visar


Utskottsberedning: 2006/07:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T400 av Kent Härstedt (s) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:T397 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T397 av Sylvia Lindgren m.fl. s Avveckling av Bromma flygplats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en avveckling av Bromma flygplats. Motivering 1936 invigdes Bromma flygplats. 1945 kom de första klagomålen från de kringboende


Utskottsberedning: 2006/07:TU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T397 av Sylvia Lindgren m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:T393 av Hans Rothenberg (m)

Motion till riksdagen 2006/07:T393 av Hans Rothenberg m Infrastrukturen i Västra Götalandsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om betydelsen av fungerande infrastruktur i Västra Götaland. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2006/07:TU1 2006/07:TU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:T393 av Hans Rothenberg (m) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:T386 av Johan Pehrson (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:T386 av Johan Pehrson fp Pendlingsmöjligheter mellan Örebro och Stockholm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förbättrade pendlingsmöjligheter mellan Örebro och Stockholm. Motivering Infrastruktur är en viktig förutsättning


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T386 av Johan Pehrson (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:T383 av Sven Gunnar Persson (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:T383 av Sven Gunnar Persson kd Statliga bredbandsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att följa upp hur statliga bredbandsmedel används. Motivering I en rapport från Svenska Kabel-TV-föreningen visas


Utskottsberedning: 2006/07:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T383 av Sven Gunnar Persson (kd) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:T361 av Torkild Strandberg och Ulf Nilsson (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:T361 av Torkild Strandberg och Ulf Nilsson fp Tunnel i Helsingborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att anta en tidsplan för en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Motivering Uppförandet av Öresundsbron


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T361 av Torkild Strandberg och Ulf Nilsson (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:T359 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:T359 av Karin Svensson Smith m.fl. mp Utgiftsområde 22 Kommunikationer Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 5 Bakgrund 6 Transportbehov och önskemål 7 Transporters miljöpåverkan 7 Potential för biobränslen 8 Trafikens kostnader 9 Prognoser 9 Kriterier för


Utskottsberedning: 2006/07:NU11 2006/07:NU4 2006/07:SkU12 2006/07:SkU19 2006/07:TU1 2006/07:TU12 2006/07:TU4 2006/07:TU6 2006/07:TU7 2006/07:TU8
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2006/07:T359 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) (doc, 252 kB)

Motion 2006/07:T355 av Christer Winbäck m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:T355 av Christer Winbäck m.fl. fp Trafik i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Europaväg 6 byggs ut till fyrfältsväg genom hela Bohuslän. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2006/07:TU1 2006/07:TU9
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2006/07:T355 av Christer Winbäck m.fl. (fp) (doc, 52 kB)

Motion 2006/07:So464 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:So464 av Maria Wetterstrand m.fl. mp Folkhälsa Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 2 Inledning 7 3 Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen det övergripande målet 7 3.1 Lokalt folkhälsoarbete 7 4 Delaktighet och inflytande


Utskottsberedning: 2006/07:AU7 2006/07:CU19 2006/07:FiU16 2006/07:FöU5 2006/07:KrU1 2006/07:KrU5 2006/07:KrU8 2006/07:MJU6 2006/07:SkU12 2006/07:SoU1 2006/07:SoU5 2006/07:SoU6 2006/07:SoU7 2006/07:SoU8 2006/07:TU6 2006/07:TU7 2006/07:UbU5 2006/07:UbU8 2006/07:UbU9 2007/08:CU21 2007/08:SkU25
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 48 avslag

Motion 2006/07:So464 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 171 kB)

Motion 2006/07:So382 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:So382 av Lars Ohly m.fl. v Handikappolitik 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Funktionshindrades levnadsvillkor 4 5 Funktionshindrade är kvinnor och män 5 6 Rätt till hjälpmedel 6 7 LSS och personlig assistans 7 8 Diskrimineringslag 8 9 Tillgänglighetssatsning


Utskottsberedning: 2006/07:AU11 2006/07:SfU1 2006/07:SkU11 2006/07:SoU1 2006/07:SoU10 2006/07:SoU4 2006/07:SoU8 2006/07:TU4 2007/08:KU18
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2006/07:So382 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 103 kB)

Motion 2006/07:N294 av Anita Brodén och Nina Larsson (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:N294 av Anita Brodén och Nina Larsson fp Utvecklingen för Dalsland och Värmland Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 3 Utbildning 3 Vägar 3 Övrig infrastruktur 4 Samarbete över gränserna 5 Småföretag 5 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2006/07:SfU1 2006/07:SkU10 2006/07:TU1 2006/07:UbU10 2007/08:NU2 2007/08:NU7
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2006/07:N294 av Anita Brodén och Nina Larsson (fp) (doc, 52 kB)

Motion 2006/07:MJ391 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ391 av Peter Eriksson m.fl. mp Klimatpolitiken 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning: Klimat en solidaritetsfråga 7 4 Mål 8 4.1 Konstruktion av nationellt mål 8 4.2 Långsiktigt mål 8 4.3 Rättvist miljöutrymme 8 4.4 Kontinuerlig


Utskottsberedning: 2006/07:CU18 2006/07:FiU1 2006/07:FiU16 2006/07:FöU4 2006/07:MJU1 2006/07:MJU5 2006/07:MJU8 2006/07:NU11 2006/07:NU3 2006/07:NU4 2006/07:NU9 2006/07:SkU12 2006/07:TU1 2006/07:TU12 2006/07:TU4 2006/07:TU6 2006/07:TU7 2006/07:TU8
Riksdagsbeslut (51 yrkanden): 51 avslag

Motion 2006/07:MJ391 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 299 kB)

Motion 2006/07:MJ390 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ390 av Lars Ohly m.fl. v Havspolitik 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Tillståndet i haven längs den svenska kusten 8 3.1 De svenska miljömålen och den nationella strategin för havsmiljön 9 4 Internationella åtgärder 10 4.1 Ny havsplanering och förvaltning 10


Utskottsberedning: 2006/07:FiU1 2006/07:MJU1 2006/07:MJU11 2006/07:MJU12 2006/07:MJU14 2006/07:MJU17 2006/07:MJU2 2006/07:MJU5 2006/07:MJU7 2006/07:MJU8 2006/07:MJU9 2006/07:NU11 2006/07:SkU11 2006/07:SkU12 2006/07:SoU8 2006/07:TU9 2006/07:UU10
Riksdagsbeslut (53 yrkanden): 53 avslag

Motion 2006/07:MJ390 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 170 kB)

Motion 2006/07:MJ337 av Anita Brodén m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ337 av Anita Brodén m.fl. fp Miljö och landsbygd, jord och skog, i ett västsvenskt perspektiv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Västsverige vore ett naturligt centrum för forskning vad gäller hållbar utveckling.


Utskottsberedning: 2006/07:MJU1 2006/07:MJU12 2006/07:MJU7 2006/07:TU1 2006/07:TU7 2007/08:NU2 2007/08:NU8
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2006/07:MJ337 av Anita Brodén m.fl. (fp) (doc, 54 kB)

Motion 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. s Den ekonomiska politiken 1 Alla ska med inte bara några För att ett litet land ska kunna hävda sig i hård internationell konkurrens måste alla vara med och känna ansvar och trygghet. Vi har helt enkelt inte råd med att någon lämnas efter. Klyftor


Utskottsberedning: 2006/07:AU14 2006/07:AU4 2006/07:AU5 2006/07:AU9 2006/07:CU1 2006/07:FiU1 2006/07:FiU3 2006/07:KrU1 2006/07:KU1 2006/07:MJU1 2006/07:MJU2 2006/07:NU1 2006/07:NU3 2006/07:NU4 2006/07:NU9 2006/07:SfU1 2006/07:SfU10 2006/07:SfU2 2006/07:SfU3 2006/07:SoU6 2006/07:SoU8 2006/07:TU1 2006/07:UbU1 2006/07:UbU11 2006/07:UbU2 2006/07:UbU3 2006/07:UbU6 2006/07:UbU7 2006/07:UbU8 2007/08:JuU1 2007/08:SoU5 2008/09:JuU4
Riksdagsbeslut (104 yrkanden): 103 avslag, 1 bifall,

Motion 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) (doc, 662 kB)

Motion 2006/07:Ub258 av Karin Pilsäter (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub258 av Karin Pilsäter fp Villkoren för jobb och företagande på Södertörn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att pröva Södertörns högskolas universitetsansökan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2006/07:TU1 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Ub258 av Karin Pilsäter (fp) (doc, 45 kB)

Motion 2006/07:T440 av Eva-Lena Jansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T440 av Eva-Lena Jansson m.fl. s Väg 51 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbyggnad av väg 51. Motivering Att ha goda kommunikationer som vidgar arbetsmarknaden för såväl människor som företag är avgörande för välfärden,


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T440 av Eva-Lena Jansson m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:T439 av Mikael Damberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T439 av Mikael Damberg m.fl. s Citybanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om byggandet av Citybanan. Motivering Citybanan är nödvändig för att lösa de redan i dag akuta problemen i pendeltågstrafiken. Trängseln på spåren


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T439 av Mikael Damberg m.fl. (s) (doc, 39 kB)