Dokument & lagar (282 träffar)

Motion 2006/07:T438 av Mikael Damberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T438 av Mikael Damberg m.fl. s Utbyggnad av StockholmArlanda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om StockholmArlandas utveckling. Motivering Stockholmsregionen är norra Europas största storstadsregion med ett upptagningsområde


Utskottsberedning: 2006/07:TU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T438 av Mikael Damberg m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:T437 av Mikael Damberg och Sylvia Lindgren (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T437 av Mikael Damberg och Sylvia Lindgren s Förbifart Stockholm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om dragning av Förbifart Stockholm över Ekerö. Motivering Tillväxtregioner är nationella resurser som tillika är beroende


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T437 av Mikael Damberg och Sylvia Lindgren (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:T434 av Mats Berglind m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T434 av Mats Berglind m.fl. s Infrastruktursatsningar i Mälardalen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om genomförandet av viktiga infrastruktursatsningar i Mälardalen. Motivering Det område som sträcker sig från Örebro


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T434 av Mats Berglind m.fl. (s) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:T428 av Lars Wegendal m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T428 av Lars Wegendal m.fl. s Kombiterminalen i Älmhult Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om godstransporter på järnväg i sydöstra Sverige. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:T428 av Lars Wegendal m.fl. (s) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:T424 av Mikael Damberg och Anders Ygeman (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T424 av Mikael Damberg och Anders Ygeman s Dubbelspår NynäshamnNorvik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbyggnad av dubbelspår till Nynäshamn-Norvik. Dubbelspår till NynäshamnNorvik Mälardalsregionen växer, befolkningen


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T424 av Mikael Damberg och Anders Ygeman (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:T421 av Pia Nilsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T421 av Pia Nilsson m.fl. s Upphandling av rälsburna fordon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ökad kunskap hos trafikhuvudmän vid upphandling av rälsburna fordon. Motivering Som boende i Västmanland är vi


Utskottsberedning: 2006/07:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T421 av Pia Nilsson m.fl. (s) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:T418 av Christer Nylander m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:T418 av Christer Nylander m.fl. fp Utbyggnad av E 22 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om snabb utbyggnad av E 22. Motivering I budgetpropositionen för 2007 slår regeringen fast att det finns ett tydligt samband mellan


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T418 av Christer Nylander m.fl. (fp) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:T417 av Else-Marie Lindgren (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:T417 av Else-Marie Lindgren kd Ecodriving Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ecodriving. Motivering Trafiken är ett stort miljöproblem, och i Sverige ökar utsläppen av växthusgaser med 1 procent per år. Vägtrafiken


Utskottsberedning: 2006/07:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T417 av Else-Marie Lindgren (kd) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:T416 av Else-Marie Lindgren (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:T416 av Else-Marie Lindgren kd Motorvägsstandard på riksväg 40 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utbyggnad av riksväg 40 mellan Borås och Jönköping till motorvägsstandard med finansiering enligt ny modell. Motivering


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T416 av Else-Marie Lindgren (kd) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:T392 av Karin Åström och Kristina Zakrisson (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T392 av Karin Åström och Kristina Zakrisson s Internationella tullflygplatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om flygplatserna i Luleå och Kiruna som s.k. internationella tullflygplatser. Motivering Sverige är ett fantastiskt


Utskottsberedning: 2006/07:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T392 av Karin Åström och Kristina Zakrisson (s) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:T385 av Anita Brodén och Annika Qarlsson (fp, c)

Motion till riksdagen 2006/07:T385 av Anita Brodén och Annika Qarlsson fp, c Nollvisionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av en effektiv informationsinsats för ett säkert beteende i trafiken samt för spridning av goda exempel på trafiksäkerhetsarbete.


Utskottsberedning: 2006/07:TU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:T385 av Anita Brodén och Annika Qarlsson (fp, c) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:T380 av Kerstin Andersson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T380 av Kerstin Andersson m.fl. s Sjöräddningen i Östersjön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om Sjöfartsverkets ansvar att se till att sjöräddningen får fortsatt tillgång till de utsjöbåtar de behöver. Motivering


Utskottsberedning: 2006/07:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T380 av Kerstin Andersson m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:T378 av Mats Sander och Marie Weibull Kornias (m)

Motion till riksdagen 2006/07:T378 av Mats Sander och Marie Weibull Kornias m Fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en tidtabell för byggandet av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T378 av Mats Sander och Marie Weibull Kornias (m) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:T373 av Catherine Persson (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T373 av Catherine Persson s E 6 mellan Trelleborg och Vellinge Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att bygga ut E 6 mellan Vellinge och Trelleborg. Motivering E 6 är en av de viktigaste vägarna i det nationella


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T373 av Catherine Persson (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:T368 av Björn Hamilton (m)

Motion till riksdagen 2006/07:T368 av Björn Hamilton m Restriktioner vid samtal i mobiltelefon under bilkörning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förbud mot att tala i mobiltelefon under bilkörning. Motivering I flera länder i Europa finns en lag


Utskottsberedning: 2006/07:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T368 av Björn Hamilton (m) (doc, 36 kB)

Motion 2006/07:T363 av Agneta Gille (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T363 av Agneta Gille s Trafiksäkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att reflexväst ska finnas i alla bilar. Motivering Den ökande biltrafiken i dagens samhälle ställer allt större krav på trafiksäkerheten. En bilist


Utskottsberedning: 2006/07:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T363 av Agneta Gille (s) (doc, 36 kB)

Motion 2006/07:T362 av Michael Hagberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T362 av Michael Hagberg m.fl. s Trafik och infrastruktur i Södermanlands län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om infrastruktursatsningar i Sörmland. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:T362 av Michael Hagberg m.fl. (s) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:T346 av Fredrik Schulte (m)

Motion till riksdagen 2006/07:T346 av Fredrik Schulte m Roslagspilen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om pendeltågslinjen Roslagspilen i syfte att genomföra nödvändiga förbättringar av kollektivtrafiken i den nordöstra delen av Stockholmsregionen.


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T346 av Fredrik Schulte (m) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:T343 av Ulf Nilsson (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:T343 av Ulf Nilsson fp Kommunikationer i södra Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av utbyggda vägar och ökad järnvägskapacitet i södra Skåne. Motivering I Skåne bor 12,5 av landets befolkning, men bara


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T343 av Ulf Nilsson (fp) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:T342 av Ulf Nilsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:T342 av Ulf Nilsson m.fl. fp Avgifter på Öresundsbron Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda de samhällsekonomiska fördelarna med nolltaxa respektive halverade avgifter på Öresundsbron. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2006/07:TU4 2006/07:TU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2006/07:T342 av Ulf Nilsson m.fl. (fp) (doc, 43 kB)