Dokument & lagar (282 träffar)

Motion 2006/07:T341 av Tobias Krantz (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:T341 av Tobias Krantz fp Utbyggnad av riksväg 40 till motorväg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att riksväg 40, sträckan mellan Borås och Jönköping, bör byggas om till motorväg, exempelvis genom att alternativa finansieringslösningar


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T341 av Tobias Krantz (fp) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:T340 av Ulf Nilsson och Allan Widman (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:T340 av Ulf Nilsson och Allan Widman fp Kommunikationer till Sturup Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ge berörda myndigheter i uppdrag att tidigarelägga ombyggnaden av väg 108 och väg E 65. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:T340 av Ulf Nilsson och Allan Widman (fp) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:T339 av Tobias Krantz (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:T339 av Tobias Krantz fp Färjetrafiken till Visingsö Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förändringar i regler och lagar som gör det möjligt för färjetrafiken mellan Gränna och Visingsö att klassas som allmän färjeförbindelse


Utskottsberedning: 2006/07:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T339 av Tobias Krantz (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:T338 av Irene Oskarsson (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:T338 av Irene Oskarsson kd Södra stambanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att uppmärksamma Södra stambanans betydelse för infrastrukturen i södra Sverige. Motivering Med utgångspunkt i det som framkommer i regeringens


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T338 av Irene Oskarsson (kd) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:T337 av Lars Elinderson (m)

Motion till riksdagen 2006/07:T337 av Lars Elinderson m Alternativa finansieringsformer för viktiga infrastrukturinvesteringar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder som skulle medföra ökade resurser till investeringar i infrastruktur. Motivering


Utskottsberedning: 2006/07:TU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T337 av Lars Elinderson (m) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:T336 av Anita Brodén (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:T336 av Anita Brodén fp Mobiltelefoni och bilkörning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att uppgifter om telefoni ska ingå i trafikolycksrapportering. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2006/07:TU6
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2006/07:T336 av Anita Brodén (fp) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:T334 av Bertil Kjellberg och Lena Asplund (m)

Motion till riksdagen 2006/07:T334 av Bertil Kjellberg och Lena Asplund m Konkurrensutsättning av Vägverkets färjeverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en konkurrensutsättning av Vägverkets färjeverksamhet samt utförsäljning av Vägverkets


Utskottsberedning: 2006/07:TU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T334 av Bertil Kjellberg och Lena Asplund (m) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:T333 av Bertil Kjellberg och Lena Asplund (m)

Motion till riksdagen 2006/07:T333 av Bertil Kjellberg och Lena Asplund m Försäljning av verksamheten inom Vägverket Produktion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utförsäljning av Vägverket Produktions verksamhet. Motivering Ansvaret för byggande


Utskottsberedning: 2006/07:TU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T333 av Bertil Kjellberg och Lena Asplund (m) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:T332 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:T332 av Karin Svensson Smith m.fl. mp Fusket inom taxibranschen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att tömning av taxameter obligatoriskt ska ske i av tillsynsmyndigheten fastställd redovisningscentral. Riksdagen


Utskottsberedning: 2006/07:TU7
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2006/07:T332 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) (doc, 50 kB)

Motion 2006/07:T331 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:T331 av Karin Svensson Smith m.fl. mp Långsiktigt hållbar förbindelse till Gotland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ansvaret för Gotlandstrafiken överförs från Rikstrafiken till Vägverket. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2006/07:TU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:T331 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:T326 av Anders Hansson (m)

Motion till riksdagen 2006/07:T326 av Anders Hansson m Utbyggnaden av E 6 mellan Trelleborg och Vellinge i Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att Vägverkets nationella plan avseende E 6 mellan Trelleborg och Vellinge i Skåne följs.


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T326 av Anders Hansson (m) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:T325 av Jan Ertsborn (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:T325 av Jan Ertsborn fp Besiktning av svenskregistrerade fordon i andra EU-länder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändring av gällande svenska regler för besiktning av svenskregistrerade fordon inom EU. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2006/07:TU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:T325 av Jan Ertsborn (fp) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:T324 av Jan Ertsborn (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:T324 av Jan Ertsborn fp Västkustbanan genom Halland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om färdigställande av Västkustbanan genom Halland. Motivering Regering och riksdag har beslutat att Västkustbanan skall byggas ut till


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T324 av Jan Ertsborn (fp) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:T323 av Jan Ertsborn (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:T323 av Jan Ertsborn fp Övergivna fordon utmed motorvägarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att övergivna fordon på och utmed motorvägarna omedelbart ska forslas bort. Motivering Utmed våra motorvägar och för all


Utskottsberedning: 2006/07:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T323 av Jan Ertsborn (fp) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:T322 av Johan Pehrson (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:T322 av Johan Pehrson fp Upprustning av E 18 mellan Örebro och Karlskoga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om E 18 mellan Örebro och Karlskoga. E 18 en motor för tillväxt Infrastruktur är en viktig förutsättning för ökad


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T322 av Johan Pehrson (fp) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:T321 av Jan Ertsborn (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:T321 av Jan Ertsborn fp Cykelturistled utmed Hallandskusten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om högsta prioritet för byggande av en bilfri cykelturistled utmed Hallandskusten. Motivering Med finansiellt stöd från Region


Utskottsberedning: 2006/07:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T321 av Jan Ertsborn (fp) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:T320 av Cecilia Wikström i Uppsala m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:T320 av Cecilia Wikström i Uppsala m.fl. fp Kommunikationer i Mälardalen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om konkurrensutsättning av tågtrafiken i Mälardalen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i


Utskottsberedning: 2006/07:TU1 2006/07:TU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2006/07:T320 av Cecilia Wikström i Uppsala m.fl. (fp) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:T313 av Jeppe Johnsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2006/07:T313 av Jeppe Johnsson m.fl. m Utbyggnaden av E 22 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbyggnaden av E 22. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om alternativ finansiering av utbyggnaden


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:T313 av Jeppe Johnsson m.fl. (m) (doc, 47 kB)

Motion 2006/07:T309 av Staffan Anger (m)

Motion till riksdagen 2006/07:T309 av Staffan Anger m Bredare och längre sluss i Södertälje Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att detaljplaneringen av en bredare och längre sluss i Södertälje ytterligare ses över. Motivering Västerås, Köping och


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T309 av Staffan Anger (m) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:T301 av Barbro Westerholm (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:T301 av Barbro Westerholm fp Åtgärder mot buller för en bättre hälsa Sammanfattning Senare tids forskning visar att trafikbuller och annat samhällsbuller har en menlig effekt på hälsan. Därför måste arbetet med åtgärder både på emissions- och immissionssidan ges hög prioritet både nationellt


Utskottsberedning: 2006/07:CU19 2006/07:TU7 2006/07:TU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2006/07:T301 av Barbro Westerholm (fp) (doc, 53 kB)