Dokument & lagar (282 träffar)

Motion 2006/07:MJ339 av Kalle Larsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ339 av Kalle Larsson m.fl. v Stockholms miljö och infrastruktur 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att berörda regionala och nationella myndigheter ska verka för att förbättra reningseffekten och slamhanteringen


Utskottsberedning: 2006/07:CU19 2006/07:MJU1 2006/07:MJU11 2006/07:MJU8 2006/07:SkU19 2006/07:TU1 2006/07:TU8
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2006/07:MJ339 av Kalle Larsson m.fl. (v) (doc, 67 kB)

Motion 2006/07:T446 av Johan Linander m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2006/07:T446 av Johan Linander m.fl. c E 22 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en snabbare utbyggnad av E 22 till motorvägsstandard genom en PPP-lösning. Motivering Skåne har länge haft en utbyggnad av E 22 till motorvägsstandard


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T446 av Johan Linander m.fl. (c) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:T353 av Roger Tiefensee (c)

Motion till riksdagen 2006/07:T353 av Roger Tiefensee c Persontrafik mellan Oxelösund och Västerås Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att klargöra förutsättningarna för att starta persontrafik med tåg mellan Oxelösund och Västerås. Motivering Att


Utskottsberedning: 2006/07:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T353 av Roger Tiefensee (c) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:T350 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (c)

Motion till riksdagen 2006/07:T350 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde c Sommartid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa sommartid året om. Motivering Det kan tyckas som en bagatell att dividera huruvida vi ska ställa om klockan


Utskottsberedning: 2006/07:TU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T350 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (c) (doc, 36 kB)

Motion 2006/07:T344 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2006/07:T344 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Ny hamn i Norvik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en djuphamn i Norvik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av skyndsam


Utskottsberedning: 2006/07:TU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:T344 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:T372 av Catherine Persson (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T372 av Catherine Persson s EU-mopeder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om EU-mopeder och regler för deras framförande. Motivering Olika trafiksäkerhetsinsatser har genom åren beslutats och genomförts för att minska


Utskottsberedning: 2006/07:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T372 av Catherine Persson (s) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:T445 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T445 av Catharina Bråkenhielm m.fl. s Bohusbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utveckla trafiken på Bohusbanan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att rusta upp Bohusbanans


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:T445 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:T431 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T431 av Sven-Erik Österberg m.fl. s Citybanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om byggnationen av Citybanan bör fortsätta i den planerade takten. Motivering Besked från den borgerliga regeringen om att stoppa bygget


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T431 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:T427 av Jörgen Hellman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T427 av Jörgen Hellman m.fl. s Tjälsäkring av grusvägarna i Dalsland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om bärighets- och tjälsäkring av vägarna i Dalsland. Motivering Vägarna i Dalsland tillhör de mest tjälavstängda


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T427 av Jörgen Hellman m.fl. (s) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:T425 av Lennart Axelsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T425 av Lennart Axelsson m.fl. s Bergslagsdiagonalen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att uppmärksamma behovet av förbättrade kommunikationer till och från Mälardalen, vilket kan åstadkommas genom en satsning på riksväg


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T425 av Lennart Axelsson m.fl. (s) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:T419 av Ulf Nilsson (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:T419 av Ulf Nilsson fp Skånska järnvägars kapacitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av järnvägssatsningar i Skåne. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:T419 av Ulf Nilsson (fp) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:T414 av Louise Malmström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T414 av Louise Malmström m.fl. s Utbyggnad av E 22 i Östergötland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om vikten av att påskynda arbetet med utbyggnaden av E 22 i Östergötland. Motivering E 22 går genom Valdemarsviks,


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T414 av Louise Malmström m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:T410 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T410 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson s Vinterdäck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att öka bilproducenternas ansvar för att bilar vid försäljning ska utrustas med vinterdäck som standard. Motivering Enligt trafikförordningen


Utskottsberedning: 2006/07:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T410 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (s) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:T390 av Kristina Zakrisson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T390 av Kristina Zakrisson m.fl. s Norrbotniabanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Norrbotniabanan. Motivering Norrbotniabanan, en kustjärnväg mellan Umeå och Haparanda, är en viktig internationell och nationell


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T390 av Kristina Zakrisson m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:T387 av Désirée Pethrus Engström (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:T387 av Désirée Pethrus Engström kd Förbifart Stockholm och Diagonal Ulvsunda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Förbifart Stockholm. Motivering Vägverket har tagit fram två vägalternativ för att knyta ihop söderort


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T387 av Désirée Pethrus Engström (kd) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:T384 av Claes Västerteg (c)

Motion till riksdagen 2006/07:T384 av Claes Västerteg c Infrastrukturen mellan Borås och Varberg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening om vad i motionen anförs om viktiga regionala länkar mellan Borås och Varberg. Viktiga länkar Både riksväg 41 och Viskadalsbanan är viktiga


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T384 av Claes Västerteg (c) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:T382 av Lars Wegendal och Carina Adolfsson Elgestam (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T382 av Lars Wegendal och Carina Adolfsson Elgestam s Förebyggande av motorcyklistolyckor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om obligatoriska körlektioner och avrostning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2006/07:TU6
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2006/07:T382 av Lars Wegendal och Carina Adolfsson Elgestam (s) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:T381 av Kerstin Andersson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T381 av Kerstin Andersson m.fl. s Infrastrukturen i Blekinge Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om infrastrukturen i Blekinge. Motivering För Blekinges del är det mycket angeläget att de planer som finns för att rusta


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T381 av Kerstin Andersson m.fl. (s) (doc, 48 kB)

Motion 2006/07:T375 av Peter Jeppsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T375 av Peter Jeppsson m.fl. s Statligt obligatoriskt båtregister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av obligatoriskt båtregister. Motivering Under slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet fanns det


Utskottsberedning: 2006/07:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T375 av Peter Jeppsson m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:T371 av Holger Gustafsson m.fl. (kd, fp, m, c)

Motion till riksdagen 2006/07:T371 av Holger Gustafsson m.fl. kd, fp, m, c E 20 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om E 20 genom Skaraborg. Motivering I en global miljö är en fungerande och långsiktigt hållbar infrastruktur en förutsättning för det


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T371 av Holger Gustafsson m.fl. (kd, fp, m, c) (doc, 41 kB)