Dokument & lagar (282 träffar)

Motion 2006/07:T433 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T433 av Sven-Erik Österberg m.fl. s Avgiftssystemet i kollektivtrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om avgiftssystemet i kollektivtrafiken. Motivering Östra Mellansverige är en sammanhållen region med stark tillväxt.


Utskottsberedning: 2006/07:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T433 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:T432 av Lennart Axelsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T432 av Lennart Axelsson m.fl. s Stickspår för järnväg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inventering av förutsättningarna att försörja företag och industriområden med stickspår för järnväg. Motivering Det finns ett


Utskottsberedning: 2006/07:TU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T432 av Lennart Axelsson m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:T430 av Peter Hultqvist och Sven-Erik Österberg (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T430 av Peter Hultqvist och Sven-Erik Österberg s Dalabanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att uppgradera Dalabanans standard i syfte att åstadkomma kortare restider och regionförstoring. Motivering För


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T430 av Peter Hultqvist och Sven-Erik Österberg (s) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:T429 av Tomas Eneroth (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T429 av Tomas Eneroth s Körkortsvalidering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att genomföra en översyn av körkortsvalideringen. Motivering Idag finns goda möjligheter för andra EU-medborgare, samt även medborgare


Utskottsberedning: 2006/07:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T429 av Tomas Eneroth (s) (doc, 35 kB)

Motion 2006/07:T422 av Carin Runeson och Olle Thorell (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T422 av Carin Runeson och Olle Thorell s Strömsholms kanal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att prioritera Strömsholms kanal. Motivering För 200 år sedan var Strömsholms kanal, från dalabruksorten Smedjebacken i norr


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T422 av Carin Runeson och Olle Thorell (s) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:T413 av Ann-Kristine Johansson och Tommy Ternemar (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T413 av Ann-Kristine Johansson och Tommy Ternemar s Samordning av Vägverkets resurser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att tillsätta en utredning med uppgift att se över Vägverkets resurshantering och samverkan


Utskottsberedning: 2006/07:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T413 av Ann-Kristine Johansson och Tommy Ternemar (s) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:T412 av Anneli Särnblad och Carin Runeson (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T412 av Anneli Särnblad och Carin Runeson s Alkolås på skolbussar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om alkolås på skolskjutsar som ett led i att nå nollvisionen. Motivering Sverige är ett av världens trafiksäkraste länder.


Utskottsberedning: 2006/07:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T412 av Anneli Särnblad och Carin Runeson (s) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:T411 av Anneli Särnblad och Marita Ulvskog (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T411 av Anneli Särnblad och Marita Ulvskog s Införande av båtregister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa ett fritidsbåtsregister. Motivering På 1990-talet införde den socialdemokratiska regeringen ett fritidsbåtsregister.


Utskottsberedning: 2006/07:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T411 av Anneli Särnblad och Marita Ulvskog (s) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:T409 av Ulrica Messing m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T409 av Ulrica Messing m.fl. s Resurser och befogenheter för PTS och Sitic Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökade resurser och befogenheter till PTS och Sitic. Motivering Den snabba IT-utvecklingen i Sverige är en


Utskottsberedning: 2006/07:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T409 av Ulrica Messing m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:T406 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T406 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström s Förverkligande av Södra länken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att ny teknik bör användas vid byggandet av Södra länken. Motivering Varje år orsakar vädret stora skador


Utskottsberedning: 2006/07:NU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T406 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (s) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:T404 av Maria Lundqvist-Brömster (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:T404 av Maria Lundqvist-Brömster fp Väg 363 i Västerbotten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att prioritera väg 363 i Västerbotten. Motivering Väg 363 genom Västerbotten, framförallt sträckan UmeåVindeln, har stora


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T404 av Maria Lundqvist-Brömster (fp) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:T401 av Christer Adelsbo m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T401 av Christer Adelsbo m.fl. s Icke-statliga flygplatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att sträva och arbeta för att på sikt nå upp till den ambition som finns att det statliga driftstödet ska vara ca 75 av flygplatsernas


Utskottsberedning: 2006/07:TU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T401 av Christer Adelsbo m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:T399 av Annelie Enochson (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:T399 av Annelie Enochson kd Nya vägförbindelser över Göta älv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en ny förbindelse över Göta älv samt behovet av ersättning för den gamla Götaälvbron. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2006/07:TU1 2006/07:TU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:T399 av Annelie Enochson (kd) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:T398 av Sylvia Lindgren (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T398 av Sylvia Lindgren s Vinterdäck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda möjligheten att premiera användandet av säkerhetsutrustning som vinterdäck för bilar. Motivering Mellan den 1 december och den 31 mars


Utskottsberedning: 2006/07:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T398 av Sylvia Lindgren (s) (doc, 36 kB)

Motion 2006/07:T394 av Christer Adelsbo m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T394 av Christer Adelsbo m.fl. s Utbyggnaden av E 22 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om möjligheterna att prioritera utbyggnaden av E 22. Motivering E 22 från Malmö till Norrköping har en mycket stor betydelse för


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T394 av Christer Adelsbo m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:T391 av Leif Pettersson och Fredrik Lundh (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T391 av Leif Pettersson och Fredrik Lundh s Alkolås Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att alkolås införs i alla nya personbilar som säljs i eller importeras till Sverige senast år 2012. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2006/07:TU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:T391 av Leif Pettersson och Fredrik Lundh (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:T389 av Lars U Granberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T389 av Lars U Granberg m.fl. s Skotrar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skoterpolitik. Motivering Vi som är bosatta i vårt lands skoterregion vill att regeringen skapar en tydlig skoterpolitik som värnar vår möjlighet


Utskottsberedning: 2006/07:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T389 av Lars U Granberg m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:T388 av Karin Åström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T388 av Karin Åström m.fl. s Trafiksäkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av NTF:s tydliga oberoende. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett för NTF indexuppräknat


Utskottsberedning: 2006/07:TU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:T388 av Karin Åström m.fl. (s) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:T377 av Monica Green (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T377 av Monica Green s IT-samhället Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behoven för att främja utvecklingen mot IT-samhället. Motivering Sveriges riksdag och regering har nyckelroller i bildandet av IT-samhället. Det


Utskottsberedning: 2006/07:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T377 av Monica Green (s) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:T374 av Christin Hagberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T374 av Christin Hagberg m.fl. s Europabanan och Europakorridoren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om genomförandet av Europabanan och Europakorridoren. Motivering Sveriges geografi samt läge i norra Europa kräver kraftiga


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T374 av Christin Hagberg m.fl. (s) (doc, 40 kB)