Dokument & lagar (282 träffar)

Motion 2006/07:T364 av Michael Hagberg (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T364 av Michael Hagberg s Miljöbilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Vägverket får i uppdrag att utfärda en gemensam definition av vad som ska betraktas som miljöbil. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2006/07:TU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:T364 av Michael Hagberg (s) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:T357 av Peter Pedersen m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:T357 av Peter Pedersen m.fl. v Flyget och miljön 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 3 4 Flygets miljöpåverkan 3 4.1 Sverige ska agera internationellt 3 4.2 Flyget i Sverige 4 4.3 Flygskatt på passagerare 4 4.4 Bränsleskatt eller landningsskatt 5 4.5 Andra


Utskottsberedning: 2006/07:MJU5 2006/07:SkU12 2006/07:TU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:T357 av Peter Pedersen m.fl. (v) (doc, 68 kB)

Motion 2006/07:T349 av Staffan Danielsson (c)

Motion till riksdagen 2006/07:T349 av Staffan Danielsson c Körkortstillstånd och trafikmedicinska synfältsbegräsningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av gällande regelverk för hur körkortstillstånd beviljas och kan överklagas vid trafikmedicinska


Utskottsberedning: 2006/07:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T349 av Staffan Danielsson (c) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:T348 av Karin Nilsson (c)

Motion till riksdagen 2006/07:T348 av Karin Nilsson c Järnvägsspår i Kronobergs län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en trafikplan, så att det inom en 15-årsperiod anläggs flera järnvägsspår genom Kronobergs län. Motivering Vi lever


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T348 av Karin Nilsson (c) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:T347 av Karin Nilsson (c)

Motion till riksdagen 2006/07:T347 av Karin Nilsson c Vägtransporter i Kronobergs län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en finansieringsplan för att på sikt komma ifatt de eftersatta behoven som framgår av den regionala planen för vägtransporter


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T347 av Karin Nilsson (c) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:T345 av Christer Adelsbo m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T345 av Christer Adelsbo m.fl. s Miljövänliga kommunikationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om minimikravet att den av riksdagen år 2004 beslutade infrastrukturplanen fullföljs. Motivering I Sverige står vi inför


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T345 av Christer Adelsbo m.fl. (s) (doc, 46 kB)

Motion 2006/07:T314 av Anne-Marie Pålsson (m)

Motion till riksdagen 2006/07:T314 av Anne-Marie Pålsson m Utbyggnad av E 22 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att en översyn genomförs vad gäller utbyggnad av E 22 till en fyrfilig väg. Bakgrund och motivering Skåne är den region i Sverige


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T314 av Anne-Marie Pålsson (m) (doc, 36 kB)

Motion 2006/07:T312 av Susanne Eberstein (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T312 av Susanne Eberstein s Användandet av mobiltelefoner under bilkörning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förbud att prata i mobiltelefon under bilkörning. Motivering Att prata i mobiltelefonen samtidigt som man


Utskottsberedning: 2006/07:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T312 av Susanne Eberstein (s) (doc, 36 kB)

Motion 2006/07:T308 av Staffan Anger (m)

Motion till riksdagen 2006/07:T308 av Staffan Anger m Luftfartsverkets aktieandel i Västerås Flygplats AB Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att Luftfartsverket kvarstår med aktieandelar i Västerås Flygplats AB. Motivering Västerås Flygplats


Utskottsberedning: 2006/07:TU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T308 av Staffan Anger (m) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:T306 av Peter Pedersen m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:T306 av Peter Pedersen m.fl. v Kassaservice i framtiden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med ett förslag som möjliggör att full kostnadstäckning råder för post- och kassaservice. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs


Utskottsberedning: 2006/07:TU16
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2006/07:T306 av Peter Pedersen m.fl. (v) (doc, 49 kB)

Motion 2006/07:T304 av Peter Pedersen m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:T304 av Peter Pedersen m.fl. v Sjöfarten 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 3 4 För över transporter till sjöfarten 3 5 Rena sjöfartens utsläpp 3 6 Internationell sjöfartspolitik 4 7 Statligt ansvar för sjöfartsinfrastruktur 5 7.1 Gotland 6 7.2 Södertälje


Utskottsberedning: 2006/07:SkU12 2006/07:TU1 2006/07:TU9
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2006/07:T304 av Peter Pedersen m.fl. (v) (doc, 78 kB)

Motion 2006/07:T297 av Christina Oskarsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T297 av Christina Oskarsson m.fl. s Vänersjöfarten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förbättra förutsättningarna för Vänersjöfarten. Motivering Vänersjöfarten har stor regional- och miljöpolitisk betydelse. Vänersjöfarten


Utskottsberedning: 2006/07:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T297 av Christina Oskarsson m.fl. (s) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:T295 av Alf Eriksson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T295 av Alf Eriksson m.fl. s Godstransporter på järnväg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att verka för att ekonomiska styrmedel av miljöskäl måste användas för att styra över godstrafik på landsväg till järnväg.


Utskottsberedning: 2006/07:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T295 av Alf Eriksson m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:T290 av Carina Hägg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T290 av Carina Hägg m.fl. s Europakorridoren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Europakorridoren och behovet av en samlad svensk transportstrategi i ett EU- och Europaperspektiv. Motivering Goda kommunikationer med


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T290 av Carina Hägg m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:T281 av Lars Wegendal (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T281 av Lars Wegendal s Tydligare lagstiftning för EU-mopeder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om tydligare lagstiftning för EU-mopeder för att förbättra för polis och konsumenter. Motivering Den så kallade EU-mopeden


Utskottsberedning: 2006/07:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T281 av Lars Wegendal (s) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:T278 av Göran Persson i Simrishamn (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T278 av Göran Persson i Simrishamn s Taxiförarlegitimation för dömda förare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om taxiförarlegitimation. Motivering 2005 miste 139 förare i Sverige sin taxiförarlegitimation eftersom de


Utskottsberedning: 2006/07:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T278 av Göran Persson i Simrishamn (s) (doc, 35 kB)

Motion 2006/07:T274 av Annie Johansson (c)

Motion till riksdagen 2006/07:T274 av Annie Johansson c Digital allemansrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om digital allemansrätt. Motivering Informationsteknologin spelar en stor roll i vår vardag. Den gör det lättare för människor att kommunicera


Utskottsberedning: 2006/07:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T274 av Annie Johansson (c) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:T266 av Mats Gerdau (m)

Motion till riksdagen 2006/07:T266 av Mats Gerdau m Ny Skurubro Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en ny Skurubro. Motivering Nacka och Värmdö är populära kommuner att bosätta sig i. Det är mycket som lockar, bl.a. naturen, miljön, människorna


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T266 av Mats Gerdau (m) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:T261 av Staffan Anger (m)

Motion till riksdagen 2006/07:T261 av Staffan Anger m Lotskostnaderna i Mälaren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utsätta Sjöfartsverket för konkurrens vad gäller lotsverksamheten generellt i Sverige. Motivering I dag har Sjöfartsverket monopol


Utskottsberedning: 2006/07:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T261 av Staffan Anger (m) (doc, 36 kB)

Motion 2006/07:T260 av Staffan Anger (m)

Motion till riksdagen 2006/07:T260 av Staffan Anger m Motortrafikled mellan Västerås och Eskilstuna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över möjligheterna av en utbyggnad till motortrafikled av nuvarande sträckning mellan Västerås och Eskilstuna.


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T260 av Staffan Anger (m) (doc, 36 kB)