Dokument & lagar (282 träffar)

Motion 2006/07:Sk246 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Sk246 av Lars Ohly m.fl. v Miljöanpassad vägtrafik 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Trafikens påverkan på miljön 5 4 Miljöbilar och biodrivmedel 6 4.1 Miljöbilspremie 6 4.2 Efterkonvertering till etanoldrift 6 4.3 Skrotningsavgift 8 4.4 Ökad inblandning av


Utskottsberedning: 2006/07:CU19 2006/07:FiU1 2006/07:KU9 2006/07:MJU8 2006/07:MJU9 2006/07:NU10 2006/07:SkU10 2006/07:SkU12 2006/07:TU7
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): 27 avslag

Motion 2006/07:Sk246 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 124 kB)

Motion 2006/07:T7 av Ronny Olander och Maryam Yazdanfar (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T7 av Ronny Olander och Maryam Yazdanfar s Andra järnvägspaketet fortsatt EU-harmonisering av järnvägslagstiftningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ge de utredande organen befogenhet att även utreda större driftstörningar


Utskottsberedning: 2006/07:TU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T7 av Ronny Olander och Maryam Yazdanfar (s) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. s Den ekonomiska politiken 1 Alla ska med inte bara några För att ett litet land ska kunna hävda sig i hård internationell konkurrens måste alla vara med och känna ansvar och trygghet. Vi har helt enkelt inte råd med att någon lämnas efter. Klyftor


Utskottsberedning: 2006/07:AU14 2006/07:AU4 2006/07:AU5 2006/07:AU9 2006/07:CU1 2006/07:FiU1 2006/07:FiU3 2006/07:KrU1 2006/07:KU1 2006/07:MJU1 2006/07:MJU2 2006/07:NU1 2006/07:NU3 2006/07:NU4 2006/07:NU9 2006/07:SfU1 2006/07:SfU10 2006/07:SfU2 2006/07:SfU3 2006/07:SoU6 2006/07:SoU8 2006/07:TU1 2006/07:UbU1 2006/07:UbU11 2006/07:UbU2 2006/07:UbU3 2006/07:UbU6 2006/07:UbU7 2006/07:UbU8 2007/08:JuU1 2007/08:SoU5 2008/09:JuU4
Riksdagsbeslut (104 yrkanden): 103 avslag, 1 bifall,

Motion 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) (doc, 662 kB)

Motion 2006/07:So382 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:So382 av Lars Ohly m.fl. v Handikappolitik 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Funktionshindrades levnadsvillkor 4 5 Funktionshindrade är kvinnor och män 5 6 Rätt till hjälpmedel 6 7 LSS och personlig assistans 7 8 Diskrimineringslag 8 9 Tillgänglighetssatsning


Utskottsberedning: 2006/07:AU11 2006/07:SfU1 2006/07:SkU11 2006/07:SoU1 2006/07:SoU10 2006/07:SoU4 2006/07:SoU8 2006/07:TU4 2007/08:KU18
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2006/07:So382 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 103 kB)

Motion 2006/07:So464 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:So464 av Maria Wetterstrand m.fl. mp Folkhälsa Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 2 Inledning 7 3 Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen det övergripande målet 7 3.1 Lokalt folkhälsoarbete 7 4 Delaktighet och inflytande


Utskottsberedning: 2006/07:AU7 2006/07:CU19 2006/07:FiU16 2006/07:FöU5 2006/07:KrU1 2006/07:KrU5 2006/07:KrU8 2006/07:MJU6 2006/07:SkU12 2006/07:SoU1 2006/07:SoU5 2006/07:SoU6 2006/07:SoU7 2006/07:SoU8 2006/07:TU6 2006/07:TU7 2006/07:UbU5 2006/07:UbU8 2006/07:UbU9 2007/08:CU21 2007/08:SkU25
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 48 avslag

Motion 2006/07:So464 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 171 kB)

Motion 2006/07:T441 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:T441 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 22 Kommunikationer 1 Sammanfattning av Vänsterpartiets budgetförslag Vänsterpartiet avvisar regeringens förslag till neddragningar av Banverkets anslag med totalt 210 miljoner kronor. För att minska tågförseningar, höja kvaliteten och få fler att


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:T441 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 67 kB)

Motion 2006/07:MJ266 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ266 av Lars Ohly m.fl. v Klimatpolitik 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 7 4 Sveriges nya klimatpolitik 7 5 Klimatläget i Sverige 9 6 Åtgärder för att minska växthusgasutsläppen i Sverige 11 6.1 Klimatinvesteringsprogrammet 11 6.2 Miljöanpassad vägtrafik 12


Utskottsberedning: 2006/07:CU18 2006/07:CU19 2006/07:CU22 2006/07:FiU1 2006/07:FiU16 2006/07:KU9 2006/07:MJU1 2006/07:MJU5 2006/07:MJU8 2006/07:MJU9 2006/07:NU10 2006/07:NU11 2006/07:NU3 2006/07:NU6 2006/07:NU9 2006/07:SkU10 2006/07:SkU11 2006/07:SkU12 2006/07:TU7
Riksdagsbeslut (55 yrkanden): 55 avslag

Motion 2006/07:MJ266 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 147 kB)

Motion 2006/07:MJ390 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ390 av Lars Ohly m.fl. v Havspolitik 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Tillståndet i haven längs den svenska kusten 8 3.1 De svenska miljömålen och den nationella strategin för havsmiljön 9 4 Internationella åtgärder 10 4.1 Ny havsplanering och förvaltning 10


Utskottsberedning: 2006/07:FiU1 2006/07:MJU1 2006/07:MJU11 2006/07:MJU12 2006/07:MJU14 2006/07:MJU17 2006/07:MJU2 2006/07:MJU5 2006/07:MJU7 2006/07:MJU8 2006/07:MJU9 2006/07:NU11 2006/07:SkU11 2006/07:SkU12 2006/07:SoU8 2006/07:TU9 2006/07:UU10
Riksdagsbeslut (53 yrkanden): 53 avslag

Motion 2006/07:MJ390 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 170 kB)

Motion 2006/07:MJ391 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ391 av Peter Eriksson m.fl. mp Klimatpolitiken 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning: Klimat en solidaritetsfråga 7 4 Mål 8 4.1 Konstruktion av nationellt mål 8 4.2 Långsiktigt mål 8 4.3 Rättvist miljöutrymme 8 4.4 Kontinuerlig


Utskottsberedning: 2006/07:CU18 2006/07:FiU1 2006/07:FiU16 2006/07:FöU4 2006/07:MJU1 2006/07:MJU5 2006/07:MJU8 2006/07:NU11 2006/07:NU3 2006/07:NU4 2006/07:NU9 2006/07:SkU12 2006/07:TU1 2006/07:TU12 2006/07:TU4 2006/07:TU6 2006/07:TU7 2006/07:TU8
Riksdagsbeslut (51 yrkanden): 51 avslag

Motion 2006/07:MJ391 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 299 kB)

Motion 2006/07:Kr217 av Lars Lilja och Karl Gustav Abramsson (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Kr217 av Lars Lilja och Karl Gustav Abramsson s Tv- och telekommunikationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bättre tv-kommunikationer. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om


Utskottsberedning: 2006/07:KrU3 2006/07:TU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Kr217 av Lars Lilja och Karl Gustav Abramsson (s) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:T331 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:T331 av Karin Svensson Smith m.fl. mp Långsiktigt hållbar förbindelse till Gotland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ansvaret för Gotlandstrafiken överförs från Rikstrafiken till Vägverket. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2006/07:TU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:T331 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:T330 av Peter Pedersen m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:T330 av Peter Pedersen m.fl. v Gotlandstrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med ett förslag om att överföra ansvaret för Gotlandstrafiken till staten genom att lägga trafik- och kostnadsansvaret i Vägverket. Riksdagen begär att regeringen


Utskottsberedning: 2006/07:TU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:T330 av Peter Pedersen m.fl. (v) (doc, 45 kB)

Motion 2006/07:T329 av Lennart Sacrédeus (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:T329 av Lennart Sacrédeus kd Parkeringstillstånd för personer med osynliga handikapp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att personer med osynliga funktionshinder eller nedsatt funktion i inre organ ska vara berättigade


Utskottsberedning: 2006/07:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T329 av Lennart Sacrédeus (kd) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:T335 av Camilla Lindberg (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:T335 av Camilla Lindberg fp Monopolet inom järnvägssektorn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avskaffa monopolet inom järnvägssektorn. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om


Utskottsberedning: 2006/07:TU1 2006/07:TU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:T335 av Camilla Lindberg (fp) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:T334 av Bertil Kjellberg och Lena Asplund (m)

Motion till riksdagen 2006/07:T334 av Bertil Kjellberg och Lena Asplund m Konkurrensutsättning av Vägverkets färjeverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en konkurrensutsättning av Vägverkets färjeverksamhet samt utförsäljning av Vägverkets


Utskottsberedning: 2006/07:TU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T334 av Bertil Kjellberg och Lena Asplund (m) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:T333 av Bertil Kjellberg och Lena Asplund (m)

Motion till riksdagen 2006/07:T333 av Bertil Kjellberg och Lena Asplund m Försäljning av verksamheten inom Vägverket Produktion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utförsäljning av Vägverket Produktions verksamhet. Motivering Ansvaret för byggande


Utskottsberedning: 2006/07:TU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T333 av Bertil Kjellberg och Lena Asplund (m) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:T338 av Irene Oskarsson (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:T338 av Irene Oskarsson kd Södra stambanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att uppmärksamma Södra stambanans betydelse för infrastrukturen i södra Sverige. Motivering Med utgångspunkt i det som framkommer i regeringens


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T338 av Irene Oskarsson (kd) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:T337 av Lars Elinderson (m)

Motion till riksdagen 2006/07:T337 av Lars Elinderson m Alternativa finansieringsformer för viktiga infrastrukturinvesteringar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder som skulle medföra ökade resurser till investeringar i infrastruktur. Motivering


Utskottsberedning: 2006/07:TU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T337 av Lars Elinderson (m) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:T336 av Anita Brodén (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:T336 av Anita Brodén fp Mobiltelefoni och bilkörning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att uppgifter om telefoni ska ingå i trafikolycksrapportering. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2006/07:TU6
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2006/07:T336 av Anita Brodén (fp) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:T341 av Tobias Krantz (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:T341 av Tobias Krantz fp Utbyggnad av riksväg 40 till motorväg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att riksväg 40, sträckan mellan Borås och Jönköping, bör byggas om till motorväg, exempelvis genom att alternativa finansieringslösningar


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T341 av Tobias Krantz (fp) (doc, 37 kB)