Dokument & lagar (5 träffar)

Motion 2006/07:T447 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd)

Motion till riksdagen 2006/07:T447 av Christer Winbäck m.fl. fp, m, c, kd Enskilda vägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av nödvändiga resurser för att upprätthålla en rimlig standard på de enskilda vägarna. Motivering Utan bra enskilda


Utskottsberedning: 2006/07:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T447 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:T385 av Anita Brodén och Annika Qarlsson (fp, c)

Motion till riksdagen 2006/07:T385 av Anita Brodén och Annika Qarlsson fp, c Nollvisionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av en effektiv informationsinsats för ett säkert beteende i trafiken samt för spridning av goda exempel på trafiksäkerhetsarbete.


Utskottsberedning: 2006/07:TU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:T385 av Anita Brodén och Annika Qarlsson (fp, c) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:A340 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp, c, v, mp)

Motion till riksdagen 2006/07:A340 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp, c, v, mp Arbetsmarknadsfrågor rörande homosexuella, bisexuella och transpersoner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av


Utskottsberedning: 2006/07:AU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:A340 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp, c, v, mp) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:T371 av Holger Gustafsson m.fl. (kd, fp, m, c)

Motion till riksdagen 2006/07:T371 av Holger Gustafsson m.fl. kd, fp, m, c E 20 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om E 20 genom Skaraborg. Motivering I en global miljö är en fungerande och långsiktigt hållbar infrastruktur en förutsättning för det


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T371 av Holger Gustafsson m.fl. (kd, fp, m, c) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:T351 av Staffan Danielsson m.fl. (c, m, fp, kd)

Motion till riksdagen 2006/07:T351 av Staffan Danielsson m.fl. c, m, fp, kd Infrastrukturen i Östergötland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av satsningar på infrastrukturen i Östergötland. Motivering Östergötland är en dynamisk region


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T351 av Staffan Danielsson m.fl. (c, m, fp, kd) (doc, 51 kB)