Dokument & lagar (471 träffar)

Motion 2006/07:T16 av Kent Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:T16 av Kent Persson m.fl. v med anledning av prop. 2006/07:119 En effektivare lag om elektronisk kommunikation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en effektivare lag om elektronisk kommunikation. Motivering I budgetpropositionen


Utskottsberedning: 2007/08:TU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T16 av Kent Persson m.fl. (v) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:N13 av Siv Holma m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:N13 av Siv Holma m.fl. v Upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk följerätt genomförande av direktiv 2001/84/EG Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 26 p andra stycket lagen 1960:729 om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk


Utskottsberedning: 2006/07:NU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:N13 av Siv Holma m.fl. (v) (doc, 45 kB)

Motion 2006/07:T15 av Kristina Zakrisson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T15 av Kristina Zakrisson m.fl. s Statens ansvar för vissa betaltjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vissa betaltjänster. Motivering För att vi ska kunna ha en positiv tillväxt och utveckling i hela landet krävs


Utskottsberedning: 2006/07:TU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T15 av Kristina Zakrisson m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:T13 av Börje Vestlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T13 av Börje Vestlund m.fl. s Statens ansvar för vissa betaltjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att återkomma med förslag om hur man ska lösa situationen för särskilda grupper före utgången av 2007. Riksdagen


Utskottsberedning: 2006/07:TU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:T13 av Börje Vestlund m.fl. (s) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:T11 av Monica Green (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T11 av Monica Green s Statens ansvar för vissa betaltjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av betalservice i hela landet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om omställning


Utskottsberedning: 2006/07:TU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:T11 av Monica Green (s) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:T12 av Berit Andnor och Stefan Wikén (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T12 av Berit Andnor och Stefan Wikén s Statens ansvar för vissa betaltjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vissa betaltjänster. Motivering En viktig förutsättning för en positiv utveckling i en region är att det


Utskottsberedning: 2006/07:TU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T12 av Berit Andnor och Stefan Wikén (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:T14 av Peter Pedersen m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:T14 av Peter Pedersen m.fl. v Statens ansvar för vissa betaltjänster 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att staten även i fortsättningen ska ansvara för tillgången till betaltjänster i hela landet. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2006/07:TU16
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2006/07:T14 av Peter Pedersen m.fl. (v) (doc, 66 kB)

Motion 2006/07:T10 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:T10 av Karin Svensson Smith m.fl. mp Nya hastighetsgränser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om ändrade hastighetsgränser. Inledning I en proposition till riksdagen Nya hastighetsgränser, proposition 2006/07:73 föreslår regeringen att hastighetsreglerna på våra vägar


Utskottsberedning: 2006/07:TU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T10 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) (doc, 66 kB)

Motion 2006/07:T9 av Anders Karlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T9 av Anders Karlsson m.fl. s Nya hastighetsgränser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:73 Nya hastighetsgränser. Motivering I propositionen föreslår regeringen en komplettering av dagens fem hastighetsgränser på vägarna med ytterligare fem. Bakgrunden


Utskottsberedning: 2006/07:TU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T9 av Anders Karlsson m.fl. (s) (doc, 48 kB)

Motion 2006/07:T8 av Peter Pedersen m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:T8 av Peter Pedersen m.fl. v Nya hastighetsgränser 1Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07: 73 Nya hastighetsgränser. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Vägverket ska styra förändringsarbetet så att hastigheterna i landet i genomsnitt


Utskottsberedning: 2006/07:TU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:T8 av Peter Pedersen m.fl. (v) (doc, 57 kB)

Motion 2006/07:N12 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:N12 av Peter Eriksson m.fl. mp Försäljning av vissa statligt ägda företag 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 2 3.1 Företag med statligt ägande 2 3.2 Tidigare bemyndiganden 3 4 Statligt ägande av bolag 3 5 Försäljning av vissa statliga bolag 4 5.1 Civitas


Utskottsberedning: 2006/07:NU16
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2006/07:N12 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 65 kB)

Motion 2006/07:N11 av Anne-Marie Pålsson (m)

Motion till riksdagen 2006/07:N11 av Anne-Marie Pålsson m Försäljning av vissa statligt ägda företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Riksrevisionen bör får i uppdrag att kontrollera försäljningsprocessen av statligt ägda bolag så att inga


Utskottsberedning: 2006/07:NU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:N11 av Anne-Marie Pålsson (m) (doc, 48 kB)

Motion 2006/07:N9 av Kent Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:N9 av Kent Persson m.fl. v Försäljning av vissa statligt ägda företag 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:57 Försäljning av vissa statligt ägda företag. Riksdagen beslutar återkalla vilande utförsäljningsbemyndiganden för tre av företagen Nordea,


Utskottsberedning: 2006/07:NU16
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2006/07:N9 av Kent Persson m.fl. (v) (doc, 56 kB)

Motion 2006/07:T6 av Peter Pedersen m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:T6 av Peter Pedersen m.fl. v Andra järnvägspaketet fortsatt EU-harmonisering av järnvägslagstiftningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förvaltningsuppgift i samband med haveriutredning som innefattar myndighetsutövning


Utskottsberedning: 2006/07:TU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:T6 av Peter Pedersen m.fl. (v) (doc, 49 kB)

Motion 2006/07:N8 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:N8 av Sylvia Lindgren m.fl. s Försäljning av vissa statligt ägda företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:57 Försäljning av vissa statligt ägda företag. Motivering Vi riksdagsledamöter från Stockholmsregionen ser med stor oro på regeringens beslut


Utskottsberedning: 2006/07:NU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:N8 av Sylvia Lindgren m.fl. (s) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:N7 av Hans Wallmark (m)

Motion till riksdagen 2006/07:N7 av Hans Wallmark m Försäljning av vissa statligt ägda företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att helstatliga Vasallen bör förekomma bland de bolag som pekas ut som försäljningsbara nästa gång regeringen av riksdagen


Utskottsberedning: 2006/07:NU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:N7 av Hans Wallmark (m) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:T7 av Ronny Olander och Maryam Yazdanfar (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T7 av Ronny Olander och Maryam Yazdanfar s Andra järnvägspaketet fortsatt EU-harmonisering av järnvägslagstiftningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ge de utredande organen befogenhet att även utreda större driftstörningar


Utskottsberedning: 2006/07:TU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T7 av Ronny Olander och Maryam Yazdanfar (s) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:N10 av Thomas Östros m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:N10 av Thomas Östros m.fl. s Försäljning av vissa statligt ägda företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:57 Försäljning av vissa statligt ägda företag. Riksdagen begär att regeringen, före en eventuell utförsäljning av innehavet i Telia Sonera,


Utskottsberedning: 2006/07:NU16
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2006/07:N10 av Thomas Östros m.fl. (s) (doc, 61 kB)

Motion 2006/07:N6 av Ylva Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:N6 av Ylva Johansson m.fl. s Försäljning av vissa statligt ägda företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2006/07:57 Försäljning av vissa statligt ägda företag. Motivering De statliga företagen ökade sina vinster under 2006 och gick med 55 miljarder kronor i vinst


Utskottsberedning: 2006/07:NU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:N6 av Ylva Johansson m.fl. (s) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:T5 av Christer Engelhardt (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T5 av Christer Engelhardt s Ursprungskontroll av fordon, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ge trafikregistret på Gotland i uppdrag att utföra ursprungskontrollen av fordon. Motivering Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2006/07:TU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T5 av Christer Engelhardt (s) (doc, 40 kB)