Dokument & lagar (440 träffar)

Motion 2006/07:Sf24 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf24 av Tomas Eneroth m.fl. s med anledning av prop. 2006/07:117 Vissa sjukförsäkrings- och pensionsfrågor, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om läkarintyg från första dagen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen


Utskottsberedning: 2007/08:SfU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2006/07:Sf24 av Tomas Eneroth m.fl. (s) (doc, 56 kB)

Motion 2006/07:Sf23 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf23 av Gunvor G Ericson m.fl. mp med anledning av prop. 2006/07:117 Vissa sjukförsäkrings- och pensionsfrågor, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om att införa rätt för arbetsgivare att kräva läkarintyg från första dagen. Riksdagen avslår förslaget om att avskaffa


Utskottsberedning: 2007/08:SfU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:Sf23 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) (doc, 48 kB)

Motion 2006/07:T16 av Kent Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:T16 av Kent Persson m.fl. v med anledning av prop. 2006/07:119 En effektivare lag om elektronisk kommunikation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en effektivare lag om elektronisk kommunikation. Motivering I budgetpropositionen


Utskottsberedning: 2007/08:TU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T16 av Kent Persson m.fl. (v) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:Sf22 av LiseLotte Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf22 av LiseLotte Olsson m.fl. v med anledning av prop. 2006/07:117 Vissa sjukförsäkrings- och pensionsfrågor, m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om utökade möjligheter för arbetsgivare att begära läkarintyg. Riksdagen avslår regeringens förslag om att


Utskottsberedning: 2007/08:SfU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2006/07:Sf22 av LiseLotte Olsson m.fl. (v) (doc, 54 kB)

Motion 2006/07:Sf21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf21 av Gunvor G Ericson m.fl. mp Bidragsbrottslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:80 Bidragsbrottslag. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att det inte krävs mer lagstiftning för att komma till rätta


Utskottsberedning: 2006/07:SfU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:Sf21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) (doc, 47 kB)

Motion 2006/07:Sf20 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf20 av Tomas Eneroth m.fl. s Bidragsbrottslag Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 2 Motivering 3 Vissa grupper blir särskilt utsatta 3 Förslagets avgränsning långt ifrån självklar 4 Informations-kontroll- och samordningssystem av stor vikt 4 Förslag till


Utskottsberedning: 2006/07:SfU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:Sf20 av Tomas Eneroth m.fl. (s) (doc, 55 kB)

Motion 2006/07:Sf19 av Kalle Larsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf19 av Kalle Larsson m.fl. v Bidragsbrottslag 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar avslå proposition 2006/07:80 Bidragsbrottslag. 2 Regeringens förslag Regeringen föreslår i propositionen att en bidragsbrottslag skall införas med straffbestämmelser som är anpassade till de


Utskottsberedning: 2006/07:SfU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Sf19 av Kalle Larsson m.fl. (v) (doc, 50 kB)

Motion 2006/07:Sf18 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf18 av Tomas Eneroth m.fl. s Vissa sjukförsäkringsfrågor m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om avskaffande av bestämmelsen om arbetsgivarens ansvar för rehabiliteringsutredningar. Riksdagen avslår förslagen om förändringar i befintlig lagstiftning gällande AFL 22


Utskottsberedning: 2006/07:SfU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:Sf18 av Tomas Eneroth m.fl. (s) (doc, 49 kB)

Motion 2006/07:Sf17 av LiseLotte Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf17 av LiseLotte Olsson m.fl. v Vissa sjukförsäkringsfrågor m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om att avskaffa arbetsgivarens ansvar för rehabiliteringsutredning enligt 22 kap. 3 lagen 1962:381 om allmän försäkring AFLRiksdagen avslår förslaget om förändringar


Utskottsberedning: 2006/07:SfU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:Sf17 av LiseLotte Olsson m.fl. (v) (doc, 50 kB)

Motion 2006/07:Sf15 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf15 av Tomas Eneroth m.fl. s Migration och asylpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behoven av tillräckliga resurser för att inom berörda myndigheter kunna hantera beräknad ökning av asylsökande. Riksdagen


Utskottsberedning: 2006/07:SfU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2006/07:Sf15 av Tomas Eneroth m.fl. (s) (doc, 50 kB)

Motion 2006/07:Sf16 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf16 av Gunvor G Ericson m.fl. mp Vissa sjukförsäkringsfrågor m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ändra AFL enligt Rehabiliteringsutredningens förslag om att plan för åtgärder på arbetsplatsen ska lämnas till


Utskottsberedning: 2006/07:SfU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:Sf16 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) (doc, 46 kB)

Motion 2006/07:Sf12 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf12 av Gunvor G Ericson m.fl. mp Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå regeringens proposition 2006/07:84 Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år. Motivering Miljöpartiet


Utskottsberedning: 2006/07:SfU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Sf12 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) (doc, 45 kB)

Motion 2006/07:T15 av Kristina Zakrisson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T15 av Kristina Zakrisson m.fl. s Statens ansvar för vissa betaltjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vissa betaltjänster. Motivering För att vi ska kunna ha en positiv tillväxt och utveckling i hela landet krävs


Utskottsberedning: 2006/07:TU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T15 av Kristina Zakrisson m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:T13 av Börje Vestlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T13 av Börje Vestlund m.fl. s Statens ansvar för vissa betaltjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att återkomma med förslag om hur man ska lösa situationen för särskilda grupper före utgången av 2007. Riksdagen


Utskottsberedning: 2006/07:TU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:T13 av Börje Vestlund m.fl. (s) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:T11 av Monica Green (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T11 av Monica Green s Statens ansvar för vissa betaltjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av betalservice i hela landet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om omställning


Utskottsberedning: 2006/07:TU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:T11 av Monica Green (s) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:T12 av Berit Andnor och Stefan Wikén (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T12 av Berit Andnor och Stefan Wikén s Statens ansvar för vissa betaltjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vissa betaltjänster. Motivering En viktig förutsättning för en positiv utveckling i en region är att det


Utskottsberedning: 2006/07:TU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T12 av Berit Andnor och Stefan Wikén (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:Sf10 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf10 av Tomas Eneroth m.fl. s Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 2 Systemskifte på svensk arbetsmarknad 2 Ökad långtidsarbetslöshet bland ungdomar 4 Aktiva insatser


Utskottsberedning: 2006/07:SfU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Sf10 av Tomas Eneroth m.fl. (s) (doc, 58 kB)

Motion 2006/07:T14 av Peter Pedersen m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:T14 av Peter Pedersen m.fl. v Statens ansvar för vissa betaltjänster 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att staten även i fortsättningen ska ansvara för tillgången till betaltjänster i hela landet. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2006/07:TU16
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2006/07:T14 av Peter Pedersen m.fl. (v) (doc, 66 kB)

Motion 2006/07:T10 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:T10 av Karin Svensson Smith m.fl. mp Nya hastighetsgränser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om ändrade hastighetsgränser. Inledning I en proposition till riksdagen Nya hastighetsgränser, proposition 2006/07:73 föreslår regeringen att hastighetsreglerna på våra vägar


Utskottsberedning: 2006/07:TU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T10 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) (doc, 66 kB)

Motion 2006/07:T9 av Anders Karlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T9 av Anders Karlsson m.fl. s Nya hastighetsgränser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:73 Nya hastighetsgränser. Motivering I propositionen föreslår regeringen en komplettering av dagens fem hastighetsgränser på vägarna med ytterligare fem. Bakgrunden


Utskottsberedning: 2006/07:TU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T9 av Anders Karlsson m.fl. (s) (doc, 48 kB)