Dokument & lagar (1 116 träffar)

Motion 2008/09:Kr9 av Leif Pagrotsky m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Kr9 av Leif Pagrotsky m.fl. s med anledning av skr. 2008/09:220 Kyrkoantikvariska frågor s25004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en långsiktig hållbar förvaltning av de skyddade kyrkobyggnaderna får konsekvenser


Utskottsberedning: 2009/10:AU14 2009/10:KrU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Kr9 av Leif Pagrotsky m.fl. (s) (doc, 43 kB)

Motion 2008/09:Kr8 av Christina Axelsson (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Kr8 av Christina Axelsson s med anledning av skr. 2008/09:220 Kyrkoantikvariska frågor s14044 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätten till tjänstledighet för förtroendeuppdrag inom Svenska kyrkan. Motivering


Utskottsberedning: 2009/10:AU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Kr8 av Christina Axelsson (s) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:T16 av Peter Pedersen m.fl. (v, s, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:T16 av Peter Pedersen m.fl. v, s, mp med anledning av prop. 2008/09:176 Konkurrens på spåret v060 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 2 4 Ideologiskt förblindad 2 4.1 Bytesresorna försämras 3 4.2 Regeringen kan försämra utbudet 4 5 Sätt resenären i centrum 7


Utskottsberedning: 2008/09:TU18
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2008/09:T16 av Peter Pedersen m.fl. (v, s, mp) (doc, 91 kB)

Motion 2008/09:T15 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp, s, v)

Motion till riksdagen 2008/09:T15 av Karin Svensson Smith m.fl. mp, s, v med anledning av prop. 2008/09:93 Mål för framtidens resor och transporter mp042 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 3 Bakgrund 3 Det övergripande målet 4 Delmålen 4 De rödgröna ställer sig


Utskottsberedning: 2008/09:TU14
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2008/09:T15 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp, s, v) (doc, 87 kB)

Motion 2008/09:A13 av Berit Högman m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:A13 av Berit Högman m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:127 Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen, m.m. s79004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om grundprinciperna för en bra arbetslöshetsförsäkring.


Utskottsberedning: 2008/09:AU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2008/09:A13 av Berit Högman m.fl. (s, v, mp) (doc, 51 kB)

Motion 2008/09:A12 av Berit Högman m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:A12 av Berit Högman m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:156 Sfi-bonus försöksverksamhet för att stimulera nyanlända invandrare att snabbare lära sig svenska s79005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen i sin helhet. Motivering I propositionen föreslås att


Utskottsberedning: 2008/09:AU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:A12 av Berit Högman m.fl. (s, v, mp) (doc, 44 kB)

Motion 2008/09:A11 av Berit Högman m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:A11 av Berit Högman m.fl. s, v, mp med anledning av redog. 2008/09:RRS21 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående stödet skyddat arbete hos Samhall s79003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Riksrevisionens


Utskottsberedning: 2009/10:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:A11 av Berit Högman m.fl. (s, v, mp) (doc, 42 kB)

Motion 2008/09:A10 av Berit Högman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:A10 av Berit Högman m.fl. s med anledning av redog. 2008/09:RRS18 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Utanförskap och sysselsättningspolitik s79002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Riksrevisionens rekommendationer.


Utskottsberedning: 2009/10:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:A10 av Berit Högman m.fl. (s) (doc, 45 kB)

Motion 2008/09:A9 av Berit Högman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:A9 av Berit Högman m.fl. s med anledning av redog. 2008/09:RRS16 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående stöd till start av näringsverksamhet s79001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att prioritera stöd


Utskottsberedning: 2009/10:AU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:A9 av Berit Högman m.fl. (s) (doc, 44 kB)

Motion 2008/09:T14 av Ibrahim Baylan m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:T14 av Ibrahim Baylan m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:60 Säkra förare på mopeder, snöskotrar och terränghjulingar s12030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om höjd åldersgräns för framförande och övningskörning


Utskottsberedning: 2008/09:TU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:T14 av Ibrahim Baylan m.fl. (s) (doc, 45 kB)

Motion 2008/09:T13 av Krister Örnfjäder (s)

Motion till riksdagen 2008/09:T13 av Krister Örnfjäder s med anledning av prop. 2008/09:53 Godkännande av motorfordon m.m. s21000 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av högre överlastavgifter för att minska antalet överlaster på våra vägar.


Utskottsberedning: 2008/09:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:T13 av Krister Örnfjäder (s) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:T12 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:T12 av Karin Svensson Smith m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:31 Transportstyrelsen och dess verksamhet mp012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den del av Transportstyrelsens verksamhet som berör Banverkets


Utskottsberedning: 2008/09:TU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:T12 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:T10 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:T10 av Karin Svensson Smith m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:35 Framtidens resor och transporter infrastruktur för hållbar tillväxt mp010 Sammanfattning Att bygga om Sverige och världen för att rädda jordens klimat är vår tids största politiska uppgift. I det arbetet är transportsektorn


Utskottsberedning: 2008/09:SkU26 2008/09:TU2
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 34 avslag

Motion 2008/09:T10 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) (doc, 378 kB)

Motion 2008/09:T8 av Ibrahim Baylan m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:T8 av Ibrahim Baylan m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:35 Framtidens resor och transporter infrastruktur för hållbar tillväxt s96019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till statlig planeringsram för transportinfrastruktur för perioden 20102021. Riksdagen


Utskottsberedning: 2008/09:MJU28 2008/09:SkU26 2008/09:TU2 2008/09:TU8
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): 38 avslag

Motion 2008/09:T8 av Ibrahim Baylan m.fl. (s) (doc, 127 kB)

Motion 2008/09:T7 av Mikael Damberg och Bosse Ringholm (s)

Motion till riksdagen 2008/09:T7 av Mikael Damberg och Bosse Ringholm s med anledning av prop. 2008/09:35 Framtidens resor och transporter infrastruktur för hållbar tillväxt s14065 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om investeringar i infrastruktur


Utskottsberedning: 2008/09:TU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:T7 av Mikael Damberg och Bosse Ringholm (s) (doc, 51 kB)

Motion 2008/09:T6 av Christer Engelhardt (s)

Motion till riksdagen 2008/09:T6 av Christer Engelhardt s med anledning av prop. 2008/09:35 Framtidens resor och transporter infrastruktur för hållbar tillväxt s3058 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Gotlands behov av infrastrukturella satsningar


Utskottsberedning: 2008/09:TU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:T6 av Christer Engelhardt (s) (doc, 42 kB)

Motion 2008/09:T3 av Alf Eriksson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:T3 av Alf Eriksson m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:35 Framtidens resor och transporter infrastruktur för hållbar tillväxt s78001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbyggnaden av Västkustbanan. Motivering


Utskottsberedning: 2008/09:TU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:T3 av Alf Eriksson m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:T5 av Agneta Lundberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:T5 av Agneta Lundberg m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:35 Framtidens resor och transporter infrastruktur för hållbar tillväxt s45160 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sundsvall/Härnösands och Örnsköldsviks


Utskottsberedning: 2008/09:TU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:T5 av Agneta Lundberg m.fl. (s) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:T4 av Susanne Eberstein och Agneta Lundberg (s)

Motion till riksdagen 2008/09:T4 av Susanne Eberstein och Agneta Lundberg s med anledning av prop. 2008/09:35 Framtidens resor och transporter infrastruktur för hållbar tillväxt s45159 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra Hamnstrategiutredningens


Utskottsberedning: 2007/08:TU4 2008/09:TU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2008/09:T4 av Susanne Eberstein och Agneta Lundberg (s) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:T11 av Ibrahim Baylan m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:T11 av Ibrahim Baylan m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:31 Transportstyrelsen och dess verksamhet s82003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2008/09:31 Transportstyrelsen och dess verksamhet. Motivering Frågan om en sammanslagning av de olika trafikmyndigheternas


Utskottsberedning: 2008/09:TU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:T11 av Ibrahim Baylan m.fl. (s) (doc, 42 kB)