Dokument & lagar (634 träffar)

Motion 2010/11:T19 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:T19 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av skr. 2010/11:139 Riksrevisionens granskning av kostnadskontroll i stora järnvägsinvesteringar S20008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen omedelbart bör


Utskottsberedning: 2011/12:TU1 2011/12:TU13
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2010/11:T19 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 67 kB)

Motion 2010/11:T18 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:T18 av Stina Bergström m.fl. MP med anledning av skr. 2010/11:139 Riksrevisionens granskning av kostnadskontroll i stora järnvägsinvesteringar MP030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra förslagen från


Utskottsberedning: 2011/12:TU1 2011/12:TU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:T18 av Stina Bergström m.fl. (MP) (doc, 53 kB)

Motion 2010/11:T17 av Siv Holma m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:T17 av Siv Holma m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:117 Godkännande av den reviderade STCW-konventionen V026 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den nuvarande lagen om vilotid ska kvarstå, vilket innebär


Utskottsberedning: 2010/11:TU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:T17 av Siv Holma m.fl. (V) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:T14 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:T14 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:115 Bättre regler för elektroniska kommunikationer S20007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om ny lydelse av 6 kap. 18 lagen om ändring i lagen 2003:389 om elektronisk kommunikation. Motivering I proposition


Utskottsberedning: 2010/11:TU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:T14 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:T13 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:T13 av Annika Lillemets m.fl. MP med anledning av prop. 2010/11:115 Bättre regler för elektroniska kommunikationer MP019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det bör införas en bestämmelse som innebär en maximal


Utskottsberedning: 2010/11:TU20
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2010/11:T13 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (doc, 53 kB)

Motion 2010/11:T12 av Margareta Sandstedt (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:T12 av Margareta Sandstedt SD med anledning av prop. 2010/11:62 Kontroll av färdskrivare sd171 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ta fram förslag till ändringar i sanktionssystemet vid vägtransporter.


Utskottsberedning: 2010/11:TU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:T12 av Margareta Sandstedt (SD) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:T11 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:T11 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av framst. 2010/11:RRS13 Riksrevisionens styrelses framställning om kostnadskontrollen i stora väginvesteringar S20006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen


Utskottsberedning: 2010/11:TU14
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2010/11:T11 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 69 kB)

Motion 2010/11:T10 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:T10 av Stina Bergström m.fl. MP med anledning av framst. 2010/11:RRS13 Riksrevisionens styrelses framställning om kostnadskontrollen i stora väginvesteringar Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2010/11:TU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:T10 av Stina Bergström m.fl. (MP) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:T8 av Siv Holma m.fl. (V, MP)

Motion till riksdagen 2010/11:T8 av Siv Holma m.fl. V, MP med anledning av prop. 2010/11:26 Alkolås efter rattfylleri V006 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen omgående bör återkomma till riksdagen med ett förslag som omfattar


Utskottsberedning: 2010/11:TU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:T8 av Siv Holma m.fl. (V, MP) (doc, 60 kB)

Motion 2010/11:T7 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:T7 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:25 Åtgärder för att höja kvaliteten i järnvägssystemet S20005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ekonomiska styrmedel för att effektivisera nyttjandet


Utskottsberedning: 2010/11:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:T7 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:T6 av Siv Holma m.fl. (V, MP)

Motion till riksdagen 2010/11:T6 av Siv Holma m.fl. V, MP med anledning av prop. 2010/11:25 Åtgärder för att höja kvaliteten i järnvägssystemet V005 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition Åtgärder för att höja kvaliteten i järnvägssystemet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2010/11:TU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:T6 av Siv Holma m.fl. (V, MP) (doc, 61 kB)

Motion 2010/11:T9 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:T9 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:26 Alkolås efter attfylleri S20004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för att alkolås införs i alla nya personbilar samt i bussar och lastbilar


Utskottsberedning: 2010/11:TU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:T9 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:T5 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:T5 av Stina Bergström m.fl. MP med anledning av prop. 2010/11:30 Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2010/11:30 Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2010/11:TU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:T5 av Stina Bergström m.fl. (MP) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:T3 av Björn von Sydow (S)

Motion till riksdagen 2010/11:T3 av Björn von Sydow S med anledning av prop. 2010/11:30 Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet s30120 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att museijärnvägar som på ideell basis bedriver trafik på egna spår helt


Utskottsberedning: 2010/11:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:T3 av Björn von Sydow (S) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:T16 av Siv Holma m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:T16 av Siv Holma m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:122 Behörighet för lokförare v023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör utreda om det föreligger ett behov av att även förare av tunnelbana


Utskottsberedning: 2010/11:TU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:T16 av Siv Holma m.fl. (V) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:T4 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:T4 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:30 Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet S20003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en samlad analys och utvärdering av hur de många kostnadsfördyrande


Utskottsberedning: 2010/11:TU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:T4 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 53 kB)

Motion 2010/11:T2 av Siv Holma m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:T2 av Siv Holma m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:30 Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet 1 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2010/11:30 Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2010/11:TU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:T2 av Siv Holma m.fl. (V) (doc, 56 kB)

Motion 2010/11:T524 av Annika Lillemets (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:T524 av Annika Lillemets MP Pendeltågstrafiken i Östergötland MP2508 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en avsiktsförklaring att bygga Ostlänken. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2010/11:TU1 2010/11:TU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:T524 av Annika Lillemets (MP) (doc, 58 kB)

Motion 2010/11:T523 av Ulf Holm och Maria Ferm (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:T523 av Ulf Holm och Maria Ferm MP Byggande av infrastruktur för höghastighetståg MP2220 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en avsiktsförklaring om att bygga ut en infrastruktur för höghastighetståg i Sverige.


Utskottsberedning: 2010/11:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:T523 av Ulf Holm och Maria Ferm (MP) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:T517 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:T517 av Anders Ygeman m.fl. S Förbättrad vinterberedskap inom järnvägen S20001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Trafikverket i uppdrag att omedelbart ta fram ett samlat åtgärdsprogram för förbättrad vinterberedskap


Utskottsberedning: 2010/11:TU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:T517 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 57 kB)