Dokument & lagar (611 träffar)

Motion 2012/13:T17 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:T17 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:131 Riksrevisionens rapport om statens satsningar på transportinfrastruktur S11006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Konkurrensverket ges ett tydligt


Utskottsberedning: 2013/14:TU1 2013/14:TU20
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2012/13:T17 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 77 kB)

Motion 2012/13:T18 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:T18 av Stina Bergström m.fl. MP med anledning av skr. 2012/13:131 Riksrevisionens rapport om statens satsningar på transportinfrastruktur MP041 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att upphöja fyrstegsprincipen till


Utskottsberedning: 2013/14:TU20
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:T18 av Stina Bergström m.fl. (MP) (doc, 66 kB)

Motion 2012/13:T16 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:T16 av Annika Lillemets m.fl. MP med anledning av prop. 2012/13:78 Bevakning ombord på svenska fartyg Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet


Utskottsberedning: 2012/13:TU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:T16 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (doc, 74 kB)

Motion 2012/13:T11 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:T11 av Åsa Romson m.fl. MP med anledning av prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem MP016 Sammanfattning Miljöpartiet presenterar i denna motion ett förslag på inriktning av infrastrukturplaneringen där klimatmålen är styrande. Därför föreslår vi stora


Utskottsberedning: 2012/13:SkU19 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 24 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:T11 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 320 kB)

Motion 2012/13:T8 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:T8 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem S11004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till statlig planeringsram på 522 miljarder kronor för transportinfrastruktur för perioden 20142025.


Utskottsberedning: 2012/13:SkU19 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 25 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:T8 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 126 kB)

Motion 2012/13:T7 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:T7 av Jonas Sjöstedt m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 3 4 Utgångspunkter för infrastrukturen 4 4.1 Ett klimatanpassat transportsystem


Utskottsberedning: 2012/13:SkU19 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 16 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:T7 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 132 kB)

Motion 2012/13:T6 av Tony Wiklander och Lars Isovaara (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:T6 av Tony Wiklander och Lars Isovaara SD med anledning av prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem SD177 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en återreglering av drift och underhåll


Utskottsberedning: 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 3 avslag, 2 bifall,

Motion 2012/13:T6 av Tony Wiklander och Lars Isovaara (SD) (doc, 66 kB)

Motion 2012/13:T10 av Christer Engelhardt (S)

Motion till riksdagen 2012/13:T10 av Christer Engelhardt S med anledning av prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem S7502 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inom ramen för ett tilläggsavtal mellan Region


Utskottsberedning: 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:T10 av Christer Engelhardt (S) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:T9 av Christer Engelhardt m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:T9 av Christer Engelhardt m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem S7501 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att anslag för Gotlandstrafiken flyttas från


Utskottsberedning: 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:T9 av Christer Engelhardt m.fl. (S) (doc, 66 kB)

Motion 2012/13:T4 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:T4 av Stina Bergström m.fl. MP med anledning av skr. 2012/13:19 Utförande av drift och underhåll av järnväg MP012 Sammanfattning Situationen för tågresenärer och de företag som transporterar gods på spår är många gånger oacceptabel i Sverige. Förseningar och inställda tåg är vardagsmat,


Utskottsberedning: 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:T4 av Stina Bergström m.fl. (MP) (doc, 80 kB)

Motion 2012/13:T2 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:T2 av Stina Bergström m.fl. MP med anledning av skr. 2012/13:3 Riksrevisionens rapport om infrastrukturplanering på väg mot klimatmålen MP009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett klimatpolitiskt ramverk. Riksdagen


Utskottsberedning: 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2012/13:T2 av Stina Bergström m.fl. (MP) (doc, 1180 kB)

Motion 2012/13:T5 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:T5 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:19 Utförande av drift och underhåll av järnväg S11003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utförlig utredning om järnvägssystemets organisering, där varje


Utskottsberedning: 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:T5 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 71 kB)

Motion 2012/13:T510 av Helena Leander m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:T510 av Helena Leander m.fl. MP Stadsplanering för minskad klimatpåverkan MP2414 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att miljöanpassad trafikplaneringsplikt enligt fransk modell införs i större städer. Riksdagen


Utskottsberedning: 2012/13:CU9 2012/13:FiU32 2012/13:TU17 2012/13:TU2 2013/14:TU13 2013/14:TU20 2013/14:TU7
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 11 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:T510 av Helena Leander m.fl. (MP) (doc, 83 kB)

Motion 2012/13:T509 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:T509 av Stina Bergström m.fl. MP Klimat och tunga transporter MP1210 Sammanfattning Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. För att komma tillrätta med de ökande utsläppen måste alla sektorer i samhället bidra. För transportsektorn är utmaningarna särskilt stora, inte minst


Utskottsberedning: 2012/13:SkU17 2012/13:SkU19 2012/13:TU1 2012/13:TU11 2012/13:TU12 2012/13:TU16 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2012/13:T509 av Stina Bergström m.fl. (MP) (doc, 320 kB)

Motion 2012/13:T508 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:T508 av Åsa Romson m.fl. MP Klimatsmarta transporter i stället för Förbifart Stockholm och Österleden MP1005 Sammanfattning Att begränsa den globala klimatförändringen är en av Miljöpartiet de grönas viktigaste politiska uppgifter. Det finns stora möjligheter att skapa ett klimatsmart


Utskottsberedning: 2012/13:SkU19 2012/13:TU1 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:T508 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 75 kB)

Motion 2012/13:T507 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:T507 av Stina Bergström m.fl. MP Satsa på hela Inlandsbanan MP1208 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se Inlandsbanan som en del av det nordiska järnvägsnätet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:T507 av Stina Bergström m.fl. (MP) (doc, 64 kB)

Motion 2012/13:T505 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:T505 av Annika Lillemets m.fl. MP Flyg med förnuft MP2517 Sammanfattning Flygtrafiken ökar kraftigt, och med nuvarande ökningstakt kommer svenskarnas flygresor att orsaka större utsläpp av växthusgaser än landets samlade biltrafik om ett tiotal år. Varken utsläppshandel, teknikutveckling


Utskottsberedning: 2012/13:MJU11 2012/13:MJU15 2012/13:SkU18 2012/13:SkU19 2012/13:TU11 2012/13:TU18 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 14 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:T505 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (doc, 98 kB)

Motion 2012/13:T504 av Valter Mutt (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:T504 av Valter Mutt MP Pensionärsrabatt på fjärrtågen MP2805 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en snabbutredning med uppgift att presentera ett förslag om utökade rabatter för ålderspensionärer på


Utskottsberedning: 2012/13:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:T504 av Valter Mutt (MP) (doc, 53 kB)

Motion 2012/13:T500 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2012/13:T500 av Cecilia Widegren M Gröna vägskyltar till landsbygdsföretagare M1717 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förenkla för landsbygdsföretagare att sätta upp vägskyltar. Motivering För företagare är det viktigt


Utskottsberedning: 2012/13:TU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:T500 av Cecilia Widegren (M) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:T498 av Julia Kronlid (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:T498 av Julia Kronlid SD Europaväg 18 Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbyggnad av Europaväg 18. Motivering Örebro län är centralt beläget i mellersta Sverige och är på grund av sitt


Utskottsberedning: 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:T498 av Julia Kronlid (SD) (doc, 53 kB)