Dokument & lagar (627 träffar)

Motion 2013/14:T18 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:T18 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:234 Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport på väg 201314S9009 med anledning av regeringens proposition 2013 14 234 Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport på väg


Utskottsberedning: 2014/15:TU2 2014/15:TU3
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 3 avslag, 4 bifall,

Motion 2013/14:T18 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:T16 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:T16 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:233 Åtgärdsplanering för transportsystemet 20142025 201314S9008 med anledning av Skr 2013 14 233 åtgärdsplanering för transportsystemet 2014 2025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2013/14:TU20
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 9 avslag, 2 bifall,

Motion 2013/14:T16 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 86 kB)

Motion 2013/14:T15 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:T15 av Stina Bergström m.fl. MP med anledning av skr. 2013/14:233 Åtgärdsplanering för transportsystemet 20142025 201314MP064 med anledning av skr 2013 14 233 Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014 2025 Sammanfattning I dag planerar vi för infrastruktur som ska finnas i 50100 år.


Utskottsberedning: 2013/14:TU20
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2013/14:T15 av Stina Bergström m.fl. (MP) (doc, 297 kB)

Motion 2013/14:T14 av Siv Holma m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:T14 av Siv Holma m.fl. V med anledning av skr. 2013/14:233 Åtgärdsplanering för transportsystemet 20142025 201314V074 med anledning av skrivelse 2013 14 233 Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014 2025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2013/14:TU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:T14 av Siv Holma m.fl. (V) (doc, 74 kB)

Motion 2013/14:T12 av Siv Holma m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:T12 av Siv Holma m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:223 Redovisningscentraler för taxi 201314V med anledning av regeringens proposition 2013 14 223 Redovisningscentraler för taxi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2013/14:TU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2013/14:T12 av Siv Holma m.fl. (V) (doc, 50 kB)

Motion 2013/14:T10 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:T10 av Stina Bergström m.fl. MP med anledning av skr. 2013/14:201 Riksrevisionens rapport om tågförseningar 201314MP058 med anledning av med anledning av skr 2013 14 201 Riksrevisionens rapport om tågförseningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2013/14:TU19 2013/14:TU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 3 avslag, 3 bifall,

Motion 2013/14:T10 av Stina Bergström m.fl. (MP) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:T9 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:T9 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:201 Riksrevisionens rapport om tågförseningar Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Trafikverket snabbt bör bygga upp en egen


Utskottsberedning: 2013/14:TU19 2013/14:TU20
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 3 avslag, 6 bifall,

Motion 2013/14:T9 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 70 kB)

Motion 2013/14:T8 av Bengt Berg m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:T8 av Bengt Berg m.fl. V med anledning av skr. 2013/14:201 Riksrevisionens rapport om tågförseningar Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att nödvändigt banunderhåll och kontroll av statusen


Utskottsberedning: 2013/14:TU19 2013/14:TU20
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 2 avslag, 3 bifall,

Motion 2013/14:T8 av Bengt Berg m.fl. (V) (doc, 49 kB)

Motion 2013/14:T7 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:T7 av Stina Bergström m.fl. MP med anledning av prop. 2013/14:181 Lättnad i lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2005:1248 om skyldighet att tillhandahålla


Utskottsberedning: 2013/14:TU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:T7 av Stina Bergström m.fl. (MP) (doc, 64 kB)

Motion 2013/14:T6 av Siv Holma m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:T6 av Siv Holma m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:181 Lättnad i lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel V046 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2005:1248 om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel


Utskottsberedning: 2013/14:TU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:T6 av Siv Holma m.fl. (V) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:T5 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:T5 av Annika Lillemets m.fl. MP med anledning av prop. 2013/14:25 Infrastrukturavgifter på väg och elektroniska vägtullssystem MP011 Sammanfattning I regeringens proposition föreslås två nya lagar, lagen om infrastrukturavgifter på väg och lagen om elektroniska vägtullssystem samt följdförändringar


Utskottsberedning: 2013/14:TU4 2013/14:TU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2013/14:T5 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (doc, 67 kB)

Motion 2013/14:T4 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:T4 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:25 Infrastrukturavgifter på väg och elektroniska vägtullssystem S9004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2013/14:25. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2013/14:TU4 2013/14:TU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2013/14:T4 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 68 kB)

Motion 2013/14:T3 av Siv Holma m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:T3 av Siv Holma m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:25 Infrastrukturavgifter på väg och elektroniska vägtullssystem Förslag till riksdagsbeslut 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2013/14:25 Infrastrukturavgifter på väg och elektroniska vägtullssystem. 2 Bakgrund


Utskottsberedning: 2013/14:TU4 2013/14:TU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:T3 av Siv Holma m.fl. (V) (doc, 67 kB)

Motion 2013/14:T2 av Tony Wiklander m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:T2 av Tony Wiklander m.fl. SD med anledning av prop. 2013/14:25 Infrastrukturavgifter på väg och elektroniska vägtullssystem SD184 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2013/14:25. Motivering Uttag av infrastrukturavgifter innebär ytterligare avgifter för samtliga trafikanter,


Utskottsberedning: 2013/14:TU4 2013/14:TU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:T2 av Tony Wiklander m.fl. (SD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:T1 av Ingemar Nilsson och Johan Andersson (S)

Motion till riksdagen 2013/14:T1 av Ingemar Nilsson och Johan Andersson S med anledning av prop. 2013/14:25 Infrastrukturavgifter på väg och elektroniska vägtullssystem S4260 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om finansiering av infrastruktur.


Utskottsberedning: 2013/14:TU4 2013/14:TU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:T1 av Ingemar Nilsson och Johan Andersson (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:T530 av Magnus Sjödahl och Lars-Axel Nordell (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:T530 av Magnus Sjödahl och Lars-Axel Nordell KD Ökad trafiksäkerhet med alkobommar KD613 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa alkobommar vid alla Sveriges färjelägen med internationell


Utskottsberedning: 2013/14:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:T530 av Magnus Sjödahl och Lars-Axel Nordell (KD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:T529 av Magnus Sjödahl (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:T529 av Magnus Sjödahl KD Körkortsprovets giltighetstid KD756 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förlänga giltighetstiden till sex månader för ett godkänt kunskapsprov för körkortsbehörighet B. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2013/14:TU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:T529 av Magnus Sjödahl (KD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:T528 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:T528 av Mikael Jansson SD Stadsbana i Göteborg som alternativ till investering i Västlänken SD438 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en utredning ska visa den möjliga kapaciteten hos en stadsbanejärnväg skild


Utskottsberedning: 2013/14:TU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:T528 av Mikael Jansson (SD) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:T524 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:T524 av Stina Bergström m.fl. MP Fördubblad kollektivtrafik en förutsättning för att nå klimatmålet MP1208 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett mål bör antas om att kollektivtrafikens andel av de motoriserade


Utskottsberedning: 2013/14:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:T524 av Stina Bergström m.fl. (MP) (doc, 62 kB)

Motion 2013/14:T523 av Julia Kronlid (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:T523 av Julia Kronlid SD Tillåt dubbdäck fram till 30 april SD428 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att återgå till den lagstiftning som gällde före den 1 december 2009 att tillåta dubbdäck


Utskottsberedning: 2013/14:TU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:T523 av Julia Kronlid (SD) (doc, 56 kB)