Dokument & lagar (6 träffar)

Motion 2016/17:3267 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3267 av Johan Forssell m.fl. M, C, L, KD Slå vakt om arbetskraftsinvandringen Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att förbättra förutsättningarna för arbetskraftsinvandring med särskild inriktning på yrken där det i dag råder brist


Utskottsberedning: 2016/17:SfU17
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 4 avslag, 2 bifall,

Motion 2016/17:3267 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3267 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 68 kB)

Motion 2016/17:2353 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:2353 av Johan Forssell m.fl. M, C, L, KD Bortre tidsgränsen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med lagförslag som återinför den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, och detta tillkännager riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2353 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2353 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2016/17:3324 av Jan Ericson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3324 av Jan Ericson m.fl. M Betydelsen av svenskt medborgarskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av att uppgradera betydelsen av svenskt medborgarskap när det gäller rösträtt och valbarhet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:KU22,2016/17:KU22 2016/17:SfU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3324 av Jan Ericson m.fl. (M) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3324 av Jan Ericson m.fl. (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2016/17:3235 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3235 av Beatrice Ask m.fl. M, C, L, KD Krafttag mot bedrägerier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera en stärkt förmåga inom polisorganisationen att utreda bedrägeribrott och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2016/17:JuU1 2016/17:JuU18 2016/17:SfU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 1 avslag, 4 bifall,

Motion 2016/17:3235 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 53 kB) Motion 2016/17:3235 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 80 kB)

Motion 2006/07:So384 av Ulf Holm m.fl. (mp, v, c, fp)

Motion till riksdagen 2006/07:So384 av Ulf Holm m.fl. mp, v, c, fp Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners sociala situation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att höja HBT-kompetensen inom hälso- och sjukvården. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2006/07:SfU2 2006/07:SoU6 2006/07:SoU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2006/07:So384 av Ulf Holm m.fl. (mp, v, c, fp) (doc, 64 kB)

Motion 2006/07:Sf262 av Kalle Larsson m.fl. (v, c, kd, mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf262 av Kalle Larsson m.fl. v, c, kd, mp Vård för asylsökande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att gömda flyktingar och asylsökande ska få tillgång till vård och mediciner på samma villkor som för svenska medborgare.


Utskottsberedning: 2006/07:SfU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2006/07:Sf262 av Kalle Larsson m.fl. (v, c, kd, mp) (doc, 47 kB)