Dokument & lagar (47 träffar)

Motion 2016/17:3619 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3619 av Mikael Jansson m.fl. SD med anledning av prop. 2016/17:92 Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att lagen 2010:1011 om brandfarliga och explosiva varor ändras i enlighet med vad som anges i motionen. Motivering


Utskottsberedning: 2016/17:FöU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3619 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3619 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2016/17:3617 av Hans Wallmark m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3617 av Hans Wallmark m.fl. M, C, KD med anledning av prop. 2016/17:92 Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en straffskärpning av minimistraffet till två års fängelse


Utskottsberedning: 2016/17:FöU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3617 av Hans Wallmark m.fl. (M, C, KD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3617 av Hans Wallmark m.fl. (M, C, KD) (pdf, 67 kB)

Motion 2016/17:3612 av Allan Widman m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3612 av Allan Widman m.fl. L med anledning av prop. 2016/17:92 Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minimistraffet för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva


Utskottsberedning: 2016/17:FöU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3612 av Allan Widman m.fl. (L) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3612 av Allan Widman m.fl. (L) (pdf, 71 kB)

Motion 2016/17:3584 av Hans Wallmark m.fl. (M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3584 av Hans Wallmark m.fl. M, L, KD med anledning av skr. 2016/17:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge Inspektionen för strategiska produkter


Utskottsberedning: 2016/17:FöU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3584 av Hans Wallmark m.fl. (M, L, KD) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3584 av Hans Wallmark m.fl. (M, L, KD) (pdf, 64 kB)

Motion 2016/17:3583 av Hans Wallmark m.fl. (M, C, L)

Motion till riksdagen 2016/17:3583 av Hans Wallmark m.fl. M, C, L med anledning av prop. 2016/17:55 Åldersgräns för kosmetiska solarier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2016/17:55 Åldersgräns för kosmetiska solarier. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bättre informationsinsatser


Utskottsberedning: 2016/17:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3583 av Hans Wallmark m.fl. (M, C, L) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3583 av Hans Wallmark m.fl. (M, C, L) (pdf, 67 kB)

Motion 2016/17:3576 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3576 av Mikael Jansson och Roger Richtoff båda SD med anledning av prop. 2016/17:55 Åldersgräns för kosmetiska solarier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om obligatoriska varningstexter för kosmetiska solarier och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2016/17:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3576 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3576 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2016/17:3575 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3575 av Mikael Jansson och Roger Richtoff båda SD med anledning av skr. 2016/17:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att antalet ledamöter i Siun ska utökas så att samtliga


Utskottsberedning: 2016/17:FöU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3575 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3575 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2016/17:3570 av Stig Henriksson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:3570 av Stig Henriksson m.fl. V med anledning av skr. 2016/17:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag på åtgärder för att garantera


Utskottsberedning: 2016/17:FöU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3570 av Stig Henriksson m.fl. (V) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3570 av Stig Henriksson m.fl. (V) (pdf, 74 kB)

Motion 2016/17:3542 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3542 av Mikael Jansson m.fl. SD med anledning av skr. 2016/17:42 Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppföljning av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps MSB


Utskottsberedning: 2016/17:FöU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:3542 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3542 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2016/17:2473 av Birger Lahti m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:2473 av Birger Lahti m.fl. V En hållbar energipolitik 1  Innehåll 1Innehåll 2Förslag till riksdagsbeslut 3Ett förnybart energisystem 4Forskning 5Energieffektivisering 6Vindkraft 6.1Stimulera havsbaserad vindkraft 6.2Gynnsamma skatteregler för den förnybara energin 6.3Avskaffa möjligheten


Utskottsberedning: 2016/17:FöU13 2016/17:MJU22 2016/17:NU14 2016/17:NU16 2016/17:NU19 2016/17:NU20 2016/17:NU3 2016/17:NU4 2017/18:CU31
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2016/17:2473 av Birger Lahti m.fl. (V) (docx, 77 kB) Motion 2016/17:2473 av Birger Lahti m.fl. (V) (pdf, 142 kB)

Motion 2016/17:2558 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:2558 av Lars-Axel Nordell m.fl. KD Levande hav Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av samarbete mellan Östersjöns kuststater och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett system


Utskottsberedning: 2016/17:MJU10 2016/17:MJU15 2017/18:FöU7
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2016/17:2558 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:2558 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2016/17:2550 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:2550 av Magnus Oscarsson m.fl. KD Jordbruket modernäringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av en svensk försörjningstrygghet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förändra


Utskottsberedning: 2016/17:FiU7 2016/17:FöU7 2016/17:MJU12 2016/17:MJU2 2016/17:MJU23 2016/17:NU16
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2016/17:2550 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 55 kB) Motion 2016/17:2550 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 82 kB)

Motion 2016/17:2010 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:2010 av Kristina Yngwe m.fl. C Den framtida hållbara livsmedelskedjan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en livsmedelsstrategi som skapar bättre förutsättningar för lönsamma och konkurrenskraftiga företag som producerar och


Utskottsberedning: 2016/17:FiU7 2016/17:FöU7 2016/17:MJU15 2016/17:MJU2 2016/17:MJU23 2016/17:MJU23,2016/17:MJU12 2016/17:NU13
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 23 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:2010 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:2010 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (pdf, 94 kB)

Motion 2016/17:3468 av Roger Haddad m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3468 av Roger Haddad m.fl. L Grov organiserad brottslighet och illegal vapenhantering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om operativt mandat för Europol och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2016/17:CU8 2016/17:FöU10 2016/17:JuU16 2016/17:JuU18 2016/17:JuU19 2016/17:SkU1 2016/17:UU9
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 14 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3468 av Roger Haddad m.fl. (L) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3468 av Roger Haddad m.fl. (L) (pdf, 101 kB)

Motion 2016/17:2303 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2303 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen båda SD Straffskärpningar Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering 1 Riktiga livstidsstraff 2 Kraftiga straffskärpningar för bl.a. våldsbrott 2.1 Generella straffskärpningar 2.2 Straffskärpning för misshandel av gravida 3 Borttagande


Utskottsberedning: 2016/17:FöU9 2016/17:JuU14 2016/17:JuU16 2016/17:JuU16,2016/17:JuU21 2016/17:JuU18 2016/17:JuU19 2016/17:JuU5 2016/17:SfU15 2016/17:SoU7 2016/17:TU11
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 24 avslag, 2 bifall,

Motion 2016/17:2303 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) (docx, 83 kB) Motion 2016/17:2303 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) (pdf, 179 kB)

Motion 2016/17:3424 av Allan Widman m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3424 av Allan Widman m.fl. L Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen avslår regeringens förslag att bemyndiga


Utskottsberedning: 2016/17:FöU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3424 av Allan Widman m.fl. (L) (docx, 67 kB) Motion 2016/17:3424 av Allan Widman m.fl. (L) (pdf, 93 kB)

Motion 2016/17:3412 av Daniel Bäckström m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3412 av Daniel Bäckström m.fl. C Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverige bygger säkerhet tillsammans


Utskottsberedning: 2016/17:FöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3412 av Daniel Bäckström m.fl. (C) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:3412 av Daniel Bäckström m.fl. (C) (pdf, 78 kB)

Motion 2016/17:3207 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3207 av Mikael Oscarsson m.fl. KD Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2016/17:FöU1 2016/17:FöU3 2016/17:FöU6 2016/17:UU1 2017/18:UU11 2017/18:UU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2016/17:3207 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 620 kB) Motion 2016/17:3207 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 104 kB)

Motion 2016/17:3205 av Hans Wallmark m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3205 av Hans Wallmark m.fl. M Stärkt krisberedskap för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Statskontoret ett brett uppdrag att utvärdera den svenska krisberedskapen samt de relevanta myndigheternas beslutskedjor och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:FöU5 2016/17:FöU6 2016/17:FöU7 2016/17:FöU8 2016/17:JuU1 2016/17:TU6
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2016/17:3205 av Hans Wallmark m.fl. (M) (docx, 65 kB) Motion 2016/17:3205 av Hans Wallmark m.fl. (M) (pdf, 86 kB)

Motion 2016/17:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3204 av Hans Wallmark m.fl. M Ett starkt försvar i en orolig omvärld Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Försvarsberedningen bör ges ett nytt, modernt och bredare uppdrag som tar ett helhetsgrepp på alla de säkerhetsutmaningar Sverige


Utskottsberedning: 2016/17:FöU1 2016/17:FöU3 2016/17:FöU4 2016/17:FöU6 2016/17:KU29 2016/17:UbU17 2017/18:UU8
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): 26 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2016/17:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M) (pdf, 121 kB)
Paginering