Dokument & lagar (137 träffar)

Motion 2016/17:1415 av Lotta Finstorp och Gunilla Nordgren (båda M)

Motion till riksdagen 2016/17:1415 av Lotta Finstorp och Gunilla Nordgren båda M Angående krisberedskapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av krisberedskapen i hela samhället och tillkännager detta för regeringen. Motivering År 2012 identifierade myndigheten


Utskottsberedning: 2016/17:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1415 av Lotta Finstorp och Gunilla Nordgren (båda M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1415 av Lotta Finstorp och Gunilla Nordgren (båda M) (pdf, 64 kB)

Motion 2016/17:1341 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:1341 av Jan Lindholm MP Samhällstjänst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga införandet av obligatorisk samhällstjänst och tillkännager detta för regeringen. Motivering 100 000 färre arbetslösa, ökad trygghet i lokalsamhället,


Utskottsberedning: 2016/17:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1341 av Jan Lindholm (MP) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1341 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 62 kB)

Motion 2016/17:1303 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:1303 av Jan Lindholm MP Vagabonderande strömmar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av åtgärder som avskaffar problemet med vagabonderande strömmar, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Tidigare behandling Motionen som


Utskottsberedning: 2016/17:FöU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1303 av Jan Lindholm (MP) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:1303 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 64 kB)

Motion 2016/17:1294 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:1294 av Jan Lindholm MP Ny kategori blåljuspersonal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att utveckla och förnya rollerna för blåljuspersonal och tillkännager detta för regeringen. Bakgrund Det är inte alltid rätt blåljuspersonal


Utskottsberedning: 2016/17:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1294 av Jan Lindholm (MP) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1294 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 60 kB)

Motion 2016/17:1290 av Åsa Coenraads (M)

Motion till riksdagen 2016/17:1290 av Åsa Coenraads M Hot mot dricksvattenförsörjningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur frågan om beredskapsresurser för ansvarig myndighet gällande dricksvattenförsörjningen kan tillgodoses och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2016/17:FöU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:1290 av Åsa Coenraads (M) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:1290 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2016/17:1212 av Lotta Olsson (M)

Motion till riksdagen 2016/17:1212 av Lotta Olsson M Brandlarm som fungerar för alla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att problemet med att ljud inte når alla vid brandlarm bör ses över och åtgärdas och tillkännager detta för regeringen. Motivering Brandlarm är en


Utskottsberedning: 2016/17:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1212 av Lotta Olsson (M) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:1212 av Lotta Olsson (M) (pdf, 52 kB)

Motion 2016/17:1161 av Suzanne Svensson och Magnus Manhammar (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1161 av Suzanne Svensson och Magnus Manhammar båda S Förråd av monteringsfärdiga hus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att berörd myndighet får i uppdrag att se över möjligheten att under ett antal år bygga depåer av hus i platta paket


Utskottsberedning: 2016/17:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1161 av Suzanne Svensson och Magnus Manhammar (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1161 av Suzanne Svensson och Magnus Manhammar (båda S) (pdf, 64 kB)

Motion 2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. C Giftfri vardag Sammanfattning En av Centerpartiets prioriteringar inom miljöpolitiken är arbetet för att skapa en giftfri vardag. Dagligen exponeras vi för olika kemiska ämnen genom maten vi äter, luften vi andas, kläderna vi har på oss och elektroniken vi använder.


Utskottsberedning: 2016/17:CU12 2016/17:CU15 2016/17:FöU7 2016/17:MJU10 2016/17:MJU15 2016/17:MJU22 2016/17:MJU23 2016/17:MJU7 2016/17:MJU7,2016/17:MJU15 2016/17:MJU9 2016/17:NU12 2016/17:NU13 2016/17:SkU1 2016/17:SoU6 2016/17:SoU7 2016/17:TU12 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (51 yrkanden): 48 avslag, 3 bifall,

Motion 2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 77 kB) Motion 2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 139 kB)

Motion 2016/17:820 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:820 av Annie Lööf m.fl. C Utveckla hela landet Sammanfattning I Sverige ska alla kunna leva och förverkliga sina drömmar oavsett var i landet man bor. Grunden till utveckling i hela landet är goda villkor för de små och medelstora företagen som skapar jobb. En välfungerande infrastruktur


Utskottsberedning: 2016/17:CU12 2016/17:CU15 2016/17:FöU7 2016/17:KU30 2016/17:MJU13 2016/17:MJU23 2016/17:MJU24 2016/17:MJU9 2016/17:NU12 2016/17:NU16 2016/17:NU17 2016/17:SkU24 2016/17:SoU10 2016/17:TU4 2016/17:TU6 2016/17:UbU19 2017/18:CU16 2017/18:KU37 2017/18:SoU8
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 25 avslag, 3 bifall,

Motion 2016/17:820 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 66 kB) Motion 2016/17:820 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 113 kB)

Motion 2016/17:1096 av Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2016/17:1096 av Finn Bengtsson M Översyn av regelverket för samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av föråldrade lagar och förordningar som styr samhällets krisberedskap och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2016/17:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1096 av Finn Bengtsson (M) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1096 av Finn Bengtsson (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2016/17:1092 av Allan Widman m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:1092 av Allan Widman m.fl. L Riksdagens granskning och det svenska försvaret Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag på operativa mål för Försvarsmakten och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2016/17:FöU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:1092 av Allan Widman m.fl. (L) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1092 av Allan Widman m.fl. (L) (pdf, 65 kB)

Motion 2016/17:1091 av Allan Widman m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:1091 av Allan Widman m.fl. L Veteranpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen senast innan utgången av riksmötet 2016/17 bör omsätta Veteranutredningens förslag i en proposition och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2016/17:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1091 av Allan Widman m.fl. (L) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1091 av Allan Widman m.fl. (L) (pdf, 66 kB)

Motion 2016/17:1090 av Allan Widman m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:1090 av Allan Widman m.fl. L Värnplikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att aktivera totalförsvarsplikten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det har gått drygt sex år sedan riksdagen beslutade att göra värnplikten vilande


Utskottsberedning: 2016/17:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1090 av Allan Widman m.fl. (L) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1090 av Allan Widman m.fl. (L) (pdf, 68 kB)

Motion 2016/17:1084 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:1084 av Jan Björklund m.fl. L Nytt försvarsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett nytt försvarsbeslut ska fattas omgående och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att försvarsanslaget


Utskottsberedning: 2016/17:FöU1 2016/17:FöU3 2016/17:FöU6 2016/17:UFöU2
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2016/17:1084 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 55 kB) Motion 2016/17:1084 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 86 kB)

Motion 2016/17:1075 av Gunilla Nordgren (M)

Motion till riksdagen 2016/17:1075 av Gunilla Nordgren M Ökad försörjningsberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en ökad försörjningsberedskap och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2016/17:FöU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:1075 av Gunilla Nordgren (M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1075 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2016/17:1016 av Göran Pettersson (M)

Motion till riksdagen 2016/17:1016 av Göran Pettersson M Internprissättningen vid nyttjande av statsflygplanen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över internprissättningen gällande Regeringskansliets ersättning till Försvarsmakten vid nyttjande av statsflygplanen


Utskottsberedning: 2016/17:FöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1016 av Göran Pettersson (M) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:1016 av Göran Pettersson (M) (pdf, 57 kB)

Motion 2016/17:797 av Jenny Petersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:797 av Jenny Petersson m.fl. M Betydelsen av Lv 6 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Försvarsmaktens förmåga att hålla luftrum och sjövägar öppna för handelstrafik bör vara prioriterad och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:FöU3 2016/17:FöU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:797 av Jenny Petersson m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:797 av Jenny Petersson m.fl. (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2016/17:788 av Olle Felten (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:788 av Olle Felten SD Klassa handgranat som vapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att klassa handgranater som vapen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Handgranater är tillverkade för krigshandlingar, alltså är de ett vapen.


Utskottsberedning: 2016/17:FöU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:788 av Olle Felten (SD) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:788 av Olle Felten (SD) (pdf, 57 kB)

Motion 2016/17:634 av Kristina Nilsson och Åsa Lindestam (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:634 av Kristina Nilsson och Åsa Lindestam båda S Livsmedelsförsörjning i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tydliggöra hur Sveriges självförsörjningsgrad ska kunna öka och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag kommer


Utskottsberedning: 2016/17:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:634 av Kristina Nilsson och Åsa Lindestam (båda S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:634 av Kristina Nilsson och Åsa Lindestam (båda S) (pdf, 65 kB)

Motion 2016/17:262 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:262 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. V Fyrverkerier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör göras en översyn av lagstiftningen i syfte att förbättra tillsynen, skärpa regleringen kring användningen av fyrverkerier och öka efterlevnaden


Utskottsberedning: 2016/17:FöU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:262 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:262 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) (pdf, 67 kB)