Dokument & lagar (344 träffar)

Motion 2007/08:Ju37 av Alice Åström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju37 av Alice Åström m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:163 Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, m.m. v082 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med en uppföljning


Utskottsberedning: 2008/09:JuU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2007/08:Ju37 av Alice Åström m.fl. (v) (doc, 52 kB)

Justitieutskottets protokoll 2007/08:32

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:32  DATUM Torsdagen den 5 juni 2008 TID kl. 10.00-10.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 22 och den 29 maj 2008. 2  Godkännande av rådets beslut om åtkomst till VIS för brottsbekämpande ändamål Utskottet fortsätter behandlingen

2008-06-05

Justitieutskottets protokoll 2007/08:31

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:31  DATUM Tisdagen den 29 maj 2008 TID kl. 10.00-10.30 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte Statssekreteraren Magnus G Graner, stabschefen Anders Hall, internationelle chefsförhandlaren Lars Werkström, departementsrådet Mikael

2008-05-29

Justitieutskottets protokoll 2007/08:30

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:30  DATUM Tisdagen den 22 maj 2008 TID kl. 10.00-11.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 15 maj 2008. 2  Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk bevisinhämtningsorder Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition

2008-05-22

Justitieutskottets protokoll 2007/08:29

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:29  DATUM Tisdagen den 20 maj 2008 TID kl. 10.00-10.25 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 13 maj 2008. 2 Sveriges antagande av rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition

2008-05-20

Yttrande 2007/08:JuU1y

2007/08:JuU1 Tilläggsbudget för år 2008 utgiftsområde 4 Rättsväsendet Justitieutskottets yttrande 2007/08:JuU1 Tilläggsbudget för år 2008 utgiftsområde 4 Rättsväsendet Till finansutskottet Inledning Finansutskottet har den 8 april 2008 beslutat att bereda övriga berörda utskott tillfälle att yttra sig över proposition

2008-05-15

Yttrande 2007/08:JuU1y (pdf, 85 kB)

Justitieutskottets protokoll 2007/08:28

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:28  DATUM Torsdagen den 15 maj 2008 TID kl. 10.00-10.35 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Tilläggsbudget för år 2008 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Utskottet fortsättet behandlingen av yttrandet till finansutskottet över 2008 års ekonomiska vårproposition om tilläggsbudget avseende

2008-05-15

Justitieutskottets protokoll 2007/08:27

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:27  DATUM Tisdagen den 13 maj 2008 TID kl. 10.00-11.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Information från Justitiedepartementet Internationelle chefsförhandlaren Lars Werkström, ämnesrådet Kristina Holmgren och departementssekreterarna Kanja Berg och Emanuel Allroth informerade

2008-05-13

Justitieutskottets protokoll 2007/08:26

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:26  DATUM Tisdagen den 6 maj 2008 TID kl. 11.00-11.25 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 22 och den 24 april 2008. 2  Godkännande av Prümrådsbeslutet Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2007/08:83 Godkännande

2008-05-06

Motion 2007/08:Ju36 av Thomas Bodström m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju36 av Thomas Bodström m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2007/08:139 En modernare rättegång några ytterligare frågor s96014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen i de delar där man föreslår att prövningstillstånd utvidgas till att omfatta tingsrättens avgörande


Utskottsberedning: 2007/08:JuU31
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Ju36 av Thomas Bodström m.fl. (s, v, mp) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:Ju35 av Lena Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju35 av Lena Olsson m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:132 Godkännande av rådets beslut om åtkomst till informationssystemet för viseringar VIS i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen


Utskottsberedning: 2007/08:JuU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju35 av Lena Olsson m.fl. (v) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:Ju34 av Lena Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju34 av Lena Olsson m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:141 Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk bevisinhämtningsorder Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:141 Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk bevisinhämtningsorder.


Utskottsberedning: 2007/08:JuU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju34 av Lena Olsson m.fl. (v) (doc, 39 kB)

Justitieutskottets protokoll 2007/08:25

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:25  DATUM Torsdagen den 24 april 2008 TID kl. 10.00-11.05 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Information från Kriminalvården Generaldirektör Lars Nylén informerar. 2  Ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri och sjöfylleri a Utskottet behandlar regeringens proposition 2007/08:53

2008-04-24

Justitieutskottets protokoll 2007/08:24

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:24  DATUM Tisdagen den 22 april 2008 TID kl. 11.00-11.25 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 8 och den 10 april 2008. 2  En långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens skrivelse 2007/08:117

2008-04-22

Justitieutskottets protokoll 2007/08:23

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:23  DATUM Torsdagen den 10 april 2008 TID kl. 10.00-11.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte Stabschefen Anders Hall, departementsrådet Mikael Tollerz, ämnesrådet Anna-Carin Svensson, kanslirådet Per Lennerbrant, ämnessakkunnige

2008-04-10

Justitieutskottets protokoll 2007/08:22

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:22  DATUM Tisdagen den 8 april 2008 TID kl. 11.00-11.35 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 3 april 2008. 2  Kriminalvårdsfrågor Utskottet fortsätter behandlingen av motioner från den allmänna motionstiden 2007. Utskottet beslutar

2008-04-08

Justitieutskottets protokoll 2007/08:21

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:21  DATUM Torsdagen den 3 april 2008 TID kl. 10.00-10.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 25 mars 2008. 2  Unga lagöverträdare Utskottet fortsätter behandlingen av motioner från den allmänna motionstiden 2006 och 2007. Utskottet

2008-04-03

Motion 2007/08:Ju32 av Thomas Bodström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju32 av Thomas Bodström m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:97 Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare s96011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om resurser till Kriminalvården. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2007/08:JuU25
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:Ju32 av Thomas Bodström m.fl. (s) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:Ju30 av Thomas Bodström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju30 av Thomas Bodström m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:117 En långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation s96013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tingsrättsorganisationen som den ser ut i dag inte bör


Utskottsberedning: 2007/08:JuU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju30 av Thomas Bodström m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:Ju29 av Anders Karlsson och Christin Hagberg (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju29 av Anders Karlsson och Christin Hagberg s med anledning av skr. 2007/08:117 En långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation s8008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att dömande verksamhet i Landskrona


Utskottsberedning: 2007/08:JuU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju29 av Anders Karlsson och Christin Hagberg (s) (doc, 39 kB)