Dokument & lagar (275 träffar)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2007/08:23

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:23 DATUM Tisdagen den 3 juni 2008 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från kammarkansliet Charlotte Rydell, kammarkansliets EU-samordning, informerade om riksdagens hantering av EU-frågor. 2 Kanslimeddelande Information lämnades om: att SfU kommer att

2008-06-03

Motion 2007/08:A17 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A17 av Sylvia Lindgren m.fl. s med anledning av framst. 2007/08:RRS30 Riksrevisionens styrelses framställning angående arbetsmarknadspolitikens förväntade effekter s61011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen


Utskottsberedning: 2008/09:AU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:A17 av Sylvia Lindgren m.fl. (s) (doc, 49 kB)

Yttrande 2007/08:AU3y

2007/08:AU3 Indelning i utgiftsområden Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2007/08:AU3 Indelning i utgiftsområden Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 17 april 2008 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition

2008-05-23

Yttrande 2007/08:AU3y (pdf, 97 kB)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2007/08:22

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:22 DATUM Torsdagen den 22 maj 2008 TID 10.0010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Informerades om att Sven-Erik Österberg blivit vald till gruppledare för socialdemokraterna och att han kommer att lämna sin plats i utskottet. 2 EU-information från kansliet Informerades

2008-05-22

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2007/08:21

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:21 DATUM Tisdagen den 20 maj 2008 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information lämnades av särskilde utredaren Sören Öman, åtföljd av revisionsdirektören Dan Ljungberg och departementssekreteraren Jenny Oretun, om delbetänkandet Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring

2008-05-20

Motion 2007/08:A16 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A16 av Sven-Erik Österberg m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:151 Ny lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete s61010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:151 Ny lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat


Utskottsberedning: 2007/08:AU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:A16 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) (doc, 52 kB)

Motion 2007/08:A13 av Josefin Brink m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:A13 av Josefin Brink m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:149 Ledighet med vårdnadsbidrag Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2007/08:149 Ledighet med vårdnadsbidrag. Regeringens förslag Regeringen föreslog i proposition 2007/08:91


Utskottsberedning: 2007/08:AU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:A13 av Josefin Brink m.fl. (v) (doc, 45 kB)

Motion 2007/08:A15 av Josefin Brink m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:A15 av Josefin Brink m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:151 Ny lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete v077 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2007/08:151 Ny lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova


Utskottsberedning: 2007/08:AU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:A15 av Josefin Brink m.fl. (v) (doc, 44 kB)

Yttrande 2007/08:AU2y

2007/08:AU2 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2007/08:AU2 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 27 mars 2008 beslutat anmoda övriga utskott att yttra sig över

2008-05-13

Yttrande 2007/08:AU2y (pdf, 122 kB)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2007/08:20

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:20 DATUM Torsdagen den 8 maj 2008 TID 10.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information lämnades av Riksrevisor Karin Lindell, åtföljd av Jimmy Hollén, Mats Johansson och Tommy Nilsson. 1 Kanslimeddelanden Information lämnades om: att motionstiden för proposition 2007/08:100

2008-05-08

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2007/08:19

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:19 DATUM Tisdagen den 6 maj 2008 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Informerades om kvällens studiebesök på Prevent kl. 18.30. 2 EU-information från kansliet Ingenting förekom under denna punkt. 3 Justering av bet. 2007/08:AU6 Utskottet justerade

2008-05-06

Motion 2007/08:A14 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A14 av Sven-Erik Österberg m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:149 Ledighet med vårdnadsbidrag s61009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:149 Ledighet med vårdnadsbidrag. Motivering Vi socialdemokrater har i en tidigare motion klart och tydligt redovisat


Utskottsberedning: 2007/08:AU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:A14 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) (doc, 46 kB)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2007/08:18

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:18 DATUM Torsdagen den 24 april 2008 TID 10.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Informerades om: besök av parlamentariker från Slovenien torsdagen den 15 maj kl. 13.15-14.15 alternativt kl. 14.20-15.20. Utskottet enades om tidpunkten 14.20-15.20. Sven-Erik

2008-04-24

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2007/08:17

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:17 DATUM Torsdagen den 17 april 2008 TID 10.0010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Information lämnades om: att renoveringen av utskottets sessionssal beräknas vara klar vecka 17, att två informationssammanträden planeras under våren. Påmindes om utskottets

2008-04-17

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2007/08:16

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:16 DATUM Torsdagen den 10 april 2008 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information lämnades av ordförande Eva Nordmark, åtföljd av Eva-Lotta Nilsson, båda SKTF, och vice ordförande Cecilia Fahlberg åtföljd av Ulla-Maria Jonsson och Robert Cloarec, alla Unionen. 1 Kanslimeddelanden

2008-04-10

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2007/08:15

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:15 DATUM Tisdagen den 1 april 2008 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-frågor Beslut fattades om bandupptagning av det som avhandlas under denna punkt som vägledning vid protokollföringen. Inspelningen kommer att raderas efter det att protokollet justerats. Arbetsmarknadsminister

2008-04-01

Motion 2007/08:A12 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2007/08:A12 av Sven-Erik Österberg m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2007/08:118 En effektivare arbetslöshetsförsäkring Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 En trygg arbetslöshetsförsäkring underlättar en flexibel och dynamisk arbetsmarknad 2 Starka fackföreningar


Utskottsberedning: 2007/08:AU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:A12 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s, v, mp) (doc, 64 kB)

Motion 2007/08:A10 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A10 av Sven-Erik Österberg m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:72 Utvidgat system med prövningstillstånd i Arbetsdomstolen, m.m. s61005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:72. Motivering I propositionen föreslås ändringar i bl.a. lagen 1974:371 om rättegången


Utskottsberedning: 2007/08:AU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:A10 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:A11 av Josefin Brink och Torbjörn Björlund (v)

Motion till riksdagen 2007/08:A11 av Josefin Brink och Torbjörn Björlund v med anledning av prop. 2007/08:72 Utvidgat system med prövningstillstånd i Arbetsdomstolen, m.m. v049 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att lagen om ändring i lagen 1974:371 om rättegången i arbetstvister 3 kap. 6 andra och tredje


Utskottsberedning: 2007/08:AU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:A11 av Josefin Brink och Torbjörn Björlund (v) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:A9 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:A9 av Maria Wetterstrand m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering mp034 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att DO, Homo, Jämo och HO bör sammanföras i en gemensam myndighetsorganisation,


Utskottsberedning: 2007/08:AU7
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2007/08:A9 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 61 kB)