Dokument & lagar (493 träffar)

Socialutskottets protokoll 2007/08:37

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:37 DATUM 2008-06-05 TID 09:30-10:04 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EPSCO-information Företrädare för Socialdepartementet informerar utskottet med anledning av EPSCO-rådet den 9-10 juni. Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 2. 2 Godkännande av föredragningslistan

2008-06-05

Socialutskottets protokoll 2007/08:36

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:36 DATUM 2008-06-03 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 22 maj justeras. 3 Sjukhusens läkemedelsförsörjning Utskottet

2008-06-03

Socialutskottets protokoll 2007/08:35

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:35 DATUM 2008-05-22 TID 09.30-09.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 20 maj justeras. 3 Katastrofmedicinska insatser i utlandet

2008-05-22

Yttrande 2007/08:SoU2y

2007/08:SoU2 Tilläggsbudget för budgetåret 2008 Socialutskottets yttrande 2007/08:SoU2 Tilläggsbudget för budgetåret 2008 Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 april 2008 berett bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra sig över 2008 års tilläggsbudgetproposition prop. 2007/08:99 och de motioner som kan komma

2008-05-21

Yttrande 2007/08:SoU2y (pdf, 118 kB)

Socialutskottets protokoll 2007/08:34

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:34 DATUM 2008-05-20 TID 11:00-11:44 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 13 maj justeras. 3 Fråga om yttrande till finansutskottet

2008-05-20

Socialutskottets protokoll 2007/08:33

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:33 DATUM 2008-05-13 TID 11.00-11.44 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 8 maj justeras. 3 Alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning

2008-05-13

Socialutskottets protokoll 2007/08:32

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:32 DATUM 2008-05-08 TID 09:30-10:34 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 6 maj justeras. 3 Patientdatalag m.m. Utskottet fortsätter

2008-05-08

Socialutskottets protokoll 2007/08:31

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:31 DATUM 2008-05-06 TID 11.00-12.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning Utskottet håller en intern utfrågning kring frågor om de nationella vaccinationsprogrammen. Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 2. 2 Godkännande av föredragningslistan

2008-05-06

Socialutskottets protokoll 2007/08:30

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:30 DATUM 2008-04-24 TID 09.30-09.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den  22 april justeras. 3 Bildande av moderbolag för Apoteket

2008-04-24

Motion 2007/08:So33 av Ylva Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So33 av Ylva Johansson m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:119 Alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning s42032 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 4 kap. 2 andra stycket 7 alkohollagen ska ges följande lydelse: av en enskild person som har fyllt 20 år i annat fall än


Utskottsberedning: 2007/08:SoU19
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:So33 av Ylva Johansson m.fl. (s) (doc, 48 kB)

Motion 2007/08:So32 av Elina Linna m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:So32 av Elina Linna m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:119 Alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 4 kap. 2 andra stycket 7 alkohollagen ska ges följande lydelse: av en enskild person som har fyllt 20 år


Utskottsberedning: 2007/08:SoU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:So32 av Elina Linna m.fl. (v) (doc, 43 kB)

Socialutskottets protokoll 2007/08:29

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:29 DATUM 2008-04-22 TID 11:00-11:16 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 17 april justeras. 3 Genomförande av EG-direktivet om mänskliga

2008-04-22

Motion 2007/08:So31 av Thomas Nihlén m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:So31 av Thomas Nihlén m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:119 Alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning mp054 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår den föreslagna ändringen i 3 kap. 9 första stycket andra meningen alkohollagen. Riksdagen beslutar att 4 kap. 2 andra stycket 7


Utskottsberedning: 2007/08:SoU19
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2007/08:So31 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) (doc, 50 kB)

Socialutskottets protokoll 2007/08:28

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:28 DATUM 2008-04-17 TID 09:30-09:39 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Besök från Slovakien Ordföranden informerar kortfattat om besöket från det slovakiska parlamentets hälsoutskott onsdagen

2008-04-17

Motion 2007/08:So30 av Thomas Nihlén m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:So30 av Thomas Nihlén m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:126 Patientdatalag m.m. mp052 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om att regeringen ska få meddela föreskrifter om att en vårdgivare får använda uppgifter om etnicitet som sökbegrepp för att göra vissa sammanställningar.


Utskottsberedning: 2007/08:SoU16
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:So30 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) (doc, 47 kB)

Socialutskottets protokoll 2007/08:27

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:27 DATUM 2008-04-10 TID 09.30-10.37 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning Intern utfrågning i anslutning till proposition 2007/08:87 Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder. Deltar från Läkemedelsförmånsnämnden gör

2008-04-10

Motion 2007/08:So28 av Ylva Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So28 av Ylva Johansson m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:126 Patientdatalag m.m. s42029 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en tidsplan för arbetet med införande av gemensam åtkomst till relevant patientinformation


Utskottsberedning: 2007/08:SoU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:So28 av Ylva Johansson m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Socialutskottets protokoll 2007/08:26

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:26 DATUM 2008-04-08 TID 10:17-10:53 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning Intern utfrågning i anslutning till proposition 2007/08:87 Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder. Deltar från Socialdepartementet gör statssekreterare

2008-04-08

Socialutskottets protokoll 2007/08:25

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:25 DATUM 2008-04-03 TID 09.30-10.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. Det antecknas dock att punkt 6 utgår. 2 Justering av protokoll Protokollen från sammanträdena den  25 mars och 1 april

2008-04-03

Motion 2007/08:So27 av Thomas Nihlén m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:So27 av Thomas Nihlén m.fl. mp med anledning av skr. 2007/08:111 Barnpolitiken en politik för barnets rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra FN:s barnkonvention till


Utskottsberedning: 2007/08:SoU11 2007/08:SoU14
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2007/08:So27 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) (doc, 64 kB)