Dokument & lagar (2 966 träffar)

Motion 2007/08:MJ16 av Per Bolund (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ16 av Per Bolund mp med anledning av prop. 2007/08:153 Enklare regler om kväveoxidavgiften mp061 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att reglerna för uttag av kväveoxidavgift bör anpassas så att det medger uppfyllelse


Utskottsberedning: 2008/09:MJU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2007/08:MJ16 av Per Bolund (mp) (doc, 49 kB)

Motion 2007/08:N18 av Sylvia Lindgren (s)

Motion till riksdagen 2007/08:N18 av Sylvia Lindgren s med anledning av skr. 2007/08:140 Standardiseringens betydelse i en globaliserad värld s30043 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en svensk offensiv hållning inom EU för en förbättrad


Utskottsberedning: 2008/09:NU6
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2007/08:N18 av Sylvia Lindgren (s) (doc, 44 kB)

Motion 2007/08:mp57 av Peter Rådberg (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:mp57 av Peter Rådberg mp med anledning av prop. 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 mp057 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att försvars- och finansutskotten under sin beredning av tilläggsbudgeten

2008-05-07

Motion 2007/08:mp57 av Peter Rådberg (mp) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:So33 av Ylva Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So33 av Ylva Johansson m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:119 Alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning s42032 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 4 kap. 2 andra stycket 7 alkohollagen ska ges följande lydelse: av en enskild person som har fyllt 20 år i annat fall än


Utskottsberedning: 2007/08:SoU19
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:So33 av Ylva Johansson m.fl. (s) (doc, 48 kB)

Motion 2007/08:MJ13 av Karin Åström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ13 av Karin Åström m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:108 En skogspolitik i takt med tiden s45269 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skogspolitik. Motivering Skogen med dess råvara har på ett väsentligt sätt


Utskottsberedning: 2007/08:MJU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:MJ13 av Karin Åström m.fl. (s) (doc, 45 kB)

Motion 2007/08:U25 av Jan Lindholm (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:U25 av Jan Lindholm mp med anledning av skr. 2007/08:89 Sveriges politik för global utveckling mp048 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att vid arbete med internationella biståndsinsatser lyfta fram handel


Utskottsberedning: 2007/08:UU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:U25 av Jan Lindholm (mp) (doc, 54 kB)

Motion 2007/08:So25 av Fredrik Lundh m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So25 av Fredrik Lundh m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:111 Barnpolitiken en politik för barnets rättigheter s2050 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att som prioriterat område införa arbete mot barnfattigdom


Utskottsberedning: 2007/08:SoU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:So25 av Fredrik Lundh m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:So24 av Désirée Liljevall m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So24 av Désirée Liljevall m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:111 Barnpolitiken en politik för barnets rättigheter s2051 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utveckla elevinflytande och demokrati


Utskottsberedning: 2007/08:SoU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:So24 av Désirée Liljevall m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:So23 av Monica Green m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So23 av Monica Green m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:111 Barnpolitiken en politik för barnets rättigheter s2052 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det utökade ansvaret för Barnombudsmannen. Motivering Regeringens


Utskottsberedning: 2007/08:SoU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:So23 av Monica Green m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:So19 av Carina Hägg och Anneli Särnblad (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So19 av Carina Hägg och Anneli Särnblad s med anledning av prop. 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik s45267 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av konkreta åtgärder mot smittspridning av hiv, klamydia,


Utskottsberedning: 2007/08:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:So19 av Carina Hägg och Anneli Särnblad (s) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:So17 av Anne Ludvigsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So17 av Anne Ludvigsson m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik s41004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utjämna skillnaderna i hälsa samt vård och omsorg för kvinnor och andra


Utskottsberedning: 2007/08:SoU11
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2007/08:So17 av Anne Ludvigsson m.fl. (s) (doc, 48 kB)

Motion 2007/08:Sf13 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf13 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:91 Vårdnadsbidrag familjepolitisk reform s3002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mäns och kvinnors lika rätt till både yrkes- och familjeliv


Utskottsberedning: 2007/08:SfU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Sf13 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:Fö19 av Eva Sonidsson och Åsa Lindestam (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö19 av Eva Sonidsson och Åsa Lindestam s med anledning av prop. 2007/08:92 Stärkt krisberedskap för säkerhets skull s45268 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lokalisering till Sollefteå. Motivering Västernorrlands


Utskottsberedning: 2007/08:FöU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Fö19 av Eva Sonidsson och Åsa Lindestam (s) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:N12 av Berit Andnor m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:N12 av Berit Andnor m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:78 En effektivare förvaltningsstruktur inom politikområden med strategisk betydelse för nationell och regional konkurrenskraft s45266 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2007/08:NU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:N12 av Berit Andnor m.fl. (s) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:Ju29 av Anders Karlsson och Christin Hagberg (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju29 av Anders Karlsson och Christin Hagberg s med anledning av skr. 2007/08:117 En långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation s8008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att dömande verksamhet i Landskrona


Utskottsberedning: 2007/08:JuU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju29 av Anders Karlsson och Christin Hagberg (s) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:Ju27 av Fredrik Olovsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju27 av Fredrik Olovsson m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:117 En långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation s41005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Katrineholms tingsrätt kvarstår som egen domstol. Motivering


Utskottsberedning: 2007/08:JuU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju27 av Fredrik Olovsson m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:Fö18 av Björn von Sydow och Christina Axelsson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö18 av Björn von Sydow och Christina Axelsson s med anledning av prop. 2007/08:92 Stärkt krisberedskap för säkerhets skull s14044 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att räddningsskolan i Rosersberg ska vara kvar


Utskottsberedning: 2007/08:FöU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Fö18 av Björn von Sydow och Christina Axelsson (s) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:Fö16 av Monica Green m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö16 av Monica Green m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:92 Stärkt krisberedskap för säkerhets skull s2031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att behålla räddningsskolan i Skövde i statens ägo. Motivering Dagens


Utskottsberedning: 2007/08:FöU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Fö16 av Monica Green m.fl. (s) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:Fö15 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö15 av Ann-Kristine Johansson m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:92 Stärkt krisberedskap för säkerhets skull s2032 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införandet av och utvecklingen inom den nya myndigheten


Utskottsberedning: 2007/08:FöU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Fö15 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s) (doc, 44 kB)

Motion 2007/08:C1 av Christina Axelsson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:C1 av Christina Axelsson s med anledning av prop. 2007/08:115 Ny marknadsföringslag s42027 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att behålla kraven på att näringsidkare ska lämna information som är av särskild betydelse


Utskottsberedning: 2007/08:CU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:C1 av Christina Axelsson (s) (doc, 37 kB)