Dokument & lagar (3 528 träffar)

Motion 2013/14:U22 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:U22 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av skr. 2013/14:114 Strategisk exportkontroll 2013 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden SD468 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en svenskägd


Utskottsberedning: 2013/14:UU11
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:U22 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:U20 av Karin Åström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:U20 av Karin Åström m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:90 Nordiskt samarbete 2013 S31006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen i avsnittet om det nordiska samarbetet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2013/14:UU3
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2013/14:U20 av Karin Åström m.fl. (S) (doc, 93 kB)

Motion 2013/14:U19 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:U19 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av skr. 2013/14:90 Nordiskt samarbete 2013 SD469 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inom ramen för det nordiska samarbetet stärka och bevara det nordiska kulturarvet.


Utskottsberedning: 2013/14:UU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2013/14:U19 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (doc, 69 kB)

Motion 2013/14:U18 av Bodil Ceballos m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:U18 av Bodil Ceballos m.fl. MP med anledning av skr. 2013/14:131 Biståndspolitisk plattform Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att hedra enprocentsmålet och ha en transparent redovisning


Utskottsberedning: 2013/14:UU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2013/14:U18 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) (doc, 74 kB)

Motion 2013/14:U17 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:U17 av Urban Ahlin m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:131 Biståndspolitisk plattform S31008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen i avsnittet Översyn. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2013/14:UU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2013/14:U17 av Urban Ahlin m.fl. (S) (doc, 70 kB)

Motion 2013/14:U16 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:U16 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av skr. 2013/14:131 Biståndspolitisk plattform SD475 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att målgrupper för det svenska biståndet ska vara människor som lever i fattigdom


Utskottsberedning: 2013/14:UU20
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2013/14:U16 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (doc, 73 kB)

Motion 2013/14:T7 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:T7 av Stina Bergström m.fl. MP med anledning av prop. 2013/14:181 Lättnad i lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2005:1248 om skyldighet att tillhandahålla


Utskottsberedning: 2013/14:TU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:T7 av Stina Bergström m.fl. (MP) (doc, 64 kB)

Motion 2013/14:So17 av Per Ramhorn och Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:So17 av Per Ramhorn och Kent Ekeroth SD med anledning av prop. 2013/14:119 Elektronisk kommunikation och andra säkerhetsåtgärder vid psykiatrisk tvångsvård SD461 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om inskränkningar gällande olika säkerhetsklassificeringar.


Utskottsberedning: 2013/14:SoU27
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2013/14:So17 av Per Ramhorn och Kent Ekeroth (SD) (doc, 77 kB)

Motion 2013/14:Sf23 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf23 av Gunvor G Ericson m.fl. MP med anledning av prop. 2013/14:138 Vissa socialförsäkringsfrågor MP034 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återkomma med förslag om att ekonomisk kompensation ska betalas ut


Utskottsberedning: 2013/14:SfU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf23 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:Sf22 av David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf22 av David Lång SD med anledning av prop. 2013/14:138 Vissa socialförsäkringsfrågor SD472 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att dröjsmålsränta endast får tas ut vid anstånd om återbetalningskrav eller avbetalningsplan


Utskottsberedning: 2013/14:SfU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf22 av David Lång (SD) (doc, 53 kB)

Motion 2013/14:Sf20 av David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf20 av David Lång SD med anledning av prop. 2013/14:116 Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta SD453 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den gällande nedsättningen av socialavgifterna för ungdomar.


Utskottsberedning: 2013/14:SfU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf20 av David Lång (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Sf19 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf19 av Tomas Eneroth m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:116 Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta S26006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2013/14:116. Motivering Regeringen har misslyckats i kampen mot ungdomsarbetslösheten. Ungdomsarbetslösheten


Utskottsberedning: 2013/14:SfU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2013/14:Sf19 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:Sf17 av David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf17 av David Lång SD med anledning av prop. 2013/14:137 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea SD464 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2013/14:137 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea. Motivering Regeringen föreslår i proposition


Utskottsberedning: 2013/14:SfU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf17 av David Lång (SD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:N17 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:N17 av Jonas Eriksson m.fl. MP med anledning av prop. 2013/14:159 Bättre information och tydligare ansvar vid mineralprospektering MP040 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett kommunalt veto mot prospektering. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:NU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:N17 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:N16 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:N16 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:159 Bättre information och tydligare ansvar vid mineralprospektering S11012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hållbarhet för svensk gruv- och mineralnäring.


Utskottsberedning: 2013/14:NU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:N16 av Jennie Nilsson m.fl. (S) (doc, 63 kB)

Motion 2013/14:N14 av Lise Nordin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:N14 av Lise Nordin m.fl. MP med anledning av prop. 2013/14:174 Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet MP041 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att anta ett mål för minskad energianvändning i Sverige utifrån


Utskottsberedning: 2013/14:NU18
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2013/14:N14 av Lise Nordin m.fl. (MP) (doc, 79 kB)

Motion 2013/14:N13 av Anna Hagwall (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:N13 av Anna Hagwall SD med anledning av prop. 2013/14:174 Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet SD465 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2013/14:174 Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet. Motivering Bedömningen av vilka konsekvenser denna proposition


Utskottsberedning: 2013/14:NU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:N13 av Anna Hagwall (SD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:N12 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:N12 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:174 Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet S11013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om energieffektivisering. Motivering Regeringen har lämnat


Utskottsberedning: 2013/14:NU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:N12 av Jennie Nilsson m.fl. (S) (doc, 64 kB)

Motion 2013/14:MJ15 av Helena Leander och Kew Nordqvist (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ15 av Helena Leander och Kew Nordqvist MP med anledning av prop. 2013/14:183 Lag om handel med timmer och trävaror MP039 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens förslag till lag om handel med timmer och trävaror med de ändringarna att a 9 får följande lydelse: 9 Till


Utskottsberedning: 2013/14:MJU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:MJ15 av Helena Leander och Kew Nordqvist (MP) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:Kr12 av Margareta Larsson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr12 av Margareta Larsson SD med anledning av skr. 2013/14:152 Den kyrkoantikvariska ersättningen SD467 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den fördjupade utvärderingen av den kyrkoantikvariska ersättningen. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:KrU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Kr12 av Margareta Larsson (SD) (doc, 55 kB)