Dokument & lagar (403 träffar)

Motion 2013/14:Ub23 av Tina Ehn (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub23 av Tina Ehn MP med anledning av prop. 2013/14:229 Särskilda regler för viss utbildning med musikalisk inriktning 201314MP063 med anledning av 2013 14 229 Särskilda regler för viss utbildning med musikalisk inriktning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2013/14:229


Utskottsberedning: 2013/14:UbU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub23 av Tina Ehn (MP) (doc, 41 kB)

Motion 2013/14:Ub22 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub22 av Rossana Dinamarca m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:229 Särskilda regler för viss utbildning med musikalisk inriktning 201314V075 med anledning av prop 2013 14 229 Särskilda regler för viss utbildning med musikalisk inriktning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår


Utskottsberedning: 2013/14:UbU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub22 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (doc, 63 kB)

Motion 2013/14:Ub21 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub21 av Jabar Amin m.fl. MP med anledning av prop. 2013/14:220 Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare 201314MP061 med anledning av proposition 2013 14 220 Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare Förslag


Utskottsberedning: 2013/14:UbU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Ub21 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 48 kB)

Motion 2013/14:Ub20 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub20 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:220 Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare 201314S37016 med anledning av Regeringens proposition 2013 14 220 Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare


Utskottsberedning: 2013/14:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub20 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 48 kB)

Motion 2013/14:Ub19 av Jabar Amin och Mats Pertoft (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub19 av Jabar Amin och Mats Pertoft MP med anledning av prop. 2013/14:112 Villkor för fristående skolor m.m. 201314MP059 med anledning av regeringens proposition 2013 14 112 Villkor för fristående skolor m m Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2013/14:UbU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub19 av Jabar Amin och Mats Pertoft (MP) (doc, 43 kB)

Motion 2013/14:Ub18 av Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub18 av Björn Söder SD med anledning av prop. 2013/14:112 Villkor för fristående skolor m.m. 201314SD435 med anledning av Regeringens proposition 2013 14 112 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den föreslagna


Utskottsberedning: 2013/14:UbU22
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2013/14:Ub18 av Björn Söder (SD) (doc, 44 kB)

Motion 2013/14:Ub16 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub16 av Rossana Dinamarca m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:112 Villkor för fristående skolor m.m. 201314V066 med anledning av prop 2013 14 112 Villkor för fristående skolor m m Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2013/14:UbU22
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2013/14:Ub16 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:Ub17 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub17 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:112 Villkor för fristående skolor m.m. 201314S37015 med anledning av Regeringens proposition 2013 14 112 Villkor för fristående skolor mm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2013/14:UbU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub17 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 46 kB)

Motion 2013/14:Ub15 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub15 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:200 Riksrevisionens rapport om statens tillsyn över skolan Riksrevisionens rapport om statens tillsyn över skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2013/14:UbU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub15 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 48 kB)

Motion 2013/14:Ub14 av Jabar Amin (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub14 av Jabar Amin MP med anledning av prop. 2013/14:148 Vissa skollagsfrågor MP044 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om staten inte bara bör lagstifta om en ökad differentiering i resursfördelningen utan att bättre


Utskottsberedning: 2013/14:UbU21
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:Ub14 av Jabar Amin (MP) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Ub13 av Carina Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub13 av Carina Herrstedt SD med anledning av prop. 2013/14:148 Vissa skollagsfrågor SD473 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag såvitt avser ändrade regler för modersmålsundervisning för nationella minoriteter. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2013/14:UbU21
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:Ub13 av Carina Herrstedt (SD) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Ub10 av Jabar Amin (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub10 av Jabar Amin MP med anledning av prop. 2013/14:160 Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram MP043 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Sveriges lärare mer ansvar


Utskottsberedning: 2013/14:UbU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2013/14:Ub10 av Jabar Amin (MP) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:Ub8 av Jabar Amin (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub8 av Jabar Amin MP med anledning av prop. 2013/14:188 Gymnasieingenjörsutbildning för konkurrenskraft och tillväxt MP042 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att gymnasieingenjörsutbildningens relation till yrkeshögskolan


Utskottsberedning: 2013/14:UbU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Ub8 av Jabar Amin (MP) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Ub12 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub12 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:148 Vissa skollagsfrågor S37013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med en analys av hur det kommunala utjämningssystemet


Utskottsberedning: 2013/14:UbU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Ub12 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:Ub9 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub9 av Rossana Dinamarca m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:160 Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram V047 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om lärares arbete med stöd och särskilt stöd avsnitt 5 i propositionenMotivering


Utskottsberedning: 2013/14:UbU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub9 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:Ub11 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub11 av Rossana Dinamarca m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:148 Vissa skollagsfrågor V040 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att undantagen från kraven på legitimation och behörighet ska utvidgas avsnitt 5.2 i propositionenMotivering Regeringen föreslår


Utskottsberedning: 2013/14:UbU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub11 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:Ub7 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub7 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:80 Gymnasial lärlingsanställning S37012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör göra en översyn av den gymnasiala lärlingsutbildningen.


Utskottsberedning: 2013/14:UbU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:Ub7 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 63 kB)

Motion 2013/14:Ub6 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub6 av Rossana Dinamarca m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:80 Gymnasial lärlingsanställning Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2013/14:80 Gymnasial lärlingsanställning. Sverige behöver fler lärlingar Införandet av gymnasial lärlingsutbildning


Utskottsberedning: 2013/14:UbU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub6 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:Ub584 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub584 av Penilla Gunther KD Yrkesutbildning för mötesplanerare KD634 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en etablerad yrkesutbildning för mötesplanerare på högskolenivå, enligt internationell standard.


Utskottsberedning: 2013/14:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub584 av Penilla Gunther (KD) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:Ub581 av Marie Nordén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub581 av Marie Nordén m.fl. S Körkortsutbildning i skolan S2086 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om körkortsutbildning i skolan. Motivering Arbetsförmedlingen har i en undersökning funnit att av landets 140 000


Utskottsberedning: 2013/14:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub581 av Marie Nordén m.fl. (S) (doc, 59 kB)